Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
842 741€ 1 154 719€ 703 321€ 1 142 894€ 1 141 372€ 872 562€ 898 091€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
841 758 € 1 155 655 € 715 544 € 1 152 775 € 1 144 528 € 871 877 € 896 132 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
245 743€ 562 478€ 154 008€ 570 100€ 498 120€ 192 040€ 240 969€
05
III.
Tržby z predaja služieb
592 397€ 592 241€ 549 313€ 572 794€ 643 252€ 674 516€ 652 806€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 850€ 11 770€ 4 130€ 2 532€ 2 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
768€ 936€ 453€ 5 751€ 624€ 2 654€ 2 357€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
726 439 € 992 927 € 665 664 € 1 101 053 € 1 009 744 € 687 842 € 833 911 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
224 391€ 451 393€ 140 811€ 426 020€ 396 829€ 159 107€ 219 394€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
101 301€ 87 945€ 95 058€ 92 638€ 109 052€ 105 856€ 138 420€
14
D.
Služby
152 818€ 219 416€ 185 065€ 342 361€ 251 324€ 196 523€ 209 367€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
131 545 € 120 512 € 121 258 € 113 152 € 131 951 € 112 273 € 116 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
93 303€ 82 741€ 86 570€ 76 711€ 85 332€ 69 542€ 73 870€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€ 6 000€ 6 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 875€ 29 492€ 26 654€ 22 315€ 27 859€ 27 849€ 28 010€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 367€ 2 279€ 2 034€ 2 126€ 6 760€ 2 882€ 2 731€
20
F.
Dane a poplatky
6 858€ 6 877€ 7 036€ 7 173€ 7 225€ 7 222€ 7 575€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
103 371€ 100 136€ 107 444€ 107 083€ 103 344€ 95 448€ 91 064€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
103 371€ 100 136€ 107 444€ 107 083€ 103 344€ 95 448€ 91 064€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 076€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
308€ 824€ 5 109€ 23 500€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 079€ 6 340€ 8 992€ 12 626€ 9 195€ 6 304€ 27 980€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
115 319 € 162 728 € 49 880 € 51 722 € 134 784 € 184 035 € 62 221 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
359 630 € 395 965 € 282 387 € 281 875 € 384 167 € 405 070 € 326 594 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
984 € 1 797 € 2 623 € 125 243 € 6 479 € 685 € 1 958 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
122 400€ 3 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
984 € 1 797 € 2 623 € 2 843 € 3 479 € 685 € 1 958 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
984€ 1 797€ 2 623€ 2 843€ 3 479€ 685€ 1 958€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
297 € 246 € 391 € 430 059 € 4 662 € 185 € 190 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
428 363€ 2 656€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 € 175 € 1 395 € 1 895 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14€ 175€ 1 395€ 1 895€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
297€ 232€ 216€ 301€ 111€ 185€ 190€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
687 € 1 551 € 2 232 € -304 816 € 1 817 € 500 € 1 768 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
116 006 € 164 279 € 52 112 € -253 094 € 136 601 € 184 535 € 63 989 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
30 053 € 32 610 € 16 374 € 10 100 € 36 106 € 41 000 € 13 224 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
30 053€ 32 610€ 16 374€ 10 100€ 36 106€ 33 000€ 16 091€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 000€ -2 867€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 €