Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
808 543 € 827 279 € 863 879 € 714 850 € 826 052 € 902 824 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
177 723€ 149 200€ 77 332€ 199 398€ 125 473€ 86 451€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
52 786€ 62 881€ 58 504€ 60 039€ 44 111€ 42 993€
05
IV.
Aktivácia
160 894€ 96 401€ 235 169€ 172 161€ 258 303€ 179 244€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 78 000€ 38 900€ 30 000€ 59 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
417 140€ 518 797€ 414 874€ 244 352€ 368 165€ 535 136€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
786 197 € 804 399 € 962 098 € 754 102 € 794 453 € 877 676 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
250 762€ 328 197€ 296 414€ 317 548€ 294 837€ 309 910€
11
C.
Služby
178 432€ 184 266€ 139 436€ 150 304€ 165 193€ 195 347€
12
D.
Osobné náklady
194 313€ 187 618€ 157 398€ 146 477€ 124 154€ 99 020€
13
E.
Dane a poplatky
11 131€ 8 722€ 10 445€ 13 027€ 9 740€ 16 221€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
134 940€ 84 408€ 289 349€ 98 613€ 189 153€ 243 994€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 287€ 8 365€ 34 129€ 27 353€ 10 307€ 12 374€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 332€ 2 823€ 34 927€ 780€ 1 069€ 810€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
22 346 € 22 880 € -98 219 € -39 252 € 31 599 € 25 148 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-37 791 € -203 981 € -64 845 € -36 254 € -32 143 € -196 569 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
63 € 5 € 1 € 2 € 5 € 15 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
0€ 1€ 2€ 5€ 15€
25
XI.
Kurzové zisky
5€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
20 848 € 16 949 € 15 324 € 31 068 € 26 932 € 22 141 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
15 409€ 11 469€ 11 313€ 26 573€ 19 359€ 12 940€
32
N.
Kurzové straty
99€ 37€ 0€ 0€ 6€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 340€ 5 443€ 4 011€ 4 495€ 7 567€ 9 201€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-20 785 € -16 944 € -15 323 € -31 066 € -26 927 € -22 126 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 561 € 5 936 € -113 542 € -70 318 € 4 672 € 3 022 €
36
P.
Daň z príjmov
2 522€ 960€ 960€ 960€ 960€ 0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-961 € 4 976 € -114 502 € -71 278 € 3 712 € 3 022 €