Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
25 713 596€ 22 220 552€ 20 144 303€ 20 529 808€ 21 233 048€ 19 423 300€ 19 423 175€ 19 228 693€ 18 032 599€ 17 054 607€ 15 665 373€ 14 178 464€
02
501
Spotreba materiálu
23 191 851€ 20 500 655€ 20 030 959€ 20 529 808€ 21 231 785€ 19 414 828€ 19 413 524€ 19 218 404€ 18 012 176€ 17 025 625€ 15 636 210€ 14 150 549€
03
502
Spotreba energie
1 263€ 8 472€ 9 651€ 10 289€ 20 422€ 28 982€ 29 163€ 27 915€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 521 745€ 1 719 897€ 113 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
9 440 160€ 9 378 033€ 9 143 131€ 9 505 647€ 10 168 218€ 10 007 665€ 10 117 834€ 10 046 763€ 10 252 436€ 10 170 136€ 9 755 399€ 7 079 535€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 560 515€ 1 630 653€ 1 415 711€ 1 623 305€ 1 894 385€ 1 973 248€ 1 981 335€ 1 985 986€ 1 869 239€ 2 718 602€ 2 131 610€ 958 504€
08
512
Cestovné
9 231€ 15 378€ 10 379€ 9 159€ 27 458€ 22 288€ 33 025€ 31 574€ 36 623€ 51 138€ 34 647€ 42 230€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 950€ 1 607€ 2 015€ 1 260€ 1 396€ 1 115€ 5 664€ 2 416€ 3 740€ 2 687€ 2 949€ 3 515€
10
518
Ostatné služby
7 867 465€ 7 730 395€ 7 715 026€ 7 871 923€ 8 244 979€ 8 011 013€ 8 097 810€ 8 026 788€ 8 342 834€ 7 397 709€ 7 586 192€ 6 075 286€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
52 686 013€ 45 749 114€ 43 060 620€ 40 840 596€ 38 492 001€ 36 251 069€ 35 305 930€ 33 610 984€ 29 211 873€ 28 462 797€ 27 081 773€ 26 243 610€
12
521
Mzdové náklady
38 069 177€ 33 130 287€ 31 194 270€ 29 683 393€ 28 059 239€ 26 575 521€ 25 860 224€ 24 846 523€ 21 532 758€ 21 050 698€ 19 965 468€ 19 368 198€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
13 286 696€ 11 541 589€ 10 823 872€ 10 227 787€ 9 762 956€ 9 231 946€ 9 003 393€ 8 377 633€ 7 337 056€ 7 115 253€ 6 766 682€ 6 554 854€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
212 783€ 178 517€ 163 370€ 126 425€ 120 456€ 107 379€ 100 995€ 43 093€ 33 896€ 37 386€ 85 278€ 95 477€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 117 357€ 898 721€ 879 109€ 802 990€ 549 350€ 336 222€ 341 318€ 343 736€ 308 162€ 259 460€ 264 345€ 225 081€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
151 801€ 153 014€ 151 998€ 151 697€ 76 525€ 77 313€ 76 983€ 79 797€ 51 459€ 52 287€ 57 725€ 58 306€
18
531
Daň z motorových vozidiel
725€ 839€ 825€ 518€ 485€ 546€ 546€ 546€ 488€ 497€ 3 927€ 3 426€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
73 858€ 76 040€ 76 040€ 76 040€ 76 040€ 76 766€ 76 437€ 79 250€ 50 766€ 51 600€ 53 271€ 53 573€
20
538
Ostatné dane a poplatky
77 219€ 76 135€ 75 133€ 75 138€ 0€ 205€ 190€ 527€ 1 307€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 547 515€ 1 157 894€ 308 210€ 385 401€ 140 266€ 1 572 474€ 169 955€ 370 621€ 633 180€ 253 191€ 747 561€ 900 442€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 007€ 1 376 198€ 131 721€ 110 974€ 40 565€ 200 118€ 256 640€ 654 974€
23
542
Predaný materiál
84€ 54 848€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 835€ 36 491€ 338 550€ 133 436€ 596€ 0€ 166€ 298€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 471 802€ 49 827€ 102 548€ 7 898€ 2 040€ 191 691€ 8 553€ 112 377€ 450 628€ 41 034€ 348 284€ 230 757€
26
546
Odpis pohľadávky
10 759€ 571 092€ 9 219€ 60€ 113€ 2 049€ 0€ 6 243€ 141 611€ 9 596€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
51 762€ 528 351€ 157 513€ 18 526€ 1 261€ 828€ 21 583€ 88 660€ 138 123€ 2 991€ 0€ 4 929€
28
549
Manká a škody
8 186€ 2 704€ 2 440€ 20 427€ 3 469€ 3 757€ 7 985€ 1 118€ 3 864€ 2 638€ 727€ 186€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
11 863 297€ 4 244 818€ 4 230 873€ 4 362 192€ 4 168 997€ 5 775 808€ 7 563 634€ 5 824 165€ 6 477 633€ 6 035 707€ 6 360 677€ 6 260 726€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 340 893€ 4 155 178€ 4 046 491€ 3 916 019€ 4 142 442€ 5 537 787€ 5 546 809€ 4 169 137€ 4 580 151€ 4 687 416€ 4 967 954€ 4 793 953€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
8 522 404€ 89 640€ 184 382€ 446 173€ 26 555€ 238 020€ 2 016 825€ 1 655 029€ 1 897 482€ 1 348 291€ 1 392 723€ 1 466 773€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 992€ 6 640€ 8 452€ 4 055€ 2 874€ 2 321€ 1 363 143€ 1 655 029€ 1 268 258€ 1 303 190€ 1 221 823€ 1 195 695€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 505 426€ 83 000€ 144 000€ 427 000€ 20 000€ 180 000€ 80 000€ 0€ 109 000€ 45 101€ 170 900€ 271 078€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 986€ 31 930€ 15 118€ 3 681€ 55 699€ 573 682€ 0€ 520 224€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
80 438€ 48 283€ 78 229€ 45 918€ 38 915€ 67 633€ 55 159€ 97 898€ 227 844€ 665 415€ 870 763€ 746 541€
42
562
Úroky
0€ 0€ 214 949€ 293 365€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
3€ 2€ 3€ 19€ 257€ 50€ 25€ 1 496€
47
568
Ostatné finančné náklady
80 434€ 48 283€ 78 227€ 45 918€ 38 915€ 65 353€ 55 156€ 97 878€ 12 638€ 372 000€ 870 737€ 745 045€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
2 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
102 482 820€ 82 951 708€ 77 117 365€ 75 821 257€ 74 317 971€ 73 175 261€ 72 712 669€ 69 258 921€ 64 887 023€ 62 694 139€ 60 539 270€ 55 467 624€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
74 809 416€ 67 427 829€ 63 689 000€ 59 759 340€ 57 703 682€ 57 298 924€ 56 975 198€ 51 271 184€ 48 343 097€ 52 165 318€ 53 765 607€ 51 053 532€
67
602
Tržby z predaja služieb
72 101 732€ 65 577 350€ 63 567 530€ 59 759 340€ 57 703 682€ 57 298 924€ 56 975 198€ 51 271 184€ 48 343 097€ 52 165 318€ 53 765 607€ 51 053 532€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 707 684€ 1 850 480€ 121 471€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
5 354€ 1 874€ 5 618€ 96 750€ 24 126€ 15 747€ 5 054€ 2 655€ 1 645€ 35 769€ 30 925€ 10 548€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
5 354€ 1 874€ 5 618€ 1 710€ 1 126€ 3 878€ 5 054€ 2 655€ 1 645€ 1 867€ 1 525€ 2 635€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
95 040€ 23 000€ 11 869€ 0€ 0€ 33 902€ 29 400€ 7 913€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
13 025 630€ 19 546 991€ 436 106€ 503 146€ 625 057€ 1 769 919€ 1 924 923€ 1 597 391€ 8 553 410€ 2 346 191€ 2 181 326€ 1 361 406€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 100€ 5 500€ 348 424€ 354 500€ 259 202€ 380 810€ 788 755€ 637 997€ 831 778€
85
642
Tržby z predaja materiálu
2 310€ 1 472€ 1 633€ 3 221€ 2 029€ 0€ 0€ 196€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
788€ 321€ 0€ 1€ 81 148€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
80€ 3 212€ 2 643€ 2 805€ 277€ 1 875€ 123€ 0€ 645€ 4 534€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1 351€ 14€ 0€ 0€ 17€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 004 353€ 19 542 307€ 431 830€ 497 120€ 617 250€ 1 419 299€ 1 570 300€ 1 336 838€ 8 171 941€ 1 471 559€ 1 543 329€ 529 611€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
242 407€ 659 045€ 290 597€ 103 474€ 60 345€ 2 446 435€ 1 825 324€ 1 389 004€ 1 399 491€ 1 285 505€ 1 348 170€ 1 913 689€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
242 407€ 659 045€ 290 597€ 103 474€ 60 345€ 2 446 435€ 1 825 324€ 1 389 004€ 1 399 491€ 1 285 505€ 1 348 170€ 1 913 689€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 640€ 8 452€ 4 055€ 2 874€ 2 321€ 1 260 555€ 1 655 029€ 1 268 258€ 1 303 190€ 1 221 823€ 1 197 369€ 1 129 039€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
225 000€ 74 424€ 276 368€ 100 600€ 58 024€ 280 258€ 170 295€ 120 746€ 96 101€ 61 850€ 135 272€ 81 697€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 200€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 768€ 576 170€ 10 174€ 905 622€ 0€ 0€ 1 832€ 15 529€ 702 953€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 868€ 405€ 283€ 272€ 210€ 370€ 383€ 1 037€ 1 080€ 1 001€ 2 783€ 6 354€
102
662
Úroky
2 868€ 405€ 283€ 272€ 210€ 370€ 373€ 1 037€ 1 080€ 1 001€ 2 775€ 5 996€
103
663
Kurzové zisky
0€ 10€ 0€ 1€ 0€ 8€ 358€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 2 477€ 0€ 0€ 5 521€
110
672
Náhrady škôd
0€ 2 477€ 0€ 0€ 5 521€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
2 256 812€ 3 070 695€ 3 169 362€ 2 759 635€ 2 967 042€ 4 349 767€ 4 375 025€ 2 922 188€ 19 816 693€ 3 474 312€ 4 060 059€ 3 672 349€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
72 936€ 1 235€ 8 567€ 0€ 147 600€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 044 157€ 766 132€ 700 124€ 558 042€ 673 829€ 1 635 822€ 2 452 512€ 2 684 573€ 2 733 612€ 2 755 993€ 2 870 509€ 2 449 076€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
135 353€ 189 423€ 356 402€ 64 191€ 114 643€ 105 728€ 57 136€ 73 781€ 16 668 257€ 423 636€ 470 945€ 378 306€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
6 413€ 6 996€ 6 996€ 6 996€ 6 996€ 13 992€ 13 992€ 35 156€ 91 711€ 101 373€ 119 686€ 161 112€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
894 393€ 1 982 761€ 1 987 998€ 2 000 700€ 2 000 700€ 2 421 648€ 1 614 432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
37 040€ 32 899€ 27 210€ 34 324€ 53 051€ 57 526€ 30 654€ 32 050€ 77 394€ 105 543€ 105 776€ 180 191€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
66 520€ 91 250€ 82 066€ 95 382€ 117 823€ 115 052€ 204 619€ 96 629€ 98 120€ 87 767€ 493 143€ 503 664€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
90 342 486€ 90 706 840€ 67 590 965€ 63 222 617€ 61 380 462€ 65 881 162€ 65 105 907€ 57 183 459€ 78 117 893€ 59 308 098€ 61 388 869€ 58 023 399€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-12 140 333€ 7 755 132€ -9 526 400€ -12 598 640€ -12 937 509€ -7 294 099€ -7 606 762€ -12 075 462€ 13 230 871€ -3 386 041€ 849 599€ 2 555 775€
136
591
Splatná daň z príjmov
77 687€ 86 832€ 73 242€ 117 503€ 76 126€ 81 474€ 139 288€ 81 384€ 128 836€ 177 126€ 129 810€ 62 232€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-12 218 020€ 7 668 300€ -9 599 642€ -12 716 144€ -13 013 636€ -7 375 572€ -7 746 050€ -12 156 846€ 13 102 034€ -3 563 167€ 719 789€ 2 493 543€