Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
22 952 € 22 552 € 18 097 € 20 348 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 250 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
3 250 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
3 250€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
19 702 € 22 552 € 18 097 € 20 348 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 002 € 4 350 € 4 096 € 1 561 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 733€ 1 505€ 3 601€ 1 500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
712€ 2 845€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 557€ 495€ 61€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
13 700 € 18 202 € 14 001 € 18 787 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
13 700€ 18 202€ 14 001€ 18 787€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
22 952 € 22 552 € 18 097 € 20 348 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
14 995 € 14 889 € 17 076 € 17 227 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
465€ 465€ 465€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
9 424€ 11 611€ 11 762€ 2 941€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
106 € -2 187 € -151 € 9 286 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 957 € 7 663 € 1 021 € 3 121 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
2 503 € 601 € 1 021 € 3 120 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 645€ 544€ 604€ 133€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-23€ 4€ 3€ 9€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
615€ 10€ 354€ 2 619€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
266€ 43€ 60€ 359€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 454€ 7 062€