Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOTEL 11 s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
863 597 € 448 718 € 492 749 € 848 192 € 605 885 € 3 963 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
158 491€ 3 127€ 23€ 47 412€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
680 204€ 385 022€ 492 462€ 791 364€ 558 473€ 3 960€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 902€ 60 569€ 264€ 56 828€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
844 528 € 418 982 € 535 328 € 772 553 € 605 260 € 3 342 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 863€ 2 300€ 30 573€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
394 950€ 231 324€ 235 883€ 221 164€ 60 602€ 104€
11
C.
Služby
153 770€ 84 328€ 137 149€ 363 707€ 475 641€ 2 935€
12
D.
Osobné náklady
97 093€ 97 014€ 72 444€ 128 482€ 38 312€ 303€
13
E.
Dane a poplatky
3 922€ 572€ 588€ 6 042€ 132€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
100 000€ 79 581€ 51 098€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90 930€ 5 744€ 7 383€ 2 060€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
19 069 € 29 736 € -42 579 € 75 639 € 625 € 621 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
286 112 € 72 497 € 117 153 € 206 493 € 39 069 € 921 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-11 439 € 1 226 € 95 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
-11 651€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
212€ 1 226€ 95€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 940 € 47 179 € 9 235 € 53 611 € 19 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 190€ 47 179€ 2 610€ 38 033€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 750€ 6 625€ 15 578€ 19€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 940 € -47 179 € -20 674 € -52 385 € 95 € -19 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
11 129 € -17 443 € -63 253 € 23 254 € 720 € 602 €
36
P.
Daň z príjmov
2 337€ 5 045€ 151€ 187€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 792 € -17 443 € -63 253 € 18 209 € 569 € 415 €