Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická liečebňa Sučany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 967 981€ 3 203 216€ 2 822 739€ 2 940 895€ 2 860 990€ 2 768 605€ 2 637 971€ 2 567 345€ 2 071 338€ 2 013 585€ 2 059 110€ 2 159 606€ 2 172 997€ 2 252 065€ 2 035 966€ 2 002 338€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 219 255€ 1 182 645€ 1 167 327€ 1 232 970€ 1 278 657€ 1 310 011€ 1 364 529€ 1 445 605€ 974 964€ 991 657€ 1 089 957€ 1 246 989€ 1 379 143€ 1 499 487€ 1 410 936€ 1 490 964€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
26 506€ 12 372€ 20 622€ 28 872€ 3 508€ 7 348€ 0€ 0€ 2 308€ 5 687€ 6 140€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
26 506€ 12 372€ 20 622€ 28 872€ 3 508€ 7 348€ 0€ 0€ 2 308€ 5 687€ 6 140€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 192 750€ 1 170 273€ 1 146 705€ 1 204 098€ 1 278 657€ 1 306 503€ 1 357 180€ 1 445 605€ 974 964€ 991 657€ 1 089 957€ 1 246 989€ 1 379 143€ 1 497 179€ 1 405 249€ 1 484 824€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 75 549€ 75 549€ 75 549€ 75 549€ 78 730€ 78 927€ 86 098€ 86 167€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 4 086€ 4 086€ 4 086€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
810 494€ 889 484€ 963 960€ 1 008 867€ 1 101 903€ 1 189 544€ 1 272 518€ 1 362 581€ 841 240€ 878 107€ 960 954€ 1 095 228€ 1 204 908€ 1 328 497€ 1 227 664€ 1 354 643€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
261 970€ 157 874€ 104 508€ 133 083€ 115 805€ 56 010€ 22 240€ 16 030€ 7 781€ 17 198€ 25 399€ 41 345€ 61 648€ 83 994€ 24 656€ 36 273€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
42 167€ 54 447€ 12 100€ 1 473€ 6 045€ 10 617€ 15 189€ 19 761€ 24 333€ 0€ 0€ 0€ 3 654€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 086€ 4 086€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
17 170€ 7 520€ 5 188€ 1 200€ 35 837€ 1 674€ 4 355€ 6 447€ 29 770€ 1 674€ 62 745€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 740 210€ 2 013 702€ 1 648 348€ 1 704 035€ 1 577 212€ 1 453 986€ 1 269 057€ 1 118 038€ 1 092 181€ 1 018 588€ 964 249€ 909 469€ 791 312€ 750 995€ 624 917€ 511 374€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
47 937€ 71 634€ 56 913€ 72 086€ 33 862€ 30 800€ 18 961€ 29 766€ 25 090€ 25 250€ 24 322€ 26 163€ 21 554€ 22 150€ 23 142€ 25 026€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
47 937€ 71 634€ 56 913€ 72 086€ 33 862€ 30 800€ 18 961€ 29 766€ 25 090€ 25 250€ 24 322€ 26 163€ 21 554€ 22 150€ 23 142€ 25 026€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
974 903€ 750 364€ 637 908€ 597 235€ 321 635€ 315 971€ 495 083€ 468 488€ 416 783€ 398 464€ 377 002€ 380 562€ 366 683€ 399 840€ 332 435€ 372 638€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
934 684€ 743 571€ 636 798€ 596 158€ 320 672€ 315 109€ 495 083€ 467 475€ 415 750€ 397 411€ 375 849€ 380 562€ 366 683€ 399 840€ 332 435€ 372 623€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
33 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 15€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 076€ 963€ 862€ 1 013€ 1 033€ 1 053€ 1 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 094€ 6 793€ 1 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
717 371€ 1 191 705€ 953 527€ 1 034 714€ 1 221 715€ 1 107 216€ 755 013€ 619 784€ 650 308€ 594 874€ 562 925€ 502 744€ 403 075€ 329 005€ 269 340€ 113 710€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 623€ 3 659€ 3 640€ 3 031€ 2 791€ 2 595€ 2 794€ 2 095€ 2 277€ 1 081€ 1 742€ 1 896€ 1 576€ 1 603€ 398€ 7€
087
2.
Ceniny (213)
100€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
713 748€ 1 188 046€ 949 887€ 1 031 683€ 1 218 923€ 1 104 621€ 752 219€ 617 688€ 648 031€ 593 793€ 561 183€ 500 748€ 401 499€ 327 402€ 268 941€ 113 704€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 515€ 6 869€ 7 064€ 3 890€ 5 121€ 4 608€ 4 385€ 3 701€ 4 193€ 3 340€ 4 903€ 3 149€ 2 542€ 1 582€ 113€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 515€ 6 869€ 7 064€ 3 890€ 5 121€ 4 608€ 4 385€ 3 701€ 4 193€ 3 340€ 4 903€ 3 149€ 2 542€ 1 582€ 113€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 967 981€ 3 203 216€ 2 822 739€ 2 940 895€ 2 860 990€ 2 768 605€ 2 637 971€ 2 567 345€ 2 071 338€ 2 013 585€ 2 059 110€ 2 159 606€ 2 172 997€ 2 252 065€ 2 035 966€ 2 002 338€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 651 857€ 1 629 528€ 1 608 290€ 1 587 027€ 1 567 019€ 1 516 936€ 1 415 847€ 1 325 453€ 1 257 579€ 1 228 613€ 1 232 119€ 1 232 121€ 1 232 845€ 1 246 438€ 1 218 472€ 1 125 397€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
151 173€ 101 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
151 173€ 101 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 651 857€ 1 629 528€ 1 608 290€ 1 435 855€ 1 465 930€ 1 516 936€ 1 415 847€ 1 325 453€ 1 257 579€ 1 228 613€ 1 232 119€ 1 232 121€ 1 232 845€ 1 246 438€ 1 218 472€ 1 125 397€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 628 627€ 1 608 290€ 1 587 027€ 1 415 847€ 1 415 847€ 1 415 847€ 1 316 161€ 1 239 039€ 1 228 613€ 1 228 119€ 1 231 975€ 1 229 664€ 1 246 239€ 1 211 302€ 1 125 408€ 997 248€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
23 229€ 21 238€ 21 263€ 20 008€ 50 083€ 101 090€ 99 685€ 86 414€ 28 966€ 495€ 143€ 2 458€ -13 394€ 35 136€ 93 064€ 128 149€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 309 554€ 1 543 649€ 1 188 101€ 1 319 429€ 1 287 208€ 1 245 617€ 1 212 446€ 1 228 874€ 798 071€ 772 949€ 814 048€ 919 904€ 933 806€ 995 621€ 810 743€ 872 376€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
124 600€ 261 000€ 85 500€ 154 000€ 79 000€ 87 600€ 31 900€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
124 600€ 261 000€ 85 500€ 154 000€ 79 000€ 87 600€ 31 900€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
367 415€ 414 134€ 460 849€ 507 564€ 554 304€ 601 044€ 647 784€ 694 524€ 335 483€ 366 815€ 429 479€ 492 143€ 554 807€ 617 471€ 680 135€ 742 799€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
367 415€ 414 134€ 460 849€ 507 564€ 554 304€ 601 044€ 647 784€ 694 524€ 335 483€ 366 815€ 429 479€ 492 143€ 554 807€ 617 471€ 680 135€ 742 799€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
338 692€ 305 683€ 287 313€ 365 162€ 326 489€ 288 340€ 308 134€ 278 551€ 239 692€ 215 221€ 209 046€ 247 321€ 231 429€ 216 464€ 3 004€ 5 223€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 850€ 3 434€ 3 167€ 3 377€ 2 687€ 2 809€ 2 885€ 587€ 2 218€ 2 014€ 3 109€ 2 252€ 2 206€ 1 410€ 3 004€ 5 223€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
334 843€ 302 249€ 284 146€ 361 785€ 323 803€ 285 531€ 305 249€ 277 964€ 237 474€ 213 207€ 205 937€ 245 069€ 229 223€ 215 054€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
478 846€ 562 833€ 354 439€ 292 703€ 327 415€ 268 633€ 224 628€ 255 798€ 222 896€ 190 913€ 174 437€ 179 052€ 146 939€ 161 425€ 127 605€ 124 354€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
123 470€ 122 787€ 34 059€ 26 181€ 86 043€ 58 159€ 34 036€ 77 888€ 36 289€ 27 233€ 21 510€ 23 953€ 16 800€ 42 599€ 16 640€ 16 383€
163
12.
Zamestnanci (331)
198 532€ 242 934€ 175 380€ 146 477€ 131 928€ 116 064€ 105 730€ 85 039€ 105 403€ 91 488€ 88 864€ 90 418€ 69 407€ 66 220€ 66 803€ 65 290€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
127 034€ 99 970€ 116 094€ 97 208€ 87 377€ 76 848€ 68 375€ 74 948€ 66 078€ 59 667€ 53 492€ 53 299€ 49 970€ 44 439€ 37 893€ 36 596€
166
15.
Daň z príjmov (341)
662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
29 809€ 97 142€ 28 905€ 22 837€ 22 066€ 17 562€ 15 604€ 17 924€ 15 125€ 12 525€ 10 572€ 11 382€ 10 763€ 8 166€ 6 269€ 6 085€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 570€ 30 039€ 26 349€ 34 439€ 6 763€ 6 052€ 9 679€ 13 018€ 15 688€ 12 023€ 12 943€ 7 580€ 6 347€ 10 006€ 6 750€ 4 566€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 570€ 30 039€ 26 349€ 34 439€ 6 763€ 6 052€ 9 679€ 13 018€ 15 688€ 12 023€ 12 943€ 7 580€ 6 347€ 10 006€ 6 750€ 4 566€