Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 283560

HOME STUDIO, a.s.

 • Konanie č. 283560
 • Vydaný 14.5.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2012 18.5.2012
 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105   Bratislava
Správcovia
 • Peter Petrán, JUDr.
  IČO: 34398431
  Odborárske nám. 4
  81107   Bratislava 1
Druh
Oznam
Oznam

Upovedomenie o zrušení pojednávania

vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Rastislav Bašnár, podlahárske práce, so sídlom: Lichnerova 16, 903 01 Senec, IČO: 35 264 331,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HOME STUDIO, a.s., so sídlom Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200,

Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 01.06.2012 o 09.30 hod.

na Okresnom súde Bratislava 1 v miestnosti č. dv. 59

je z r u š e n é, z dôvodu súhlasu dlžníka s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa § 19 ods. 1, písm. a) bod 3..

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/8/2012
 • ICS 1112205955
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Marianna Gombárová