Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prysmian Kablo s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
208 984 097€ 184 778 241€ 137 904 737€ 134 693 981€ 123 540 397€ 28 370 881€ 33 911 159€ 29 301 210€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
221 143 165 € 196 091 346 € 146 183 254 € 146 177 100 € 132 538 371 € 43 270 497 € 36 166 659 € 38 087 319 € 29 301 190 € 36 827 430 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
48 739 999€ 45 105 761€ 33 378 323€ 32 719 206€ 31 678 837€ 30 840 586€ 24 572 244€ 29 793 203€ 25 552 289€ 32 765 745€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
146 420 652€ 129 508 153€ 97 029 552€ 94 260 944€ 83 657 591€
05
III.
Tržby z predaja služieb
778 508€ 606 647€ 473 777€ 717 723€ 842 587€ 686 580€ 781 566€ 833 641€ 882 679€ 1 006 372€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-806 166€ -272 425€ 840 973€ 46 336€ 367 324€
07
V.
Aktivácia
2 354€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 684 910€ 9 229 213€ 6 707 541€ 6 506 253€ 4 434 703€ 2 819 604€ 2 782 324€ 3 045 433€ 2 580 748€ 2 741 850€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 325 262€ 11 913 997€ 7 750 734€ 11 926 638€ 11 557 329€ 8 923 727€ 8 030 525€ 4 415 042€ 285 474€ 313 463€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
220 283 337 € 189 043 737 € 143 568 703 € 144 141 283 € 132 491 039 € 42 685 921 € 36 266 789 € 37 576 494 € 30 344 474 € 35 834 004 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 946 566€ 39 347 605€ 29 911 293€ 28 958 459€ 28 957 474€ 27 503 657€ 22 186 808€ 27 404 437€ 24 046 086€ 28 706 706€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
127 935 278€ 109 361 062€ 80 354 773€ 77 370 778€ 73 529 456€ 96 822€ 95 590€ 110 561€ 124 541€ 181 132€
13
C.
Opravné položky k zásobám
154 835€ 33 875€ 351 050€ 244 859€ 579 947€ -11 603€ -84 890€ -4 316€ 3 366€ 14 880€
14
D.
Služby
10 954 220€ 10 620 408€ 9 063 193€ 9 547 936€ 8 836 779€ 1 585 493€ 1 617 972€ 1 757 923€ 1 599 964€ 1 846 778€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 492 830 € 10 593 922 € 9 425 849 € 8 257 392 € 7 221 183 € 1 898 596 € 1 793 422 € 1 619 588 € 1 820 408 € 1 881 109 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 131 112€ 7 330 430€ 6 664 083€ 5 934 822€ 5 151 510€ 1 279 297€ 1 247 774€ 1 135 410€ 1 217 735€ 1 141 339€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 854 479€ 2 676 906€ 2 363 658€ 2 047 963€ 1 832 039€ 471 783€ 400 684€ 387 341€ 404 463€ 426 033€
19
E.4.
Sociálne náklady
507 239€ 586 586€ 398 108€ 274 607€ 237 634€ 147 516€ 144 964€ 96 837€ 198 210€ 313 737€
20
F.
Dane a poplatky
89 711€ 90 622€ 89 244€ 123 872€ 107 535€ 14 584€ 14 838€ 14 634€ 11 457€ 18 923€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 342 076€ 3 373 874€ 3 230 385€ 3 286 551€ 223 914€ 58 387€ 58 202€ 84 306€ 90 419€ 83 352€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 342 076€ 3 373 874€ 3 230 385€ 3 286 551€ 223 914€ 58 387€ 58 202€ 84 306€ 90 419€ 83 352€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 152 370€ 3 809 161€ 3 317 182€ 3 477 755€ 3 554 110€ 2 711 033€ 2 687 523€ 2 922 592€ 2 602 790€ 2 565 487€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
9 429€ -691€ 1€ -3 203€ 542 476€ -1 816€ -28 016€ -158 930€ -3 032€ -98 621€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 206 022€ 11 813 899€ 7 825 733€ 12 876 884€ 8 938 165€ 8 830 768€ 7 925 340€ 3 825 699€ 48 475€ 634 258€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
859 828 € 7 047 609 € 2 614 551 € 2 035 817 € 47 332 € 584 576 € -100 130 € 510 825 € -1 043 284 € 993 426 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 142 094 € 15 585 186 € 12 044 670 € 11 622 177 € 4 642 683 € 2 352 797 € 1 538 330 € 1 358 239 € 661 011 € 3 022 621 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
580 383 € 910 526 € 475 229 € 478 501 € 510 234 € 833 390 € 17 601 € 277 095 € 1 597 € 34 482 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
104 452 € 85 237 € 80 100 € 242 687 € 114 688 € 10 772 € 5 € 20 € 37 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
104 452€ 85 228€ 80 091€ 242 678€ 114 688€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9€ 9€ 9€ 10 772€ 5€ 20€ 37€
42
XII.
Kurzové zisky
257 322€ 329 065€ 253 767€ 225 020€ 13 258€ 801 312€ 9 955€ 275 879€ 1 557€ 34 466€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
218 814€ 491 641€ 139 803€ 6 787€ 377 619€ 21 305€ 7 646€ 1 211€ 20€ -21€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-205€ 4 583€ 1 559€ 4 007€ 4 669€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 406 667 € 1 373 446 € 1 540 611 € 999 146 € 724 183 € 393 226 € 129 621 € 131 015 € 259 775 € 1 162 868 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
373 651 € 271 068 € 277 411 € 648 491 € 605 721 € 77 344 € 66 170 € 59 853 € 44 519 € 38 532 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
373 651€ 271 060€ 277 402€ 648 481€ 594 792€ 77 335€ 66 161€ 59 853€ 44 519€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8€ 9€ 10€ 10 929€ 9€ 9€ 38 532€
52
O.
Kurzové straty
422 365€ 722 248€ 1 235 590€ 62 238€ 91 499€ 121 212€ 28 944€ 35 624€ 164 671€ 1 049 618€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
597 938€ 363 793€ 14 969€ 274 513€ 8 287€ 164 046€ 6 594€ 1 651€ 6€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 713€ 16 337€ 12 641€ 13 904€ 18 676€ 30 624€ 27 913€ 33 887€ 50 579€ 74 718€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-826 284 € -462 920 € -1 065 382 € -520 645 € -213 949 € 440 164 € -112 020 € 146 080 € -258 178 € -1 128 386 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
33 544 € 6 584 689 € 1 549 169 € 1 515 172 € -166 617 € 1 024 740 € -212 150 € 656 905 € -1 301 462 € -134 960 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
313 109 € 1 648 423 € 489 171 € 334 577 € 518 803 € 346 706 € 52 803 € 155 794 € 109 516 € 189 451 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
587 364€ 1 469 735€ 465 979€ 544 325€ 84 151€ 346 866€ 42 068€ 2 880€ 7 262€ 250 815€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-274 255€ 178 688€ 23 192€ -209 748€ 434 652€ -160€ 10 735€ 152 914€ 102 254€ -61 364€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-279 565 € 4 936 266 € 1 059 998 € 1 180 595 € -685 420 € 678 034 € -264 953 € 501 111 € -1 410 978 € -324 411 €