Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Tatragas, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
33 589 670€ 32 365 350€ 32 177 770€ 30 115 933€ 28 626 118€ 29 503 402€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 414 289 € 34 387 567 € 33 670 072 € 32 467 598 € 30 226 038 € 30 195 838 € 29 501 560 € 28 359 997 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 293 368€ 15 708 761€ 16 369 800€ 15 472 811€ 14 925 172€ 15 757 936€ 15 366 351€ 15 857 996€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 876 951€ 6 470 045€ 5 838 961€ 5 441 297€ 4 867 768€ 4 680 144€ 4 853 019€ 4 407 464€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 419 351€ 10 186 544€ 9 969 009€ 9 201 825€ 8 726 565€ 8 188 038€ 7 666 407€ 6 731 420€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 313 781€ 1 421 215€ 1 180 800€ 1 970 026€ 1 392 316€ 1 305 678€ 1 163 850€ 1 162 592€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
135 100€ 233 550€ 63 884€ 149 409€ 101 753€ 48 866€ 50 646€ 102 768€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
375 738€ 367 452€ 247 618€ 232 230€ 212 464€ 215 176€ 401 287€ 97 757€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 939 566 € 29 169 848 € 29 283 968 € 27 819 230 € 25 529 248 € 25 854 530 € 25 674 195 € 24 505 012 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 171 884€ 9 610 768€ 10 099 637€ 10 089 644€ 9 041 817€ 9 722 794€ 9 867 451€ 10 421 121€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 102 178€ 2 007 492€ 1 853 498€ 1 589 098€ 1 471 803€ 1 094 119€ 1 031 899€ 1 066 738€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-13 276€ 32 800€ 5 500€ 7 000€ 27 000€ 27 000€
14
D.
Služby
10 215 180€ 9 960 118€ 10 014 203€ 9 411 776€ 8 937 664€ 8 991 888€ 8 842 807€ 8 372 209€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 624 385 € 4 505 417 € 4 467 904 € 4 177 243 € 3 810 798 € 3 658 090 € 3 619 159 € 3 267 831 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 261 967€ 3 202 736€ 3 156 378€ 2 919 431€ 2 736 243€ 2 698 523€ 2 663 480€ 2 287 797€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 190 346€ 1 168 090€ 1 106 687€ 1 044 557€ 916 055€ 860 312€ 824 642€ 856 597€
19
E.4.
Sociálne náklady
172 072€ 134 591€ 204 839€ 213 255€ 158 500€ 99 255€ 131 037€ 123 437€
20
F.
Dane a poplatky
80 662€ 63 171€ 65 234€ 70 805€ 60 462€ 73 323€ 64 332€ 67 452€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 855 225€ 2 466 830€ 2 530 333€ 2 222 865€ 2 054 527€ 1 921 316€ 1 882 532€ 1 163 811€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 855 225€ 2 466 830€ 2 530 333€ 2 222 865€ 2 054 527€ 1 921 316€ 1 882 532€ 1 163 811€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 341€ 31 985€ 11 528€ 2 437€ 143€ 440€ 105€ 16 907€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
368 241€ 358 606€ 62 596€ 99 217€ 14 729€ 283 366€ 211 812€ -10 752€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
533 746€ 132 661€ 173 535€ 149 145€ 137 305€ 109 194€ 127 098€ 112 695€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 474 723 € 5 217 719 € 4 386 104 € 4 648 368 € 4 696 790 € 4 341 308 € 3 827 365 € 3 854 985 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 427 485 € 12 175 387 € 11 385 732 € 10 988 441 € 10 460 537 € 10 122 995 € 9 280 470 € 8 272 404 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
107 580 € 794 € 636 € 602 € 711 € 3 246 € 1 841 € 4 117 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
965€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
107 399 € 526 € 636 € 535 € 430 € 2 881 € 179 € 169 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
107 399€ 526€ 636€ 535€ 430€ 2 881€ 179€ 169€
42
XII.
Kurzové zisky
181€ 268€ 67€ 281€ 365€ 697€ 3 948€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
686 715 € 408 576 € 481 234 € 502 386 € 492 069 € 641 360 € 656 311 € 336 745 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 126€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
670 472 € 396 130 € 464 234 € 488 656 € 477 325 € 600 357 € 641 862 € 316 090 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
670 472€ 396 130€ 464 234€ 488 656€ 477 325€ 600 357€ 641 862€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
316 090€
52
O.
Kurzové straty
1 583€ 3 222€ 4 462€ 3 937€ 5 460€ 2 307€ 3 834€ 11 427€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 660€ 9 224€ 12 538€ 9 793€ 9 284€ 38 696€ 8 489€ 9 228€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-579 135 € -407 782 € -480 598 € -501 784 € -491 358 € -638 114 € -654 470 € -332 628 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 895 588 € 4 809 937 € 3 905 506 € 4 146 584 € 4 205 432 € 3 703 194 € 3 172 895 € 3 522 357 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 148 335 € 1 007 632 € 851 549 € 941 658 € 1 026 413 € 869 873 € 734 898 € 893 695 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 334 675€ 1 010 284€ 882 909€ 833 403€ 1 027 504€ 1 080 100€ 754 760€ 784 164€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-186 340€ -2 652€ -31 360€ 108 255€ -1 091€ -210 227€ -19 862€ 109 531€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 747 253 € 3 802 305 € 3 053 957 € 3 204 926 € 3 179 019 € 2 833 321 € 2 437 997 € 2 628 662 €