Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/6/2013

Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"

 • Úpadca Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"
  IČO: 30230217
  Rudlovská cesta 85
  974 01  Banská Bystrica
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2013 dňa 20.9.2013
 • Spisová značka - súd 1K/6/2013
 • Spisová značka - správca 1K/6/2013 S1153
Text

Pohľadávka z titulu náhrady škody a ušlého zisku evidovaná voči Ing. Olívii Naništovej, Veľká Okružná 72, 010 01 Žilina vo výške 255 534,20 €. Pohľadávka s príslušenstvom uplatnená v súdnom konaní – doposiaľ nerozhodnuté

Zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 09.09.2013

V Lučenci dňa 09.09.2013

Ing. Ladislav Kokavec, správca