Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
103 301 424€ 79 100 467€ 69 454 313€ 10 040 155€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
103 303 516 € 79 122 766 € 69 466 294 € 10 273 025 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
103 301 424€ 79 100 467€ 69 454 313€ 10 040 155€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 093€ 22 299€ 11 981€ 232 870€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
99 987 666 € 76 544 243 € 67 040 421 € 9 768 791 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 293 776€ 5 666 732€ 7 161 869€ 101 935€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
44 466 381€ 25 615 635€ 25 374 719€ 4 507 366€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
47 400 435 € 42 057 840 € 31 111 616 € 3 929 082 €
16
E.1.
Mzdové náklady
33 724 972€ 30 208 518€ 22 572 255€ 2 883 105€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 266 875€ 10 750 230€ 7 996 965€ 886 105€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 408 588€ 1 099 092€ 542 396€ 159 872€
20
F.
Dane a poplatky
20 240€ -36 384€ 2 301€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 753 067€ 3 237 411€ 3 389 916€ 541 196€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 753 067€ 3 237 411€ 3 389 916€ 541 196€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
53 331€ 3 328€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 235€ 382€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 671€ 63€ 689 212€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 315 850 € 2 578 523 € 2 425 873 € 504 234 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
53 541 266 € 47 818 101 € 36 917 725 € 5 430 854 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 285 € 7 233 € 5 147 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
13 285€ 7 233€ 5 147€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
77 646 € 11 747 € 7 360 € 132 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 548 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 548€
52
O.
Kurzové straty
45 277€ 4 926€ 3 807€ 57€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 369€ 3 273€ 3 553€ 75€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-64 361 € -4 514 € -2 213 € -132 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 251 489 € 2 574 009 € 2 423 660 € 504 102 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
834 553 € 910 075 € 1 079 396 € 180 198 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 186 706€ 1 019 917€ 860 212€ 676 993€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-352 153€ -109 842€ 219 184€ -496 795€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 416 936 € 1 663 934 € 1 344 264 € 323 904 €