Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
48 340 € 43 389 € 35 574 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
47 830€ 43 389€ 18 574€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
480€ 17 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
57 433 € 54 325 € 47 967 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 674€ 29 257€ 14 832€
11
C.
Služby
16 450€ 6 816€ 2 682€
12
D.
Osobné náklady
5 910€ 5 416€ 4 512€
13
E.
Dane a poplatky
420€ 572€ 452€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 172€ 11 484€ 7 743€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 898€ 17 033€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
909€ 780€ 713€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-9 093 € -10 936 € -12 393 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
12 706 € 7 316 € 1 060 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
222 € 259 € 198 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
123€ 187€ 184€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
99€ 72€ 14€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-222 € -259 € -198 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-9 315 € -11 195 € -12 591 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-9 315 € -11 195 € -12 591 €