Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
26 982 € 4 614 € 5 582 € 3 253 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
26 982 € 4 614 € 5 582 € 3 253 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 993 € 179 € 133 € 189 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 855€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
16 138€ 179€ 133€ 189€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 989 € 4 435 € 5 449 € 3 064 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 989€ 4 435€ 5 449€ 3 064€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
26 982 € 4 614 € 5 582 € 3 253 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 901 € 4 432 € 4 390 € 781 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
4 432€ 4 390€ 781€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
15 469 € 42 € 3 609 € 781 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 081 € 182 € 1 192 € 2 472 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
7 081 € 182 € 1 192 € 2 472 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 514€ 110€ 53€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
810€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 745€ 72€ 1 192€ 319€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
12€ 2 100€