Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 298 614€ 5 298 614€ 4 735 328€ 4 348 189€ 3 553 368€ 101€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 829 799 € 6 376 273 € 5 112 199 € 4 376 009 € 3 892 749 € 3 569 828 € 100 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
955€ 295€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 627 767€ 5 298 614€ 4 735 328€ 4 348 189€ 3 883 809€ 3 524 535€ 100€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
17 204€ 14 685€ 15 429€ 10 401€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
623€ 1 605€ 18 866€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 184 205€ 1 062 974€ 360 487€ 17 419€ 7 040€ 26 427€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 808 628 € 5 595 093 € 4 845 422 € 4 661 081 € 4 117 908 € 3 729 597 € 76 358 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
878 603€ 1 074 691€ 807 813€ 716 119€ 766 873€ 812 857€ 428€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
948 150€ 810 628€ 623 879€ 696 912€ 568 334€ 311 064€ 2 529€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 825 472 € 3 602 207 € 3 311 318 € 3 160 815 € 2 701 225 € 2 546 733 € 71 252 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 864 148€ 2 592 400€ 2 382 676€ 2 275 864€ 1 984 079€ 1 835 172€ 50 946€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 400€ 490€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
833 728€ 894 428€ 831 301€ 793 778€ 678 260€ 647 567€ 17 806€
19
E.4.
Sociálne náklady
127 596€ 115 379€ 97 341€ 91 173€ 36 486€ 63 504€ 2 500€
20
F.
Dane a poplatky
158€ 446€ 379€ 484€ 752€ 436€ 2 149€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
132 560€ 84 686€ 74 562€ 60 589€ 61 244€ 22 456€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
132 560€ 84 686€ 74 562€ 60 589€ 61 244€ 22 456€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
623€ 605€ 22 207€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 062€ 22 435€ 27 471€ 26 162€ 18 875€ 13 844€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 021 171 € 781 180 € 266 777 € -285 072 € -225 159 € -159 769 € -76 258 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 818 218 € 3 427 980 € 3 320 020 € 2 945 559 € 2 548 897 € 2 400 614 € -2 857 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 5 € 0 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 549 € 8 924 € 17 179 € 15 658 € 10 902 € 4 764 € 509 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 890 € 7 409 € 15 773 € 14 264 € 8 946 € 3 204 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 628€ 12 966€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 262€ 7 409€ 2 807€ 14 264€ 8 946€ 3 204€
52
O.
Kurzové straty
1€ 6€ 71€ 76€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 658€ 1 509€ 1 406€ 1 323€ 1 880€ 1 560€ 509€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 547 € -8 924 € -17 179 € -15 653 € -10 902 € -4 764 € -508 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 016 624 € 772 256 € 249 598 € -300 725 € -236 061 € -164 533 € -76 766 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
223 164 € 76 471 € 18 836 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
188 859€ 169 989€ 40 193€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
34 305€ -93 518€ -21 357€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
793 460 € 695 785 € 230 762 € -300 725 € -236 061 € -167 413 € -76 766 €