Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IVOČER s.r.o.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
568 650 € 54 905 € 16 145 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
750€ 1 986€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
67 900€ 43 314€ 16 145€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
500 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 605€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
575 979 € 56 816 € 25 423 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 482€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
38 312€ 12 097€ 8 226€
11
C.
Služby
15 195€ 8 510€ 5 074€
12
D.
Osobné náklady
23 696€ 25 456€ 5 494€
13
E.
Dane a poplatky
975€ 6 244€ 575€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 547€ 4 281€ 5 923€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
489 337€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 435€ 228€ 131€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-7 329 € -1 911 € -9 278 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
10 661 € 24 693 € 2 845 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 708 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 708€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
81 € 579 € 319 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
81€ 579€ 319€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-81 € 1 129 € -319 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 410 € -782 € -9 597 €
36
P.
Daň z príjmov
191€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 410 € -973 € -9 597 €