Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Materská škola
zrušenáZeleneč
107 730 € 16 282 € 7 411 € 73 646 € 0 € 4 180 € 278 € 5 932 €
Špeciálna základná škola
zrušenáŠamorín
78 219 € 8 714 € 4 822 € 64 280 € 0 € 96 € 69 € 237 €
Služby obce Bašovce
zrušenáBašovce
2 190 € 887 € 11 € 1 213 € 0 € 0 € 79 € 0 €
Obecné kultúrno-osvetové centrum Kopčany
zrušenáKopčany
9 958 € 52 € 989 € 3 529 € 0 € 5 283 € 105 € 0 €
Miestne kultúrne stredisko Trstice
Trstice
73 525 € 1 197 € 5 648 € 65 568 € 0 € 0 € 511 € 0 €
Centrum voľného času DÚHA
Hlohovec
236 129 € 4 829 € 32 661 € 168 339 € 273 € 0 € 822 € 28 826 €
Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava
zrušenáTrnava
395 659 € 18 030 € 22 749 € 354 879 € 0 €
Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany
Veľké Úľany
595 415 € 107 252 € 44 074 € 430 067 € 0 € 0 € 1 247 € 12 775 €
Základná škola Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským - Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská 399/1, Jelka
Jelka
406 670 € 22 095 € 10 518 € 367 745 € 966 € 5 345 €
Materská škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
Veľké Úľany
294 153 € 34 518 € 8 547 € 243 692 € 0 € 0 € 254 € 7 142 €
Základná škola s Materskou školou Józsefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským - Bódis József Alapiskola, Čenkovce 95
Čenkovce
261 403 € 15 978 € 7 912 € 237 377 € 0 € 0 € 137 € 0 €
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Štefana Majora 560/8, Veľké Úľany
Veľké Úľany
225 679 € 18 602 € 6 419 € 194 945 € 0 € 0 € 445 € 5 224 €
Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19
Dolné Saliby
185 596 € 22 672 € 5 225 € 152 117 € 0 € 0 € 3 350 € 2 200 €
Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
Šamorín
72 166 € 6 502 € 2 946 € 61 458 € 53 € 2 € 970 €
Základná škola, Sekule 119
zrušenáSekule
900 787 € 123 737 € 31 052 € 601 232 € 2 106 € 38 271 € 324 € 103 947 €
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Hlavná 805/113, Dolný Štál
Dolný Štál
217 760 € 12 544 € 6 446 € 182 182 € 419 € 16 169 €
Základná škola s materskou školou, Vydrany 613
Vydrany
104 151 € 4 089 € 10 907 € 88 922 € 233 €
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
Dunajská Streda
803 307 € 60 725 € 37 548 € 703 302 € 1 732 €
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Ádorská ulica 5400, Dunajská Streda
Dunajská Streda
282 558 € 22 909 € 21 079 € 238 557 € 12 €
Špeciálna základná škola a Osobitná škola a Materská škola a Špeciálna materská škola pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov
zrušenáŠamorín
209 506 € 7 335 € 10 656 € 184 526 € 0 € 5 132 € 11 € 1 847 €