Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 404443

Winterian, a.s.

 • Konanie č. 404443
 • Vydaný 23.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 81 z roku 2014 29.4.2014
 • Úpadca Winterian, a.s.
  IČO: 35973854
  Miletičova 1
  82108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 618 59 524, konajúceho prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, právne zastúpený: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, uznesením zo dňa 03.03.2014, č. k. 4K/47/2013, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: Winterian, a.s., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 973 854. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2014.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/47/2013
 • ICS 1113231666
 • Vydal Mgr. Veronika Miškovčíková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová