Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 419418

VIP WINGS, a.s.

 • Konanie č. 419418
 • Vydaný 16.7.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2014 22.7.2014
 • Úpadca VIP WINGS, a.s.
  IČO: 35788631
  Martinčekova 17
  82101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VIP WINGS, a. s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIP WINGS, a. s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631

Rozhodnutie

Súd spája konkurzné konanie vedené na majetok dlžníka: VIP WINGS, a. s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631 na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 6K/34/2014 a 6K/27/2014 v jedno konanie, ktoré bude vedené pod sp. zn. 6K/27/2014.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. a) OSP).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/34/2014
 • ICS 1114219374
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová