Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

 • Názov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
 • IČO 31322301
 • DIČ 2020313427
 • IČ DPH SK2020313427 podľa §4
 • Sídlo Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 398/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 5 595 426 € / splatené 5 595 426 €
  Podľa účtovnej závierky: 5 595 426 €
 • Historické sídlo Tomášikova 19, 826 55 Bratislava
  (platné do 5. augusta 2009)
  Drieňová 7, 826 55 Bratislava
  (platné do 21. júla 2005)
  Drieňova 7, 826 55 Bratislava
  (platné do 31. októbra 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb 8.7.1993
vykonávanie dopravných stavieb 8.7.1993
výroba, dodávka a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu 8.7.1993
výroba zámočníckych výrobkov 8.7.1993
výroba, montáž a predpínanie prefabrikovaných prvkov pre investičnú výstavbu 8.7.1993
opravy motorových a dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť 8.7.1993
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti 8.7.1993
montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu : PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm3/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do výkonu 150 MW. Médium. : zemný plyn, propan-butan 31.10.1996
výkon činnosti stavbyvedúceho - Vodohospodárske stavby 31.10.1997
výkon činnosti stavebného dozoru - Vodohospodárske stavby 31.10.1997
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 21.12.2004
vnútroštátna nákladná doprava 21.12.2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 21.12.2004
pohostinská činnosť 21.12.2004
inžinierska činnosť 21.12.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 28.7.2010
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 28.7.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 28.7.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 28.7.2010
reklamné a marketingové služby 28.7.2010
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 28.7.2010
prieskum trhu a verejnej mienky 28.7.2010
faktoring a forfaiting 28.7.2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 28.7.2010
správa registratúry 28.7.2010
počítačové služby 27.4.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 27.4.2011
administratívne služby 27.4.2011
projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby 17.11.2011
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 16.5.2014
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre statiku stavieb 16.5.2014
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotecnické zariadenie 16.5.2014
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 24.1.2018
Vedenie účtovníctva 27.7.2018
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.8.2019
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 23.6.2020
Výroba a hutnícke spracovanie kovov 18.11.2021
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 18.11.2021
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 18.11.2021
Prípravné práce k realizácii stavby 18.11.2021
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 18.11.2021
Galvanizácia kovov 18.11.2021
Iné právne skutočnosti
1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1992, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 687/92, Nz 658/92 napísanou JUDr. Hrušovskou, štátnou notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11.8.1993 schválilo zmenu Stanov a.s. v čl. III. bod 4, čl. VI. bod 3, čl. VIII. bod 2, 6, 7, 8, čl. XI. bod 13, čl. XII. bod 10/c, čl. XIII. bod 4, čl. XX, čl. XXI., čl. XXII, čl. XXV.
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 11/95, Nz 13/95 napísaná dňa 27.1.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou.
4. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 112/96, Nz 119/96 zo dňa 19.7.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 3/97, Nz 3/97 zo dňa 15.7.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 10/2000, Nz 10/2000 v znení opravy.
8. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
Nz 274/2002 spísanou notárkou JUDr.Martou Pavlovičovou.
9. Notárska zápisnica N 261/2004, Nz 87579/2004 zo dňa 7.12.2004. Peter Matúš odvolaný z funkcie člena predstavenstva ku dňu 7.12.2004.
10. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.06. 2005 - Notárska zápisnica N 118/2005, Nz 32343/2005, NCRls 31864/2005 napísaná dňa 12.07.2005 notárom JUDr. Irenou Bošanskou.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2008.
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2008 Nz 61765/2008 dňa 16.12.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009 vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 25105/2009 zo dňa 24.7.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010, spísaná vo forme Notárskej zápisnice dňa 19.07.2010 N 133/2010 Nz 25523/2010.
16. Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011 zo dňa 17.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
17. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 43/2011 Nz 9702/2011 dňa 10.03.2011.
18. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012 a jej dodatok č. 1 zo dňa 30.10.2012.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.03.2013.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2013.
21. Zápísnica z mimoriadného valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N 192/2014, Nz 18561/2014, NCRIs 18937/2014 zo dňa 16.05.2014.
22. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N200/2013, Nz22883/2016, NCRls23551/2016 zo dňa 24.06.2016