Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 118 645€ 30 163 429€ 40 815 702€ 28 504 094€ 19 193 476€ 59 499 255€ 45 321 147€ 25 545 969€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 279 138 € 30 616 776 € 41 374 356 € 29 657 020 € 19 899 943 € 60 699 027 € 45 321 147 € 25 545 969 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
70 664€ 14 435€ 3 541 212€ 727 803€ 1 029 086€ 427 949€ 203 315€ 31 097€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
53 707€ 69 071€ 17 036€ 38 535€ 3 000€ 5 663€ 65 405€ 3 608€
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 994 274€ 30 079 923€ 37 257 453€ 27 737 756€ 18 161 390€ 59 065 643€ 44 122 165€ 24 874 468€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
16 632€ 7 229€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
44 296€ 126 534€ 175 545€ 379 214€ 133 182€ 239 161€ 435 105€ 230 211€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 099 565€ 326 813€ 383 110€ 773 712€ 573 285€ 953 382€ 495 157€ 406 585€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 986 798 € 32 776 047 € 40 727 239 € 28 906 956 € 19 114 918 € 59 006 736 € 44 323 901 € 25 115 753 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62 182€ 14 075€ 3 283 211€ 664 128€ 952 379€ 390 162€ 194 444€ 28 460€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 471 477€ 3 798 636€ 7 884 280€ 6 011 799€ 2 404 773€ 9 064 002€ 7 756 773€ 3 246 223€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-17 695€ 225€ 24 903€ -7 524€ -23€ 3 309€ 1 716€ 17 095€
14
D.
Služby
17 583 888€ 24 972 912€ 25 210 551€ 17 721 381€ 12 320 651€ 45 058 862€ 32 341 265€ 18 476 886€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 393 441 € 2 966 427 € 3 288 358 € 2 967 489 € 2 653 198 € 2 953 527 € 2 704 391 € 2 424 612 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 656 660€ 2 094 136€ 2 332 893€ 2 100 933€ 1 856 841€ 2 077 170€ 1 906 651€ 1 711 865€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 596€ 43 816€ 46 206€ 60 546€ 68 911€ 74 886€ 74 886€ 47 003€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
598 326€ 749 583€ 817 074€ 738 742€ 661 604€ 729 852€ 669 474€ 606 310€
19
E.4.
Sociálne náklady
89 859€ 78 892€ 92 185€ 67 268€ 65 842€ 71 619€ 53 380€ 59 434€
20
F.
Dane a poplatky
51 302€ 45 866€ 48 202€ 46 661€ 34 861€ 79 214€ 69 559€ 71 631€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
324 897€ 353 369€ 284 652€ 288 762€ 265 146€ 240 486€ 214 113€ 197 150€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
324 897€ 353 369€ 284 652€ 288 762€ 265 146€ 240 486€ 214 113€ 197 150€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 149€ 74 107€ 173 451€ 310 864€ 123 909€ 232 033€ 422 377€ 210 531€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
59 741€ 222 119€ 18 553€ 7 736€ -39 169€ 42 869€ 161 963€ 116 819€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 039 416€ 328 311€ 511 078€ 895 660€ 399 193€ 942 272€ 457 300€ 326 346€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
292 340 € -2 159 271 € 647 117 € 750 064 € 785 025 € 1 692 291 € 997 246 € 430 216 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 035 425 € 1 377 581 € 4 412 756 € 4 114 310 € 3 515 696 € 4 990 149 € 4 096 687 € 3 140 509 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 987 € 49 455 € 21 934 € 2 133 € 649 608 € 127 442 € 161 428 € 35 031 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 892€ 560 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
85 945 € 98 492 € 118 630 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
85 945€ 98 492€ 118 630€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 987 € 21 257 € 16 600 € 2 128 € 3 425 € 28 945 € 42 774 € 35 031 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
985€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 987€ 21 257€ 16 600€ 2 128€ 3 425€ 28 945€ 41 789€ 35 031€
42
XII.
Kurzové zisky
26 306€ 5 334€ 5€ 238€ 5€ 24€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
177 215 € 207 768 € 225 457 € 168 499 € 1 128 394 € 190 839 € 128 151 € 99 970 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
9 000€ 930 745€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
9€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
26 324 € 34 516 € 27 930 € 10 848 € 23 478 € 6 956 € 8 706 € 8 236 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26 324€ 34 516€ 27 930€ 10 848€ 23 478€ 6 956€ 8 706€ 8 236€
52
O.
Kurzové straty
53€ 13 088€ 11 418€ 117€ 1 582€ 6 402€ 976€ 36€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
150 838€ 151 155€ 186 109€ 157 534€ 172 589€ 177 481€ 118 469€ 91 698€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-169 228 € -158 313 € -203 523 € -166 366 € -478 786 € -63 397 € 33 277 € -64 939 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
123 112 € -2 317 584 € 443 594 € 583 698 € 306 239 € 1 628 894 € 1 030 523 € 365 277 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-244 713 € -65 315 € 105 543 € 143 426 € 144 050 € 296 324 € 206 342 € 93 175 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
124 033€ 152 809€ 145 158€ 310 995€ 215 549€ 113 937€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-244 713€ -65 315€ -18 490€ -9 383€ -1 108€ -14 671€ -9 207€ -20 762€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
367 825 € -2 252 269 € 338 051 € 440 272 € 162 189 € 1 332 570 € 824 181 € 272 102 €