Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 935 291 € 101 937 € 83 582 € 1 649 686 € 5 152 € 54 666 € 805 € 39 091 €
Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Banská Bystrica
987 914 € 92 430 € 49 986 € 802 370 € 5 663 € 19 164 € 20 € 18 245 €
Krajská prokuratúra
Banská Bystrica
12 555 868 € 371 427 € 426 567 € 11 372 573 € 20 815 € 156 983 € 13 641 € 96 746 €
Základná škola s materskou školou, Pod hôrkami 352/3, Medzibrod
Medzibrod
333 229 € 60 347 € 24 453 € 227 495 € 0 € 3 000 € 571 € 17 363 €
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Banská Bystrica
459 908 € 25 924 € 14 229 € 409 050 € 522 € 9 232 € 951 €
Inšpektorát práce Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 682 920 € 47 841 € 139 826 € 1 456 676 € 6 906 € 265 080 € 6 383 € 377 162 €
Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 381 361 € 337 056 € 78 963 € 1 856 971 € 3 449 € 12 833 € 4 926 € 84 768 €
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 470 226 € 181 190 € 102 844 € 1 018 136 € 1 162 € 76 068 € 3 388 € 78 382 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
Banská Bystrica
3 278 619 € 443 294 € 92 002 € 1 897 580 € 40 187 € 115 860 € 767 € 688 453 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
Sebedín-Bečov
1 225 043 € 195 117 € 34 481 € 652 661 € 92 882 € 1 032 € 248 870 €
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
1 156 432 € 141 962 € 41 938 € 894 641 € 3 045 € 20 141 € 3 622 € 51 084 €
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica
10 521 135 € 834 658 € 253 013 € 8 650 919 € 35 996 € 137 146 € 362 € 333 357 €
Správa majetku a záväzkov
Banská Bystrica
17 562 € 10 783 € 6 779 €
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 722 655 € 225 333 € 166 227 € 1 237 429 € 2 614 € 34 199 € 2 395 € 54 459 €
Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
Banská Bystrica
1 681 676 € 107 530 € 59 100 € 1 353 079 € 5 602 € 21 591 € 2 215 € -5 751 €
Okresný súd
Banská Bystrica
10 774 591 € 151 541 € 751 667 € 9 169 542 € 14 208 € 161 583 € 447 € 53 286 €
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, Poniky
Poniky
799 651 € 90 475 € 27 726 € 618 629 € 0 € 42 150 € 1 923 € 16 759 €
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
Banská Bystrica
603 486 € 26 485 € 72 033 € 369 179 € 4 395 € 17 263 € 2 218 € 107 456 €
Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Banská Bystrica
2 898 276 € 369 148 € 228 434 € 2 093 569 € 10 559 € 63 926 € 2 963 € 120 890 €
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka, Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová
Ľubietová
701 188 € 71 361 € 25 533 € 589 293 € 1 997 € 2 603 € 10 402 €