Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
133 776 258€ 182 072 136€ 177 966 306€ 163 742 503€ 154 548 650€ 140 828 896€ 116 446 216€ 110 326 773€ 111 898 037€ 115 070 393€ 80 170 672€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
124 545 961€ 168 828 615€ 164 960 977€ 152 112 791€ 142 928 175€ 130 177 890€ 106 895 045€ 100 559 786€ 101 035 082€ 103 287 578€ 71 558 936€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 230 297 € 13 243 521 € 13 005 329 € 11 629 712 € 11 620 475 € 10 651 006 € 9 551 171 € 9 766 987 € 10 862 955 € 11 782 815 € 8 611 736 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 813 426 € 10 155 724 € 9 514 274 € 8 916 852 € 7 809 997 € 7 376 250 € 7 185 199 € 7 184 888 € 6 442 596 € 6 932 379 € 5 122 863 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 652 085€ 9 912 555€ 9 239 285€ 8 794 431€ 7 640 127€ 7 228 828€ 7 034 088€ 7 041 358€ 6 493 935€ 6 757 106€ 5 115 061€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-25 491€ -18 914€ 41 624€ -1 436€ 26 708€ 5 031€ -12 660€ -11 755€ -190 811€ 102 482€ 2 436€
07
II.3
Aktivácia
186 832€ 262 083€ 233 365€ 123 857€ 143 162€ 142 391€ 163 771€ 155 285€ 139 472€ 72 791€ 5 366€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 985 359 € 6 853 479 € 7 263 725 € 6 938 348 € 7 031 009 € 6 922 806 € 6 596 358 € 6 347 857 € 6 534 534 € 7 002 144 € 4 972 146 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
983 411€ 1 328 983€ 1 247 128€ 1 196 039€ 1 337 965€ 1 419 895€ 1 341 630€ 1 162 205€ 1 313 016€ 1 549 557€ 837 872€
10
B.2
Služby
5 656 523€ 6 024 972€ 5 852 348€ 5 513 501€ 5 180 977€ 5 452 757€ 5 170 552€ 5 185 652€ 5 221 518€ 5 452 587€ 4 134 274€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 058 364 € 16 545 766 € 15 255 878 € 13 608 216 € 12 399 463 € 11 104 450 € 10 140 012 € 10 604 018 € 10 771 017 € 11 713 050 € 8 762 453 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
10 868 101 € 12 428 478 € 11 404 879 € 10 344 420 € 9 307 078 € 8 774 981 € 8 271 431 € 7 681 457 € 7 376 646 € 7 479 949 € 5 196 155 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 870 086€ 8 973 205€ 8 245 193€ 7 479 027€ 6 765 627€ 6 343 821€ 6 073 848€ 5 647 930€ 5 457 375€ 5 590 494€ 3 817 504€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 759 373€ 3 133 520€ 2 930 335€ 2 683 669€ 2 360 463€ 2 249 228€ 2 057 624€ 1 935 812€ 1 807 430€ 1 834 011€ 1 235 239€
16
C.4
Sociálne náklady
238 642€ 321 753€ 229 351€ 181 724€ 180 988€ 181 932€ 139 959€ 97 715€ 111 841€ 55 444€ 143 412€
17
D
Dane a poplatky
360 201€ 585 146€ 458 044€ 357 143€ 310 108€ 312 230€ 453 423€ 372 366€ 224 809€ 230 305€ 122 306€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
299 092€ 699 550€ 736 965€ 310 534€ 548 085€ 453 141€ 472 970€ 337 579€ 616 038€ 449 445€ 573 735€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
30 305 065€ 19 101 856€ 13 320 623€ 12 252 865€ 7 792 417€ 8 885 984€ 9 929 744€ 8 299 511€ 8 091 403€ 5 557 199€ 3 776 134€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 546 973€ 17 974 824€ 12 576 328€ 11 606 552€ 7 516 147€ 8 557 758€ 9 592 272€ 8 091 602€ 7 759 251€ 5 372 313€ 3 469 075€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-119 668€ 43 261€ 35 624€ -10 426€ 7 168€ 9 417€ 40 732€ 74 179€ -35 081€ 5 347€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
705 707€ 309 437€ 309 062€ 194 397€ 160 999€ 233 201€ 160 458€ 137 035€ 160 961€ 149 311€ 123 212€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-197 067€ 490 900€ 389 816€ 446 358€ 361 215€ 1 268 789€ 453 594€ 407 991€ 336 790€ 269 516€ 295 511€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
3 311 504 € 3 734 900 € 3 283 907 € 3 000 897 € 2 303 078 € 847 319 € 945 792 € 2 075 390 € 2 744 928 € 3 612 685 € 3 005 017 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
394€ 14€ 197€ 4€ 1€ 4€ 171€ 156€ 3 515€ 43 507€ 18 462€
39
N
Nákladové úroky
8 348€ 30 111€ 30 304€ 31 013€ 30 405€ 32 891€ 10 282€ 794€ 4 734€
40
XI.
Kurzové zisky
97€ 2 251€ 28 530€ 107€ 30€ 123€ 110€ 51€ 38€ 21€ 39€
41
O
Kurzové straty
154€ 22 514€ 61 040€ 243€ 187€ 479€ 161€ 149€ 16€ 143€ 31€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
33 994€ 35 189€ 33 586€ 39 000€ 43 589€ 42 731€ 41 896€ 45 411€ 43 957€ 47 172€ 35 913€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-42 005 € -85 549 € -96 203 € -70 145 € -74 150 € -75 974 € -52 058 € -46 147 € -45 154 € -3 787 € -17 443 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 269 499 € 3 649 351 € 3 187 704 € 2 930 752 € 2 228 928 € 771 345 € 893 734 € 2 029 243 € 2 699 774 € 3 608 898 € 2 987 574 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
731 510 € 854 456 € 777 027 € 695 188 € 358 922 € 448 391 € 257 803 € 533 628 € 524 203 € 716 524 € 590 705 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
679 829€ 781 678€ 889 081€ 758 284€ 621 983€ 506 696€ 304 446€ 601 052€ 655 794€ 630 379€ 614 979€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51 681€ 72 778€ -112 054€ -63 096€ -263 061€ -58 305€ -46 643€ -67 424€ -131 591€ 86 145€ -24 274€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 537 989 € 2 794 895 € 2 410 677 € 2 235 564 € 1 870 006 € 322 954 € 635 931 € 1 495 615 € 2 175 571 € 2 892 374 € 2 396 869 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 269 499 € 3 649 351 € 3 187 704 € 2 930 752 € 2 228 928 € 771 345 € 893 734 € 2 029 243 € 2 699 774 € 3 608 898 € 2 987 574 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 537 989 € 2 794 895 € 2 410 677 € 2 235 564 € 1 870 006 € 322 954 € 635 931 € 1 495 615 € 2 175 571 € 2 892 374 € 2 396 869 €