Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.01.2016
30.09.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
36 630 384€ 29 244 929€ 34 301 842€ 30 676 410€ 34 304 469€ 37 581 909€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 932 770 € 31 787 363 € 35 852 717 € 35 745 468 € 32 772 346 € 35 556 086 € 39 786 453 € 11 921 416 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 974 371€ 3 774 697€ 3 296 219€ 3 121 202€ 2 898 038€ 3 073 241€ 3 077 424€ 1 306 425€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
29 973 082€ 22 803 121€ 28 248 770€ 29 143 837€ 25 706 141€ 28 832 393€ 32 485 856€ 9 169 878€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 682 933€ 2 667 112€ 2 756 853€ 2 063 919€ 2 072 231€ 2 398 835€ 2 018 629€ 592 391€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-190 283€ 1 139 447€ -484 007€ -47 259€ 154 859€ -675 485€ 545 597€ -161 289€
07
V.
Aktivácia
386 494€ 264 928€ 746 638€ 530 664€ 278 205€ 766 644€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 459 975€ 1 341 624€ 1 510 114€ 1 150 651€ 1 188 200€ 1 390 989€ 1 367 457€ 244 465€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 692€ 61 362€ 138 274€ 48 190€ 6 239€ 5 449€ 13 285€ 2 902€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 446 753 € 32 975 126 € 36 089 964 € 36 737 011 € 34 165 653 € 35 035 707 € 36 674 918 € 10 893 554 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 950 930€ 2 615 418€ 2 377 470€ 2 390 072€ 1 974 825€ 2 121 255€ 2 125 290€ 881 124€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 711 908€ 11 196 825€ 12 583 985€ 12 929 528€ 11 460 940€ 12 587 441€ 16 035 886€ 5 316 551€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-239 423€ 235 721€ -38 555€ 64 200€ 71 684€ 397€ -28 137€ 18 742€
14
D.
Služby
7 806 498€ 6 391 402€ 7 145 490€ 6 504 007€ 7 205 187€ 7 776 959€ 6 650 554€ 1 088 432€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 615 298 € 9 719 488 € 9 359 692 € 9 659 255 € 8 526 716 € 7 663 555 € 6 972 342 € 2 135 779 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 604 543€ 6 915 231€ 6 850 957€ 7 035 882€ 6 047 283€ 5 430 340€ 4 964 070€ 1 539 372€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 745 807€ 2 619 760€ 2 335 265€ 2 341 403€ 2 127 514€ 1 942 641€ 1 748 928€ 512 947€
19
E.4.
Sociálne náklady
264 948€ 184 497€ 173 470€ 281 970€ 351 919€ 290 574€ 259 344€ 83 460€
20
F.
Dane a poplatky
56 538€ 57 947€ 57 988€ 55 085€ 49 315€ 49 745€ 39 325€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 833 668€ 1 809 280€ 3 407 317€ 4 244 225€ 3 951 805€ 3 817 507€ 3 890 019€ 1 235 246€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 833 668€ 1 809 280€ 3 407 317€ 4 244 225€ 3 951 805€ 3 817 507€ 3 890 019€ 1 235 246€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 647 098€ 882 952€ 1 195 528€ 812 451€ 908 533€ 949 242€ 898 883€ 181 414€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 739€ 18 538€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
64 238€ 66 093€ 1 049€ 75 449€ 16 648€ 69 606€ 72 218€ 36 266€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
486 017 € -1 187 763 € -237 247 € -991 543 € -1 393 307 € 520 379 € 3 111 535 € 1 027 862 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 210 190 € 9 945 011 € 12 135 939 € 12 658 820 € 10 865 271 € 11 673 596 € 13 622 118 € 4 369 200 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
154 756 € 16 149 € 24 912 € 33 372 € 9 584 € 18 890 € 69 991 € 3 774 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
61 047 € 1 394 € 434 € 5 506 € 3 956 € 3 796 € 1 812 € 1 646 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
61 047€ 1 394€ 434€ 5 506€ 3 956€ 3 796€ 1 812€ 1 646€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
93 709€ 14 755€ 24 478€ 27 183€ 5 628€ 15 094€ 68 179€ 2 128€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
683€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
355 316 € 177 892 € 101 292 € 102 694 € 101 872 € 89 378 € 136 506 € 60 798 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
262 255 € 22 248 € 23 745 € 54 440 € 46 740 € 48 176 € 39 157 € 48 529 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
262 255€ 22 248€ 23 745€ 54 440€ 46 732€ 47 915€ 38 316€ 47 901€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8€ 261€ 841€ 628€
52
O.
Kurzové straty
72 421€ 138 699€ 61 790€ 32 962€ 42 978€ 32 372€ 83 770€ 7 865€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 640€ 16 945€ 15 757€ 15 292€ 12 154€ 8 830€ 13 579€ 4 404€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-200 560 € -161 743 € -76 380 € -69 322 € -92 288 € -70 488 € -66 515 € -57 024 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
285 457 € -1 349 506 € -313 627 € -1 060 865 € -1 485 595 € 449 891 € 3 045 020 € 970 838 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
95 089 € -235 306 € -43 805 € -196 177 € -528 353 € 204 374 € 674 476 € 212 928 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
39 508€ 93 551€ 265 025€ 330 159€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
55 581€ -328 857€ -308 830€ -526 336€ -531 233€ 201 494€ 671 596€ 212 928€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
190 368 € -1 114 200 € -269 822 € -864 688 € -957 242 € 245 517 € 2 370 544 € 757 910 €