Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B-commerce Group s.r.o.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
7 074 141 € 4 828 840 € 1 120 458 € 600 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 690 371€ 4 528 800€ 1 075 459€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
356 150€ 276 010€ 39 765€ 600€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 620€ 24 030€ 5 234€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
7 018 736 € 4 626 554 € 1 038 413 € 381 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 502 112€ 3 315 473€ 812 659€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
131 162€ 80 081€ 9 875€
11
C.
Služby
1 833 982€ 1 055 132€ 186 943€ 231€
12
D.
Osobné náklady
421 741€ 140 482€ 21 099€
13
E.
Dane a poplatky
3 310€ 3 727€ 579€ 150€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
70 537€ 18 676€ 3 167€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55 892€ 12 983€ 4 091€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
55 405 € 202 286 € 82 045 € 219 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
579 265 € 354 124 € 105 747 € 369 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
13 362 € 5 550 € 1 510 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
13 362€ 5 550€ 1 510€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
39 193 € 18 081 € 2 895 € 42 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
16 393€ 2 004€ 101€
32
N.
Kurzové straty
18 090€ 15 558€ 1 878€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 710€ 519€ 916€ 42€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-25 831 € -12 531 € -1 385 € -42 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
29 574 € 189 755 € 80 660 € 177 €
36
P.
Daň z príjmov
10 249€ 43 692€ 17 704€ 75€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
19 325 € 146 063 € 62 956 € 102 €