Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROMI Industrial Systems, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
31 368 € 227 776 € 440 824 € 451 805 € 198 539 € 399 244 € 14 566 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
125 492€ 328 484€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 368€ 227 776€ 440 824€ 451 805€ 73 047€ 70 760€ 14 566€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
82 005 € 244 938 € 433 093 € 437 172 € 205 503 € 415 299 € 600 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 604€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
35 688€ 104 877€ 308 940€ 303 072€ 50 228€ 255 978€
11
C.
Služby
44 634€ 127 526€ 93 243€ 113 159€ 138 203€ 142 860€ 600€
12
D.
Osobné náklady
7 489€ 33 278€ 19 478€ 17 067€ 6 852€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
503€ 503€ 503€ 503€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 150€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€ 4 543€ -2 871€ 960€ 5€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-50 637 € -17 162 € 7 731 € 14 633 € -6 964 € -16 055 € -600 € 14 566 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-48 954 € -4 627 € 38 641 € 35 574 € 10 108 € -9 198 € -600 € 14 566 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 € 69 € 10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
10€
25
XI.
Kurzové zisky
4€ 69€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 373 € 7 696 € 6 496 € 5 542 € 4 702 € 1 179 € 73 € 43 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 932€ 2 953€ 4 529€ 4 253€ 287€
32
N.
Kurzové straty
4€ 4 245€ 1 370€ 162€ 3 801€ 1 044€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
437€ 498€ 597€ 1 127€ 614€ 135€ 73€ 43€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 373 € -7 692 € -6 496 € -5 542 € -4 702 € -1 110 € -63 € -43 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-53 010 € -24 854 € 1 235 € 9 091 € -11 666 € -17 165 € -663 € 14 523 €
36
P.
Daň z príjmov
179€ 960€ 960€ 480€ 3 195€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-53 010 € -24 854 € 1 056 € 8 131 € -11 666 € -18 125 € -1 143 € 11 328 €