Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
68 877 014 € 64 556 257 € 65 881 715 € 65 576 008 € 53 952 494 € 49 444 262 € 49 483 391 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 801 549 € 15 952 832 € 17 609 104 € 17 023 502 € 18 438 679 € 20 659 361 € 21 605 648 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 801 549 € 15 952 832 € 17 609 104 € 17 023 502 € 18 438 679 € 20 659 361 € 21 605 648 €
013
A.II.2
Stavby
9 283 261€ 10 426 290€ 9 959 084€ 9 562 064€ 10 181 500€ 10 618 225€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 518 287€ 5 500 832€ 7 650 020€ 7 400 550€ 8 257 179€ 10 041 136€ 21 605 648€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 710€ 60 887€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
54 315 004 € 47 834 225 € 47 390 502 € 47 546 925 € 34 768 283 € 28 742 273 € 27 792 018 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
873 211 € 826 679 € 282 913 € 923 051 € 515 908 € 441 620 € 577 427 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
873 211€ 826 679€ 282 913€ 923 051€ 515 908€ 441 620€ 577 427€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
53 441 794 € 40 828 658 € 40 994 980 € 41 626 532 € 29 348 545 € 8 771 128 € 4 579 590 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
51 792 000 € 39 273 109 € 37 673 230 € 39 109 571 € 27 340 287 € 6 945 558 € 4 547 152 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
51 792 000€ 39 273 109€ 37 673 230€ 39 073 377€ 27 267 766€ 6 919 570€ 4 547 152€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
36 194€ 72 522€ 25 988€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 560 639€ 1 483 916€ 3 285 388€ 2 508 926€ 2 003 727€ 1 813 898€ 32 261€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
89 154€ 71 633€ 36 363€ 8 036€ 4 531€ 11 672€ 177€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 178 888 € 6 112 608 € 4 997 341 € 4 903 830 € 19 529 525 € 22 635 001 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 178 888€ 6 112 608€ 4 997 341€ 4 903 830€ 19 529 525€ 22 635 001€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
760 461 € 769 199 € 882 110 € 1 005 582 € 745 532 € 42 628 € 85 725 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
882 110€ 1 005 582€ 745 532€ 42 628€ 85 725€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
760 461€ 769 199€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
68 877 014 € 64 556 257 € 65 881 715 € 65 576 008 € 53 952 494 € 49 444 262 € 49 483 391 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
48 476 290 € 45 430 707 € 43 134 828 € 40 756 538 € 38 339 602 € 36 675 668 € 35 331 404 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€ 35 000 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 423 207 € 8 127 328 € 5 749 039 € 3 332 102 € 1 668 168 € 323 904 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 423 207€ 8 127 328€ 5 749 039€ 3 332 102€ 1 668 168€ 323 904€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 045 583 € 2 295 878 € 2 378 289 € 2 416 936 € 1 663 934 € 1 344 264 € 323 904 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 378 270 € 19 125 550 € 22 746 887 € 24 819 470 € 15 612 892 € 12 768 594 € 14 151 987 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
337 645 € 410 963 € 498 517 € 658 349 € 181 528 € 173 856 € 94 134 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 66 746€ 340 399€ 29 073€ 13 132€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
189 458€ 257 148€ 294 553€ 215 135€ 104 633€ 77 347€ 13 502€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
148 187€ 153 815€ 137 217€ 102 815€ 47 823€ 83 377€ 80 632€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 819 160 € 2 569 483 € 448 977 € 345 465 € 238 300 € 135 835 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 819 160€ 2 569 483€ 448 977€ 345 465€ 238 300€ 135 835€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 898 146 € 12 778 135 € 16 919 867 € 17 768 803 € 11 644 279 € 11 819 185 € 9 781 848 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 212 312 € 5 210 169 € 8 784 792 € 7 538 272 € 5 975 089 € 7 628 062 € 5 740 521 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
994 598€ 478 956€ 5 306 624€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 217 715€ 4 731 213€ 8 784 792€ 7 538 272€ 5 975 089€ 7 628 062€ 433 897€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
250€ 250€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 896 519€ 3 565 585€ 3 193 364€ 2 078 303€ 1 670 145€ 2 605 276€ 1 170 502€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 495 468€ 2 740 051€ 2 739 850€ 2 339 686€ 1 618 653€ 2 080 540€ 631 604€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
100 761€ 642 176€ 62 329€ 867 408€ -494 693€ 676 993€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 192 836€ 619 905€ 2 201 861€ 5 750 213€ 1 512 983€ 1 562 228€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 323 319 € 3 366 969 € 4 879 527 € 6 046 852 € 3 548 784 € 639 718 € 4 276 005 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 339 167€ 1 166 635€ 1 117 250€ 1 231 831€ 764 708€ 560 752€ 299 001€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 984 152€ 2 200 334€ 3 762 277€ 4 815 021€ 2 784 077€ 78 966€ 3 977 004€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 455 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
22 455€