Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Deťom s rakovinou n.o., Bratislava-Nové Mesto'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 158 204,76 € poskytovanie pomoci deťom a ich rodinám s onkologickým ochorením
e) podpora vzdelávania 49 493,87 € vzdelávanie, odborné školenia a workshopy pre zdravotnícky personál
Spolu 207 698,63 €
Výrok auditora

Výrok audítora za rok 2022 (vydaný 15. mája 2023), v ktorom boli použité prostriedky podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2021 vo výške 82 593,81 Eur; suma 128 526,21 bola použitá v roku 2021. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie n. o. k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Zodpovedný audítor: Ing. Mária Cvečková, CA, číslo licencie SKAU: 890, LUCA PARTNER, s.r.o., Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava (číslo licencie UDVA 426)