Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť RekoBar s. r. o. bola založená 1. decembra 2021 jedným spoločníkom so základným imaním 5000 EUR.

 • IČO 54227755
 • DIČ 2121609787
 • Sídlo RekoBar s. r. o.
  Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
 • Dátum vzniku streda, 1. decembra 2021
 • Právna forma Spol. s r. o.
 • Druh vlastníctva Súkromné tuzemské
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  01493 Chov dom.neúžit.zvierat
 • Počet zamestnancov 2022: nezistený (Zdroj: Štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 156993/B
 • Základné imanie
  Podľa ORSR:
  5 000 €/ splatené 5 000 €
Predmety podnikania
Názov Vznik
Chov vybraných druhov zvierat
1.12.2021
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
1.12.2021
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
1.12.2021
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
1.12.2021
Poskytovanie služieb v rybárstve
1.12.2021
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
1.12.2021
Výroba potravinárskych výrobkov
1.12.2021
Výroba kŕmnych zmesí
1.12.2021
Výroba nápojov
1.12.2021
Textilná výroba
1.12.2021
Odevná výroba
1.12.2021
Spracovanie kože
1.12.2021
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
1.12.2021
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
1.12.2021
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
1.12.2021
Výroba koksu a rafinovaných produktov
1.12.2021
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
1.12.2021
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
1.12.2021
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
1.12.2021
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
1.12.2021
Keramická výroba
1.12.2021
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
1.12.2021
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
1.12.2021
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
1.12.2021
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
1.12.2021
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
1.12.2021
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
1.12.2021
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
1.12.2021
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
1.12.2021
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
1.12.2021
Výroba bižutérie a suvenírov
1.12.2021
Výroba hudobných nástrojov
1.12.2021
Výroba hračiek a hier
1.12.2021
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
1.12.2021
Výroba sviečok a tieniacej techniky
1.12.2021
Výroba zdravotníckych pomôcok
1.12.2021
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
1.12.2021
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
1.12.2021
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
1.12.2021
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
1.12.2021
Prípravné práce k realizácii stavby
1.12.2021
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
1.12.2021
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
1.12.2021
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
1.12.2021
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
1.12.2021
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
1.12.2021
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
1.12.2021
Sťahovacie služby
1.12.2021
Prevádzka malých plavidiel
1.12.2021
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
1.12.2021
Prevádzkovanie úschovní
1.12.2021
Kuriérske služby
1.12.2021
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
1.12.2021
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
1.12.2021
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
1.12.2021
Prevádzkovanie výdajne stravy
1.12.2021
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
1.12.2021
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
1.12.2021
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
1.12.2021
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
1.12.2021
Finančný lízing
1.12.2021
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
1.12.2021
Záložne
1.12.2021
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
1.12.2021
Faktoring a forfaiting
1.12.2021
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
1.12.2021
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
1.12.2021
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
1.12.2021
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
1.12.2021
Vedenie účtovníctva
1.12.2021
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
1.12.2021
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
1.12.2021
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
1.12.2021
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
1.12.2021
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
1.12.2021
Zadávanie klinického skúšania liečiv
1.12.2021
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
1.12.2021
Dizajnérske činnosti
1.12.2021
Fotografické služby
1.12.2021
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
1.12.2021
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
1.12.2021
Služby požičovní
1.12.2021
Prenájom hnuteľných vecí
1.12.2021
Informačná činnosť
1.12.2021
Čistiace a upratovacie služby
1.12.2021
Administratívne služby
1.12.2021
Verejné obstarávanie
1.12.2021
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
1.12.2021
Prevádzkovanie jaslí
1.12.2021
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
1.12.2021
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
1.12.2021
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
1.12.2021
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
1.12.2021
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
1.12.2021
Poskytovanie sociálnych služieb
1.12.2021
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
1.12.2021
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
1.12.2021
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
1.12.2021
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
1.12.2021
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
1.12.2021
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
1.12.2021
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
1.12.2021
Poskytovanie služieb osobného charakteru
1.12.2021