Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 279287

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 279287
 • Vydaný 16.4.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 78 z roku 2012 23.4.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 6K/8/2012

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200

súd nariadil pojednávanie

na deň: 01.06.2012 o 09:30 hod.

-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59 prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331

V Bratislave dňa: 16.04.2012

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Brigita Böhmová