Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.02.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
861 154 € 429 708 € 49 806 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 357€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
499 824€ 311 944€ 49 806€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
326 594€ 113 406€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
34 731€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
825 774 € 308 172 € 42 091 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 811€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
167 338€ 97 027€ 601€
11
C.
Služby
549 277€ 184 013€ 41 490€
12
D.
Osobné náklady
91 671€ 16 482€
13
E.
Dane a poplatky
713€ 878€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 953€ 7 073€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 822€ 888€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
35 380 € 121 536 € 7 715 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
109 803 € 146 856 € 7 715 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 589 € 2 841 € 4 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 767€ 2 001€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
822€ 840€ 4€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 589 € -2 841 € -4 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
27 791 € 118 695 € 7 711 €
36
P.
Daň z príjmov
6 227€ 25 035€ 1 157€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
21 564 € 93 660 € 6 554 €