Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 376677

Winterian, a.s.

 • Konanie č. 376677
 • Vydaný 20.11.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 228 z roku 2013 26.11.2013
 • Úpadca Winterian, a.s.
  IČO: 35973854
  Miletičova 1
  82108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 4K/47/2013

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci navrhovateľa - veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854.

súd nariadil pojednávanie

na deň 24.1.2014 o 11.00hod.

-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62 prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972.

V Bratislave dňa: 20.11.2013 JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Romanová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/47/2013
 • ICS 1113231666
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Odoslal Zuzana Romanová