Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
67 940 218€ 62 240 914€ 51 513 830€ 47 514 300€ 46 188 280€ 42 525 817€ 36 188 138€ 37 380 065€ 33 282 962€ 27 383 372€ 27 191 935€ 27 277 673€ 27 963 161€ 23 871 641€ 22 979 767€ 23 796 012€
02
501
Spotreba materiálu
46 752 903€ 40 756 082€ 37 770 513€ 35 590 097€ 33 826 801€ 31 197 439€ 26 783 438€ 29 204 593€ 25 188 155€ 21 708 079€ 22 993 852€ 23 346 635€ 23 700 950€ 19 137 691€ 17 513 438€ 17 636 737€
03
502
Spotreba energie
5 427 772€ 6 954 630€ 2 504 932€ 2 647 732€ 2 899 225€ 2 430 224€ 2 314 623€ 2 300 745€ 2 785 380€ 2 858 990€ 3 266 828€ 3 844 217€ 3 930 070€ 3 624 415€ 3 701 495€ 3 890 266€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
15 759 543€ 14 530 202€ 11 238 384€ 9 276 471€ 9 462 253€ 8 898 154€ 7 090 077€ 5 874 726€ 5 309 426€ 2 816 303€ 931 256€ 86 821€ 332 141€ 1 109 536€ 1 764 834€ 2 269 009€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
8 724 170€ 7 971 429€ 7 153 335€ 5 327 609€ 5 679 899€ 5 343 805€ 5 099 611€ 5 208 400€ 5 239 223€ 4 860 611€ 2 831 489€ 2 280 215€ 3 332 870€ 3 865 778€ 3 706 839€ 3 438 609€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 083 985€ 1 965 794€ 1 734 205€ 1 630 471€ 1 650 453€ 1 540 710€ 1 343 264€ 1 272 648€ 1 214 010€ 1 087 059€ 1 126 951€ 1 069 759€ 1 351 334€ 1 151 939€ 1 156 917€ 1 168 777€
08
512
Cestovné
9 150€ 18 915€ 4 035€ 4 275€ 6 468€ 8 241€ 6 193€ 5 047€ 5 054€ 3 252€ 5 274€ 5 479€ 1 351€ 3 309€ 3 817€ 5 590€
09
513
Náklady na reprezentáciu
64 997€ 14 997€ 67 375€ 37 348€ 7 233€ 2 969€ 2 054€ 2 026€ 1 629€ 1 891€ 1 652€ 1 393€ 978€ 1 482€ 1 524€ 1 453€
10
518
Ostatné služby
6 566 038€ 5 971 723€ 5 347 720€ 3 655 515€ 4 015 745€ 3 791 886€ 3 748 100€ 3 928 679€ 4 018 530€ 3 768 410€ 1 697 612€ 1 203 585€ 1 979 206€ 2 709 047€ 2 544 581€ 2 262 788€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
88 408 414€ 78 763 060€ 71 636 102€ 60 083 901€ 54 315 115€ 47 910 967€ 44 385 607€ 40 881 455€ 36 518 641€ 33 800 331€ 33 052 210€ 33 231 070€ 31 793 443€ 30 674 918€ 29 037 723€ 27 376 201€
12
521
Mzdové náklady
63 548 145€ 57 848 732€ 51 691 733€ 43 278 875€ 39 086 080€ 34 586 525€ 32 057 546€ 29 630 406€ 26 556 796€ 24 737 374€ 24 050 789€ 24 237 401€ 23 166 479€ 22 497 760€ 21 312 027€ 20 104 754€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
22 243 381€ 18 416 307€ 18 052 938€ 15 129 600€ 13 640 346€ 12 059 621€ 11 191 938€ 10 262 694€ 9 203 046€ 8 613 727€ 8 333 857€ 8 289 425€ 7 913 053€ 7 476 040€ 7 084 284€ 6 690 057€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
304 248€ 244 822€ 197 430€ 170 523€ 151 351€ 129 917€ 117 485€ 88 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 312 639€ 2 253 199€ 1 694 001€ 1 504 903€ 1 437 338€ 1 134 903€ 1 018 638€ 900 089€ 676 864€ 374 652€ 595 996€ 637 601€ 641 072€ 613 513€ 559 965€ 504 335€
16
528
Ostatné sociálne náklady
81 934€ 74 578€ 71 568€ 66 643€ 72 839€ 87 605€ 81 446€ 77 054€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
194 493€ 172 440€ 170 130€ 169 302€ 114 718€ 117 695€ 112 625€ 106 915€ 105 998€ 118 112€ 118 661€ 154 973€ 386 738€ 1 733 503€ 1 208 576€ 964 214€
18
531
Daň z motorových vozidiel
2 917€ 2 795€ 807€ 799€ 792€ 376€ 478€ 806€ 398€ 383€ 383€ 174€ 166€ 114€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
170 840€ 144 918€ 144 987€ 144 987€ 106 470€ 106 623€ 105 319€ 105 319€ 104 578€ 112 359€ 114 948€ 131 824€ 70 088€ 70 147€ 75 230€ 86 086€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 735€ 24 727€ 24 336€ 23 516€ 7 457€ 11 072€ 6 930€ 1 118€ 614€ 5 355€ 3 330€ 22 765€ 316 476€ 1 663 191€ 1 133 231€ 878 127€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 595 932€ 12 105 674€ 547 601€ 4 183 021€ 1 004 708€ 9 935 090€ 297 205€ 929 752€ 1 001 182€ 619 464€ 506 116€ 2 894 237€ 2 658 397€ 2 066 288€ 5 033 306€ 5 362 849€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 913€ 150 754€ 75 179€ 5 550€ 5 975€ 514 553€ 38 903€ 104 092€ 916 547€ 17 580€ 59 404€ 1 332 482€ 1 172 632€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 10 274€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
394€ 18 890€ 8 363€ 3 758 981€ 540 983€ 2 303€ 61 297€ 219 500€ 29 317€ 160 812€ 75 553€ 479 645€ 781 432€ 1 615 334€ 954 883€ 461 130€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 10 264 722€ 5 009€ 400€ 31 094€ 9 604 565€ 317€ 965€ 627€ 550€ 0€ 18 189€ 0€ 93€ 5 628€
26
546
Odpis pohľadávky
44€ 777€ 9 933€ 837€ 71 822€ 138€ 2 040€ 325 813€ 119 384€ 4€ 219 761€ 36 108€ 3 975€ 107 088€ 1 234€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 288 218€ 1 154 797€ 372 073€ 312 972€ 358 829€ 319 148€ 216 704€ 357 401€ 313 810€ 305 797€ 273 432€ 1 258 156€ 1 774 424€ 334 952€ 2 600 644€ 3 711 443€
28
549
Manká a škody
299 355€ 515 733€ 77 044€ 109 831€ 1 980€ 3 385€ 10 873€ 26 073€ 24 119€ 113 325€ 52 485€ 20 128€ 30 664€ 52 623€ 27 842€ 10 782€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
9 124 491€ 6 569 715€ 5 922 305€ 5 138 036€ 5 308 042€ 5 447 609€ 4 541 739€ 5 775 825€ 6 615 371€ 7 996 094€ 9 162 994€ 7 637 981€ 6 736 674€ 6 679 313€ 8 240 505€ 11 637 704€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 991 931€ 6 324 594€ 5 755 570€ 5 059 349€ 5 109 013€ 4 964 970€ 4 441 872€ 5 517 097€ 5 457 925€ 7 322 509€ 6 656 699€ 5 346 798€ 4 565 758€ 4 720 046€ 5 297 968€ 5 126 295€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
132 561€ 245 120€ 166 735€ 78 686€ 199 029€ 482 638€ 99 867€ 258 728€ 1 157 446€ 673 585€ 2 506 294€ 2 291 182€ 2 170 916€ 1 959 266€ 2 942 537€ 6 511 409€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 302€ 0€ 0€ 4 557€ 9 251€ 8 831€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
82 730€ 204 952€ 92 342€ 56 853€ 184 492€ 447 277€ 56 967€ 219 930€ 830 824€ 2 022 971€ 1 986 879€ 1 554 142€ 1 564 342€ 2 732 376€ 5 517 827€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
49 830€ 40 169€ 74 393€ 21 833€ 14 537€ 35 362€ 42 884€ 38 538€ 315 131€ 570 321€ 374 778€ 269 987€ 436 418€ 294 695€ 139 678€ 38 471€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17€ 260€ 11 491€ 103 264€ 103 244€ 34 316€ 180 356€ 95 672€ 61 232€ 946 281€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
71 409€ 67 689€ 44 153€ 50 676€ 58 570€ 54 980€ 53 755€ 3 677€ 2 866€ 2 818€ 2 979€ 3 569€ 737 911€ 1 021 636€ 636€ 1 309€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4€ 160€ 282€ 62€ 31€ 50€ 159€ 927€ 1€ 6€ 22€ 47€ 734 777€ 1 016 913€ 0€ 20€
43
563
Kurzové straty
102€ 264€ 89€ 72€ 216€ 169€ 114€ 91€ 202€ 116€ 119€ 378€ 386€ 961€ 636€ 1 289€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
71 303€ 67 265€ 43 781€ 50 542€ 58 322€ 54 760€ 53 433€ 2 659€ 2 663€ 2 696€ 2 837€ 3 145€ 2 749€ 3 762€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
249 370€ 246 670€ 807 823€ 136 620€ 8 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
249 370€ 246 670€ 807 823€ 136 620€ 8 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
177 308 496€ 168 137 589€ 137 795 280€ 122 603 464€ 112 677 446€ 111 335 962€ 90 678 680€ 90 286 089€ 82 766 243€ 74 780 802€ 72 866 383€ 73 479 717€ 73 609 195€ 69 913 078€ 70 207 351€ 72 576 897€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
146 255 136€ 119 951 095€ 109 944 745€ 99 882 589€ 98 006 370€ 86 290 468€ 82 299 985€ 80 489 739€ 71 870 709€ 63 287 924€ 59 669 739€ 52 802 454€ 48 058 924€ 50 721 079€ 50 452 946€ 47 600 295€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
129 150 629€ 104 259 299€ 97 734 811€ 89 646 489€ 87 775 752€ 76 605 752€ 74 538 919€ 74 051 166€ 66 045 191€ 60 150 715€ 58 643 124€ 52 716 038€ 47 709 945€ 49 519 332€ 48 545 096€ 45 155 644€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
17 104 508€ 15 691 795€ 12 209 934€ 10 236 101€ 10 230 618€ 9 684 716€ 7 761 066€ 6 438 573€ 5 825 518€ 3 137 209€ 1 026 615€ 86 416€ 348 979€ 1 201 748€ 1 907 850€ 2 444 650€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
486 012€ 44 105€ 48 243€ 54 048€ 30 457€ 1 562€ 47 545€ 16 726€ 1 050€ 1 296€ 254 512€ 301 444€ 320 463€ 308 813€ 296 440€ 257 751€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 968€ 1 140€ 120€ 1 562€ 1 460€ 1 440€ 1 050€ 1 296€ 1 451€ 1 552€ 2 386€ 1 794€ 1 532€ 1 142€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
484 044€ 44 105€ 47 103€ 54 048€ 30 337€ 253 061€ 299 892€ 318 077€ 307 018€ 294 908€ 256 609€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
46 085€ 15 286€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
40 192 624€ 4 048 073€ 504 477€ 13 227 185€ 23 488 392€ 23 424 078€ 494 011€ 353 363€ 1 989 640€ 465 709€ 703 728€ 1 542 888€ 27 010 591€ 418 795€ 2 474 494€ 4 988 730€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
228€ 17 217€ 203 006€ 38€ 908€ 64 964€ 2 116€ 16 675€ 1 335 406€ 48 667€ 588€ 1 030 907€ 84 388€ 69 922€ 2 154 917€ 3 722 376€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
155 184€ 94 950€ 12 385€ 88€ 596€ 288€ 4 184€ 421€ 865€ 299€ 827€ 25 578€ 121 158€ 6 252€ 61€ 51 086€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 213€ 1€ 2€ 4€ 1€ 55€ 320€ 86€ 98€ 144€ 890€ 383€ 296€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
18€ 72€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 709€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
40 037 212€ 3 935 906€ 289 085€ 13 220 847€ 23 486 870€ 23 358 824€ 487 634€ 336 262€ 653 314€ 416 423€ 702 228€ 486 304€ 26 804 902€ 341 730€ 319 133€ 1 213 262€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
129 952€ 130 376€ 236 311€ 121 528€ 434 604€ 276 957€ 1 157 446€ 673 585€ 478 022€ 2 291 182€ 2 180 667€ 1 951 463€ 2 946 462€ 6 533 457€ 8 451 579€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
129 952€ 130 376€ 236 311€ 121 528€ 434 604€ 276 957€ 1 157 446€ 673 585€ 478 022€ 2 291 182€ 2 180 667€ 1 951 463€ 2 946 462€ 6 533 457€ 8 451 579€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
129 952€ 58 541€ 236 309€ 121 293€ 317 821€ 276 957€ 830 824€ 1 986 879€ 1 554 142€ 1 568 899€ 2 741 628€ 5 526 658€ 3 520 020€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
66 412€ 13€ 116 783€ 315 131€ 570 321€ 374 778€ 269 987€ 446 169€ 297 510€ 143 602€ 60 518€ 77 594€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 423€ 2€ 222€ 11 491€ 103 264€ 103 244€ 34 316€ 180 356€ 85 054€ 61 232€ 946 281€ 4 853 965€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
79 952€ 10€ 1 177€ 855€ 464€ 3 261€ 357€ 580€ 399€ 604€ 786€ 524€ 1 308€ 1 805€ 3 805€ 6 625€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
79 917€ 1 177€ 855€ 464€ 361€ 347€ 450€ 375€ 537€ 600€ 448€ 688€ 1 229€ 3 378€ 5 208€
103
663
Kurzové zisky
35€ 4€ 10€ 0€ 23€ 67€ 186€ 76€ 620€ 576€ 427€ 1 418€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
6€ 2 900€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
12 015 776€ 27 991 806€ 24 266 895€ 6 834 152€ 3 763 025€ 3 457 468€ 3 240 995€ 3 604 146€ 4 299 713€ 5 890 665€ 5 107 199€ 3 953 471€ 40 770 838€ 3 961 252€ 4 487 299€ 4 091 524€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 728 370€ 22 325 769€ 16 455 498€ 1 788 140€ 87 233€ 51 815€ 13 068€ 1 800€ 1 020€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 542 870€ 3 801 842€ 3 951 376€ 3 563 707€ 3 501 363€ 3 279 850€ 3 123 531€ 3 483 628€ 3 865 555€ 5 811 365€ 5 059 104€ 3 809 401€ 3 855 133€ 3 912 621€ 4 415 463€ 4 046 589€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 328 715€ 1 655 328€ 3 709 469€ 1 161 939€ 81 349€ 106 086€ 55 875€ 0€ 36 681 801€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 906€ 6 751€ 1 611€ 1 758€ 1 758€ 820€ 633€ 902€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
83 869€ 113 124€ 125 193€ 311 914€ 84 627€ 64 016€ 54 261€ 58 237€ 421 089€ 77 500€ 48 095€ 143 050€ 233 905€ 48 632€ 71 836€ 44 935€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 328 991€ 88 991€ 23 747€ 6 695€ 6 695€ 6 695€ 6 695€ 9 564€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
199 159 452€ 152 165 464€ 135 001 847€ 120 120 357€ 125 723 312€ 113 453 794€ 86 082 893€ 85 622 000€ 78 835 095€ 70 124 220€ 68 027 147€ 60 781 447€ 118 113 587€ 58 358 206€ 64 248 441€ 65 396 504€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
21 850 955€ -15 972 125€ -2 793 432€ -2 483 108€ 13 045 866€ 2 117 832€ -4 595 787€ -4 664 088€ -3 931 148€ -4 656 582€ -4 839 236€ -12 698 270€ 44 504 392€ -11 554 872€ -5 958 910€ -7 180 393€
136
591
Splatná daň z príjmov
58 527€ 18 405€ 36 751€ 19 663€ 119 468€ 118 523€ 100 341€ 185 775€ 29 879€ 16 083€ 37 738€ 20 066€ 4 167€ 144 108€ 382 280€ 56 460€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
21 792 429€ -15 990 530€ -2 830 184€ -2 502 770€ 12 926 398€ 1 999 309€ -4 696 127€ -4 849 863€ -3 961 027€ -4 672 665€ -4 876 974€ -12 718 337€ 44 500 225€ -11 698 980€ -6 341 190€ -7 236 853€