Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
3K/56/2010
Počet podaní: 11
GOTIVE, a.s.
35813717
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Igor Hudoba, JUDr. Imrich Tardík
12.8.2010
23.3.2017
11.12.2015
23.3.2017
4K/50/2016
Počet podaní: 0
Filip Nemčok
Nar.: 19.03.1975
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
JUDr. Lucia Fabriciusová
15.8.2016
23.3.2017
13.9.2016
23.3.2017
22K/6/2016
Počet podaní: 3
Drevovýroba SIMA, spol. s r. o.
34128671
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
Otto Markech, JUDr., JUDr. Otto Markech
8.11.2016
23.3.2017
17.1.2017
23.3.2017
31K/49/2016
Počet podaní: 4
MANSA s.r.o.
36771929
Konkurzné
Okresný súd Nitra
SKP, k. s.
18.11.2016
23.3.2017
22.3.2017
-
32R/1/2017
Počet podaní: 2
INVITA, s.r.o.
36853020
Reštrukturalizačné
Okresný súd Košice I
JUDr. Slavomír Dubjel
27.1.2017
23.3.2017
22.3.2017
-
2K/5/2009
Počet podaní: 7
EURO MEDIA SK, a. s.
36427896
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Ing. Tomáš Antonič
26.2.2009
22.3.2017
5.5.2009
22.3.2017
2K/39/2009
Počet podaní: 6
GREEN KAVO, spol. s r.o. v konkurze
35953314
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
JUDr. Jozef Griščík, Jozef Griščik , JUDr. Jozef Griščik
28.8.2009
22.3.2017
3.11.2009
22.3.2017
8K/36/2015
Počet podaní: 12
E.M. Ekonóm, s. r. o. „v likvidácii“
31366261
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
bnt restructuring k.s., bnt restructuring, k.s.
29.7.2015
22.3.2017
24.10.2015
17.12.2014
31K/48/2016
Počet podaní: 4
Jozef Gyurcsovics
Nar.: 29.07.1952
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Erik Solár, JUDr., JUDr. Erik Solár
10.11.2016
22.3.2017
21.3.2017
-
22K/12/2016
Počet podaní: 3
Alexandra Györiová
Nar.: 16.10.1964
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
Mária Bustinová, JUDr., JUDr. Mária Bustinová
22.12.2016
22.3.2017
22.3.2017
-
36R/1/2017
Počet podaní: 2
KUPEX spol. s r.o.
31399347
Reštrukturalizačné
Okresný súd Trnava
nezistený
23.1.2017
22.3.2017
21.3.2017
-
31R/1/2017
Počet podaní: 2
LENCOS spol. s r.o.
34097805
Reštrukturalizačné
Okresný súd Nitra
nezistený
26.1.2017
22.3.2017
16.2.2017
21.3.2017
28K/3/2017
Počet podaní: 2
Radislava Piknová
Nar.: 24.08.1971
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Štefan Dostál, JUDr.
7.3.2017
22.3.2017
-
-
25K/2/2016
Počet podaní: 15
Vladimír Fabian
46841822
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Alexander Floriš
1.2.2016
22.3.2017
-
-
36K/5/2016
Počet podaní: 24
Jana Drietomská
30971934
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Mgr. Marek Piršel
29.1.2016
22.3.2017
-
-
1K/8/2017
Počet podaní: 3
AGROFYT, s.r.o.
36448079
Konkurzné
Okresný súd Prešov
nezistený
15.3.2017
22.3.2017
-
-
36K/12/2016
Počet podaní: 19
Marián Urban - METTYS
32837267
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Mgr. Eva Timár Myjavcová
11.3.2016
22.3.2017
-
-
31K/22/2010
Počet podaní: 8
Miloš Braniš
35175966
Konkurzné
Okresný súd Trnava
nezistený
1.12.2011
22.3.2017
-
chybný dátum
4K/5/2017
Počet podaní: 3
ŠPORTREKREA, akciová spoločnosť Snina, v lik-vidácii
31668151
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Stela Wildeová, JUDr.
23.2.2017
22.3.2017
-
-
28K/5/2017
Počet podaní: 1
Alexander Mikulecký
Nar.: 25.08.1981
Konkurzné
Okresný súd Trnava
nezistený
22.3.2017
22.3.2017
-
-