Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
133 540 € 20 644 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
133 107€ 20 211€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
433€ 433€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
98 622 € 17 443 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
172€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
78 610€ 8 864€
11
C.
Služby
9 024€ 3 348€
12
D.
Osobné náklady
8 249€ 3 567€
13
E.
Dane a poplatky
126€ 182€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 481€ 1 181€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
132€ 129€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
34 918 € 3 201 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
45 473 € 7 827 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 539 € 11 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1 262€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
277€ 11€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 539 € -11 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
33 379 € 3 190 €
36
P.
Daň z príjmov
7 088€ 558€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
26 291 € 2 632 €