Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
2K/4/2016
Počet podaní: 11
Milan Kuki
Nar.: 26.05.1979
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
LexCreditor k. s.
1.2.2016
27.6.2017
16.4.2016
27.6.2017
40R/2/2016
Počet podaní: 9
Michaela Broklová - STAVBY
43662749
Reštrukturalizačné
Okresný súd Trenčín
Mgr. Boris Kotleba
5.10.2016
27.6.2017
2.12.2016
27.6.2017
5NcKR/5/2015
Počet podaní: 2
Petra Križeková
Nar.: 03.04.1981
Iné
Okresný súd Žilina
nezistený
12.4.2016
27.6.2017
-
-
22K/5/2017
Počet podaní: 9
Melita Múčková
Nar.: 07.04.1963
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
JUDr. Ján Súkeník , JUDr. Ján Súkeník
27.1.2017
27.6.2017
12.4.2017
-
27K/24/2016
Počet podaní: 11
Jana Ďurčová
Nar.: 21.07.1983
Konkurzné
Okresný súd Nitra
LawService Recovery, k.s.
11.11.2016
27.6.2017
2.3.2017
-
2K/92/2015
Počet podaní: 9
Tibor Gál
Nar.: 26.12.1965
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
JUDr. Vladimír Nosko
2.12.2015
27.6.2017
1.1.2016
-
4K/65/2013
Počet podaní: 31
Radovan Karas
Nar.: 28.04.1976
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
JUDr. Martina Mrázová
27.12.2013
27.6.2017
14.5.2014
-
32K/13/2017
Počet podaní: 4
Monika Gálisová
Nar.: 31.03.1986
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Mariana Zavacká, JUDr.
21.3.2017
27.6.2017
12.6.2017
-
31K/70/2016
Počet podaní: 8
MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31704964
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Miroslav Vereb
22.12.2016
27.6.2017
22.5.2017
-
8K/21/2017
Počet podaní: 3
TAGART, s.r.o.
35840102
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Marian Mikáči, JUDr.
25.4.2017
27.6.2017
-
-
38K/60/2014
Počet podaní: 30
Stolárstvo, s. r. o. v konkurze
36277355
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
SKKS, k.s.
31.12.2014
27.6.2017
17.4.2015
2.6.2017
25K/12/2017
Počet podaní: 6
B.T.M.-SLOVAKIA, s.r.o.
36788082
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Peter Sopko, JUDr.
10.4.2017
27.6.2017
-
-
6K/15/2015
Počet podaní: 11
Štefan Mitúch
Nar.: 09.03.1981
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Ing. Jana Kovačková
20.10.2015
27.6.2017
25.11.2015
-
31K/57/2016
Počet podaní: 10
Kinga Karvanská
Nar.: 16.01.1982
Konkurzné
Okresný súd Nitra
ADVO INSOLVENCY, k. s.
16.12.2016
27.6.2017
15.3.2017
-
1K/43/2015
Počet podaní: 31
Vladimír Smorada
Nar.: 16.10.1955
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Jozef Šperka PhD., MBA, JUDr. Jozef Šperka
20.5.2015
27.6.2017
17.6.2015
-
6K/27/2016
Počet podaní: 10
Eva Konaříková
Nar.: 17.10.1967
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Ing. Peter Veselovský
29.12.2016
27.6.2017
31.1.2017
-
1K/15/2014
Počet podaní: 14
Janka Janíčková
Nar.: 27.12.1961
Konkurzné
Okresný súd Žilina
Mgr. Richard Koiš MBA, Mgr. Richard Koiš
25.6.2014
27.6.2017
25.7.2014
27.6.2017
2K/15/2017
Počet podaní: 2
BARKO, spol. s r. o. v likvidácii
31728782
Konkurzné
Okresný súd Prešov
Oľga Michalíková, JUDr.
15.6.2017
27.6.2017
-
-
31K/16/2017
Počet podaní: 3
PRVÁ DISTRIBUČNÁ SK, s.r.o.
44136609
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
14.6.2017
27.6.2017
-
-
2K/37/2014
Počet podaní: 12
Slavomíra Halašiová, Ing.
Nar.: 10.10.1977
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
JUDr. Vladimír Nosko
10.7.2014
27.6.2017
18.7.2014
-