Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

 • Názov SLOVNAFT, a.s.
 • IČO 31322832
 • DIČ 2020372640
 • IČ DPH SK2020372640 podľa §4
 • Sídlo Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 426/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 684 757 603 € / splatené 684 757 603 €
  Podľa účtovnej závierky: 684 758 000 €
 • Historický názov SLOVNAFT , a.s.
  (platné do 30. mája 2008 )
  SLOVNAFT a.s.
  (platné do 30. novembra 1998 )
 • Historické sídlo Vlčie hrdlo , 824 12 Bratislava
  (platné do 16. júna 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Gabriel Szabó Člen predstavenstva Karloveské rameno 5538/2A, 841 04 Bratislava- Karlova Ves 24. apríla 2015
Mihály Kupa Člen predstavenstva Cimbalom u. 17, 1025 Budapešť, Maďarská republika 1. mája 2011
Zsolt Pethö Člen predstavenstva Mikszáth ú. 69, 1205 Budapešť, Maďarsko 1. júna 2017
Timea Reicher Člen predstavenstva Povodská cesta 58/2, 929 01 Dunajská Streda 20. apríla 2013
Miika Eerola Člen predstavenstva Karjapolku 8, 06400 Porvoo, Fínska republika 29. mája 2013
Ferenc Horváth Podpredseda predstavenstva Nagybányai út 7, 2000 Szentendre, Maďarsko 20. apríla 2019
JUDr. Oszkár Világi Predseda predstavenstva Rad Pókatelék 4409/13, 929 01 Dunajská Streda 23. augusta 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 3. júna 2009] Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Szabolcs István Ferencz Dozorná rada Csermák Antal u. 25/H, 1038 Budapešť, Maďarsko 21. apríla 2017
Ing. Slavomír Hatina Dozorná rada Strmý vŕšok 8141/141, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica 1. júna 2017
Ing. Matúš Horváth Dozorná rada Bakošová 4714/3, 841 03 Bratislava 9. decembra 2017
Martina Darnadiová Dozorná rada Čiližská 6, 821 07 Bratislava 9. decembra 2017
Zoltán Áldott Predseda dozornej rady Labancz u. 29/b. fszt., 1021 Budapešť, Maďarsko 21. júna 2018
Ing. Richard Austen Dozorná rada Tomanova 9974/116, 813 07 Bratislava - Vajnory 23. augusta 2019
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. [35953039] Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava 8.12.2012
Slovnaft Retail, s.r.o. [35700912] Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov 27.11.2015
CM European Power Slovakia, s.r.o. [44354258] Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 9.12.2017
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných 12.8.1994
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku 12.8.1994
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty 27.11.2017
základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru 27.11.2017
poskytovanie technickej pomoci a analytic kého a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994
nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994
čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov 12.8.1994
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností 12.8.1994
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe 12.8.1994
poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce 27.11.2017
poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce 12.8.1994
prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých 12.8.1994
činnosť psychologických a sociologických poradcov 12.8.1994
ubytovacie služby 12.8.1994
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov 12.8.1994
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 12.8.1994
dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370 12.8.1994
ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710 27.11.2017
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv 12.8.1994
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov 29.4.1992
opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 23.8.1995
prenájom železničných vozňov 14.3.1996
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim presonálom 14.3.1996
ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia) 14.3.1996
prevádzkovanie kreditného systému 30.11.1998
vydávanie nebankových platobných kariet - čípové karty 24.7.2001
prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky 24.7.2001
ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete 24.7.2001
poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov 24.7.2001
inštalácia programových a operačných systémov do počítačov 2.10.2004
prenájom zariadení výpočtovej techniky a software 2.10.2004
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti 2.10.2004
vedenie účtovníctva 23.4.2005
prevádzkovanie umývacích liniek 23.4.2005
prevádzkovanie čerpacích staníc 23.4.2005
vydávanie a správa nebankových kariet 23.4.2005
geodetické a kartografické práce 23.4.2005
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I 26.5.2005
prenájom motorových vozidiel 2.8.2005
prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb- obstarávateľská činnosť 2.8.2005
prevádzkovanie nevýherných automatov 2.8.2005
plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu 16.6.2006
elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny 22.7.2010
výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW 22.7.2010
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok 16.6.2006
prenájom palivových nádrží 28.6.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 28.6.2006
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 28.6.2006
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov 28.6.2006
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod 28.6.2006
výroba a predaj chemicky upravenej vody 28.6.2006
výroba a predaj sušeného vzduchu 28.6.2006
nákup a predaj dusíka 28.6.2006
public relations - styk s verejnosťou 28.6.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 22.7.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka 22.7.2006
prevádzkovanie verejných vodovodov V - II. kategórie 6.6.2007
správa registratúry 14.8.2008
činnosť vodohospodára 14.8.2008
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 14.8.2008
výroba a predaj priemyselnej vody 12.8.2009
havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 12.8.2009
bezpečnostnotechnické služby 12.8.2009
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 12.8.2009
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2009
prenájom zariadení, strojov, prístrojov a a technologických celkov 12.8.2009
vybavovanie colnej deklarácie 12.8.2009
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 12.8.2009
vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno-chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie 12.8.2009
vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie 12.8.2009
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel 12.8.2009
výroba technických plynov 22.9.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 12.8.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 12.8.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 12.8.2009
výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 12.8.2009
výroba a predaj jedovatých látok 12.8.2009
spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti 12.8.2009
dispečerské riadenie výrobných procesov 12.8.2009
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ) 27.11.2017
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 12.8.2009
prevádzkovanie športových zariadení 12.8.2009
počítačové služby 12.8.2009
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 12.8.2009
reklamné a marketingové služby 30.6.2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 30.6.2010
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 30.6.2010
vydavateľská činnosť 30.6.2010
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 7.11.2013
technik požiarnej ochrany 7.11.2013
špecialista požiarnej ochrany 7.11.2013
opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov 7.11.2013
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 7.11.2013
iné podnikanie v civilnom letectve – pozemná obsluha lietadiel – služby spojené s plnením paliva – organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok paliva 27.11.2015
Pohostinská činnosť 2.5.2016
Prieskum trhu 2.5.2016
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu 16.2.2017
výroba výrobkov studenej kuchyne 16.2.2017
Výroba a predaj energosádrovca 1.6.2017
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 1.6.2017
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 1.6.2017
Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov 1.6.2017
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta 1.6.2017
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 1.6.2017
Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu 1.6.2017
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 1.6.2017
Zasielateľstvo 21.6.2018
Pomocné činnosti v doprave 21.6.2018
Prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá 23.8.2019
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 23.8.2019
Poskytovanie služieb osobného charakteru 23.8.2019
Iné právne skutočnosti
1. Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
2. Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Stary spis: Sa 838
4. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838
5. Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838
6. Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838
7. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838
8. Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 838
9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
10. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slov-Truck-Center a.s. konaného dňa 30.1.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, NZ 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Foblovou, bola spoločnosť Slov-Truck-Center a.s. zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v súlade s uznesením predstavenstva Slovnaft a.s. č. 2/95 zo dňa 19.9.1995 na spoločnosť Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.1998, notárska zápisnica č. N 57/98, Nz 50/98 zo dňa 23.4.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.6.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.9.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.7.1998 o zrušení prokúry.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1999
Notárska zápisnica č. N 136/9 Nz 121/99 zo dňa 24.6.99 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválenázmena stanov.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. Notárska zápisnica č. N 118/00, Nz 108/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
14. Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 28.3.2001 a dohody o zlúčení z 22.6.2001 bola zlúčená obchodná spoločnosť Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka s tým, že všetky práva a záväzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. uznesením predstavenstva zo dňa 28.3.2001 a dohodou o zlúčení zo dňa 22.6.2001.
15. Výpis č. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoločnosť SLOVNAFT, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sídlom
Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava s účinnosťou od 31.12.2001.
16. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 333/00 Nz 305/00 zo dňa 20.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a notárska zápisnica zo dňa 16.05.2001, č. N 133/01 Nz 125/01 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 19.12.2001, na ktorom bola udelená prokúra p. Heimovi Tomanovi a Lászlóvi Feketemu.
17. Predaj časti podniku predstavujúcej požiarny útvar v prospech spoločnosti Group 4 Falck Services, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.11.2002.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381 so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
20. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spísanej dňa 16.5.2005 - schválenie zmeny stanov.
22. Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.11.2005 - zriadenie odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
23. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 141/2006, Nz 18056/2006 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla spoločnosti.
24. Notárska zápisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRls 17953/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2006.
25. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.09.2006 o zrušení odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRls 18367/2007 zo dňa 14.05.2007.
27. Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.4.2008.
28. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.04.2008 - spísané vo forme forme notárskej zápisnice N 141/2008 Nz 19242/2008 dňa 07.05.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 19.05.2008.
Výpis zo Zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008.
Výpis zo Zápisnice č. 02/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.04.2008.
29. Výpis zo Zápisnice č 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2008.
30. Výpis zo zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.4.2008 z 21.8.2008.
31. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.4.2009.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.04.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRls 15281/2009 spísanej dňa 12.05.2009.
33. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 30.12.2009.
34. Notárska zápisnica N 134/2010, Nz 15355/2010 zo dňa 3.5.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
35. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRls 15616/2010 spísanej dňa 03.05.2010.
36. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 23.7.2010.
37. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.4.2011.
38. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 155/2011 Nz 15198/2011 dňa 28.04.2011. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 21.04.2011.
39. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 30.05.2011
40. Výpis z uznesenia zasadania dorornej rady zo dňa 14.09.2011.
41. Uznesenie dozornej rady zo dňa 30.08.2011.
42. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.04.2012.
43. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti notárska zápisnica zo dňa 30.04.2012.
44. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10. 2012.
45. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. , so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 35 953 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37409/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SLOVNAFT a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO : 35 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 426/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 867/2012, Nz 40846/2012 dňa 31.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
46. Rozhodnutie per rollam zo dňa 22.10.2012 a 10.12.2012.
47. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013.
48. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 NCRls 15753/2014 zo dňa 24.04.2014
49. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 dňa 27.04.2015.
50. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. vo forme Uznesenia predstavenstva č. 112/2015 zo dňa 26.11.2015 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO 35 700 912 bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 ako nástupnícka spoločnosť na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 934/2015, Nz47093/2015, NCRls 48032/2015 zo dňa 27.11.2015 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
51. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 265/2016, Nz 13169/2016, NCRls 13551/2016 dňa 15.4.2016
52. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2017, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N254/2017, Nz12698/2017, NCR/s 12940/2017, zo dňa 13.4.2017
53. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 357/2017, Nz 44999/2017, zo dňa 20.11.2017.
54. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 11804/2018, NCRls 12027/2018 zo dňa 16.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2018. Uznesenie dozornej rady per rollam prijaté dňa 21.06.2018.
55. Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683 ako navrhovateľa (ďalej ako „MOL Nyrt.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 85,00 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou MOL Nyrt. zo dňa 13.8.2019 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-187-997 k č. sp. NBS1-000-040-885 zo dňa 3.9.2019 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti MOL Nyrt. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. sa vzťahuje na 296 204 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949.
História zmien a podania
 • 2020
 • 20.1. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R303578
  • Plnomocenstvo.asice
  • Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
 • 2019
 • 20.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R297647

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683 ako navrhovateľa (ďalej ako „MOL Nyrt.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 85,00 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou MOL Nyrt. zo dňa 13.8.2019 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-187-997 k č. sp. NBS1-000-040-885 zo dňa 3.9.2019 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti MOL Nyrt. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. sa vzťahuje na 296 204 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949.

 • 9.10. 2019
  Zmena zápisu číslo R293495

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R293063
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 2.10. 2019
  Zmena zápisu číslo R292680
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
   • Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
   • Poskytovanie služieb osobného charakteru
   Zrušené predmety
   • Výkon činnosti energetického audítora
 • 28.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R290071
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R284933
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 [RUZ]
 • 15.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R265853

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264956
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 3 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 3.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264773
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 1 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 2 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 3 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 4 [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R263642
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 28.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R246617
  • Úplné znenie stanov.zep
  • Notárska zápisnica.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Súhlas a podpisový vzor.zep
 • 2018
 • 18.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235202

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 31.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R229631
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Zasielateľstvo
   • Pomocné činnosti v doprave
   Zrušené predmety
   • činnosť výchovno-vzdelávacích poradcov
   • sprostredkovateľská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 11804/2018, NCRls 12027/2018 zo dňa 16.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2018. Uznesenie dozornej rady per rollam prijaté dňa 21.06.2018.
 • 1.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R219945

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217010
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 5.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 4.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 12.2. 2018
  Zmena zápisu číslo R199481

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R196991
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2017
 • 20.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R196267

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194779
  • Notárska zápisnica N 357/2017 , NZ 44999/2017 , NCRls 45809/2017 zo dňa 20.11.2017
 • 27.11. 2017
  Zmena zápisu číslo R194300
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
   • základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
   • ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   Zrušené predmety
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
   • základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
   • vývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť )
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.
   • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381 so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s.
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
   • Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 838
   • Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838
   • Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838
   • Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838
   • Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Stary spis: Sa 838
   • Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
   • Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
 • 17.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R191805
  • návrh zmluvy o zlúčení medzi SLOVNAFT a.s. a CM EUROPEAN POWER Slovakia sro.
 • 9.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R172978
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
   • základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
   • vývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť )
   • Výroba a predaj energosádrovca
   • Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   • Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   • Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
   • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
   • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   • Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
   Zrušené predmety
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
   • základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
   • ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2017, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N254/2017, Nz12698/2017, NCR/s 12940/2017, zo dňa 13.4.2017
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.
   • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381, so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s.
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
   • Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Starý spis: Sa 838
   • Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Starý spis: Sa 838
   • Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Starý spis: Sa 838
   • Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Starý spis: Sa 838
   • Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Starý spis: Sa 838
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Starý spis: Sa 838
   • Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Starý spis: Sa 838
   • Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Starý spis: Sa 838
 • 28.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167909
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 27.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167416
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 24.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150327
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 11.1.2017
 • 16.2. 2017
  Zmena zápisu číslo R149868

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu
  • výroba výrobkov studenej kuchyne

 • 2016
 • 4.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144502
  • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti
  • Podpisový vzor Galacz Abe
  • Podpisový vzor T. Reicher
 • 22.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R139936
  • SLOVNAFT - Rozhodnutie Dopravneho uradu.zep
  • SLOVNAFT - Notarska zapisnica - doplnenie predmetu cinnosti.zep
  • SLOVNAFT - Notarska zapisnica - zmluva o zluceni - cast 1.zep
  • SLOVNAFT - Notarska zapisnica - Zmluva o zluceni - cast 2.zep
  • SLOVNAFT - Opravna dolozka k NZ - cast 1.zep
  • SLOVNAFT - Opravna dolozka k NZ - cast 2.zep
  • SLOVNAFT - Uplne znenie stanov.zep
 • 25.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124786
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 25.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R124758
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 24.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124556
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 20.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124116
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 26.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R120535
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 25.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R120328
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 4.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R104236
  • Vypis z uznesenia dozornej rady SLOVNAFT 26092011
  • Vypis z uznesenia dozornej rady_14092011_SLOVNAFT
 • 22.1. 2016
  Zmena zápisu číslo R103423

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • iné podnikanie v civilnom letectve – pozemná obsluha lietadiel – služby spojené s plnením paliva – organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok paliva

 • 7.1. 2016
  Zmena zápisu číslo R102513
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. vo forme Uznesenia predstavenstva č. 112/2015 zo dňa 26.11.2015 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO 35 700 912 bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 ako nástupnícka spoločnosť na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 934/2015, Nz47093/2015, NCRls 48032/2015 zo dňa 27.11.2015 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2015
 • 14.12. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R101278
  • Vypis uznesenia dozornej rady
  • Výpis z uznesenia predstavenstva - vzatie na vedomie ukončenia funkcie člena predstavenstva
 • 5.10. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R980275
  • Zmluva o zlúčení zo dňa 30.09.2015
 • 6.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945960
  • Notárska zápisnica N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 z 27.4.2015
  • Podpisové vzory - Ing. Gabriel Szabó, Ing. Vladimír Kestler
 • 20.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R924558

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 dňa 27.04.2015.

 • 2014
 • 18.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R803739
  • Notárska zápisnica N 245/2013, nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 z 29.4.2013
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 9.10.2013
 • 15.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R756390

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 NCRls 15753/2014 zo dňa 24.04.2014

 • 2013
 • 7.11. 2013
  Zmena zápisu číslo R644432

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  • technik požiarnej ochrany
  • špecialista požiarnej ochrany
  • opravy, plnenie a revízia hasiacich prístrojov
  • oprava a kontrola požiarnych hydrantov

 • 10.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R543369

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R541621
  • Úplné znenie stanov a.s. z 19.4.2013
  • Notárska zápisnica N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013
  • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora - Slovnaft Petrochemicals, s.ro.
 • 6.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R541339
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.5. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R524998
  • Notárska zápisnica N 867/2012, Nz 40816/2012 zo dňa 31.10.2012
 • 21.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R477936
  • Zoznam aktív, Práv, Záväzkov, Prevádzkových zmlúv, Konaní a Zamestnacov spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s.r.o.
 • 6.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R439971
  • úplné znenie stanov zo dňa 19.04.2012
 • 4.1. 2013
  Zmena zápisu číslo R403214
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. , so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 35 953 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37409/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVNAFT a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO : 35 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 426/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 867/2012, Nz 40846/2012 dňa 31.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10. 2012.
 • 2012
 • 27.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R397808
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R340644
  • Zmluva o zlúčení medzi SLOVNAFT, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. /zanikajúca spoločnosť/
 • 12.6. 2012
  Zmena zápisu číslo R278360

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti notárska zápisnica zo dňa 30.04.2012.

 • 23.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R265946
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.04.2012.
 • 18.5. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264043
  • Notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.4.2012
  • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2011, správa audítora
 • 2011
 • 27.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R159260
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie dozornej rady zo dňa 30.08.2011.
 • 26.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R158511
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.4.2011.
 • 2010
 • 21.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 23.7.2010.
 • 22.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   • výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
   Zrušené predmety
   • elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   • výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 866 MW; z toho plynné palivo 866 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRls 15616/2010 spísanej dňa 03.05.2010.
 • 30.6. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • reklamné a marketingové služby
  • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  • vydavateľská činnosť
  Zrušené predmety
  • reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

 • 28.5. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.2. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 30.12.2009.
 • 2009
 • 22.9. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba technických plynov
  Zrušené predmety
  • technických plynov

 • 12.8. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba a predaj priemyselnej vody
  • havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  • bezpečnostnotechnické služby
  • skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  • prenájom zariadení, strojov, prístrojov a a technologických celkov
  • vybavovanie colnej deklarácie
  • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  • vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno-chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie
  • vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie
  • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  • výroba a predaj jedovatých látok
  • spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti
  • dispečerské riadenie výrobných procesov
  • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  • prevádzkovanie športových zariadení
  • počítačové služby
  • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • technických plynov
  Zrušené predmety
  • plnenie nádrží motorových vozidiel plynom zo zásobníka na stanici (predaj LPG, ako paliva)
  • kompletizácia počítačových sietí, hardware a software s výnimkou zásahu do elektrických častí technických zariadení
  • poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  • prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  • prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  • úradné meranie
  • pohostinská činnosť
  • skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
  • automatizované spracovanie údajov
  • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových zariadení
  • výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  • montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny
  • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

 • 3.6. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Samostatne konať v mene spoločnosti sú opráv- není všetci členovia predstavenstva. Vo všet- kých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisu- júci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.04.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRls 15281/2009 spísanej dňa 12.05.2009.
 • 19.5. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.4.2009.

 • 2.4. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 684 757 603 € (splatené 684 757 603 €) z hodnoty 684 632 178 €

 • 2008
 • 5.9. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.8. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • správa registratúry
  • činnosť vodohospodára
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

 • 22.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis zo Zápisnice č 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2008.

 • 21.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 1.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.4.2008.

 • 30.5. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu názvu SLOVNAFT, a.s. z SLOVNAFT , a.s.

 • 23.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.2. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2007
 • 6.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie verejných vodovodov V - II. kategórie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRls 18367/2007 zo dňa 14.05.2007.
 • 22.3. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2006
 • 31.10. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.09.2006 o zrušení odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.

 • 23.9. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.7. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
  • pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka

 • 28.6. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom palivových nádrží
   • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   • administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   • činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
   • nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   • výroba a predaj chemicky upravenej vody
   • výroba a predaj sušeného vzduchu
   • nákup a predaj dusíka
   • public relations - styk s verejnosťou
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRls 17953/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2006.
 • 16.6. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava z Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu
   • pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok
   • elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
   • výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 866 MW; z toho plynné palivo 866 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW
   Zrušené predmety
   • nakladanie s odpadmi - zber a výkup opotrebovaných ropných olejov
   • potrubná doprava pohonných látok a hmôt
   • je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa
   • výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie
   • poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   • vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   • vykonávanie výcviku vo zváračskej škole
   • prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich rekondícii a regenerácii
   • vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   • revízie a skúšky určených technických zariadení - vykonávanie revízií tlakových zariadení v rozsahu periodických skúšok tlakových nádržkových vozňov na prepravu látok TR.3 a 4 podľa predpisu RID
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 141/2006, Nz 18056/2006 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla spoločnosti.
 • 12.1. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • plnenie nádrží motorových vozidiel plynom zo zásobníka na stanici (predaj LPG, ako paliva)

 • 1.1. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.11.2005 - zriadenie odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.

 • 2005
 • 7.9. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spísanej dňa 16.5.2005 - schválenie zmeny stanov.

 • 18.8. 2005
  Zmena zápisu
 • 2.8. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I

 • 5.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.

 • 23.4. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vedenie účtovníctva
   • prevádzkovanie umývacích liniek
   • prevádzkovanie čerpacích staníc
   • vydávanie a správa nebankových kariet
   • geodetické a kartografické práce
   • reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom - rozšírenie predmetu podnikania
 • 2004
 • 12.10. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.10. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • inštalácia programových a operačných systémov do počítačov
   • prenájom zariadení výpočtovej techniky a software
   • poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti
   • kompletizácia počítačových sietí, hardware a software s výnimkou zásahu do elektrických častí technických zariadení
   • poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
 • 8.9. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.9. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Predaj časti podniku predstavujúcej požiarny útvar v prospech spoločnosti Group 4 Falck Services, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.11.2002.

 • 2002
 • 1.10. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.2. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2001
 • 11.12. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Výpis č. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoločnosť SLOVNAFT, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava s účinnosťou od 31.12.2001.

 • 24.7. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vydávanie nebankových platobných kariet - čípové karty
   • prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky
   • ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete
   • poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
   • nakladanie s odpadmi - zber a výkup opotrebovaných ropných olejov
   • potrubná doprava pohonných látok a hmôt
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 28.3.2001 a dohody o zlúčení z 22.6.2001 bola zlúčená obchodná spoločnosť Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka s tým, že všetky práva a záväzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. uznesením predstavenstva zo dňa 28.3.2001 a dohodou o zlúčení zo dňa 22.6.2001.
 • 2000
 • 16.11. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 684 632 178 € z hodnoty 546 669 090 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. Notárska zápisnica č. N 118/00, Nz 108/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
 • 15.2. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 30.11. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.2. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slov-Truck-Center a.s. konaného dňa 30.1.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, NZ 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Foblovou, bola spoločnosť Slov-Truck-Center a.s. zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v súlade s uznesením predstavenstva Slovnaft a.s. č. 2/95 zo dňa 19.9.1995 na spoločnosť Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838

 • 1997
 • 6.10. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokuristi sa podpisujú za spoloč- nosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spo- ločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení zastu- povať a podpisovať za spoločnosť každý samo- statne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
   Zrušené predmety
   • prevádzkovanie kreditného systému
   • zámočníctvo
   • výroba nástrojov
   • brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   • kovoobrábanie
   • stavba strojov s mechanickým pohonom
   • opravy motorových vozidiel
   • sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, offsetová tlač, počítačová grafika a sadzba a užitá fotografia
   • murárstvo
   • obkladačské práce
   • podlahárstvo
   • vodoinštalatérstvo
   • výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   • opravy a montáž meradiel
   • montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
 • 21.3. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1996
 • 10.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.3. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom železničných vozňov
   • prenájom technických zariadení s obsluhujúcim presonálom
   • ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia)
   • sprostredkovateľská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838
 • 1995
 • 20.12. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838

 • 23.8. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
   • prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
   Zrušené predmety
   • technicko - informačné služby verejne dostupných informácií
   • nákup a predaj výrobkov z ropy, vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
   • verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3, ods.2, písm.h živnostenského zákona
   • chemické vyváranie kotlov a iných techno logických zariadení
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   • vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky
   • výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   • kováčstvo
   • oprava karosérií
   • výroba elektrických teplomerov
   • výroba, inštalácia a opravy elektrických elektrických strojov a prístrojov
   • výroba elektrických teplomerov - výroba informatívneho meradla
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838
 • 25.7. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 546 669 090 € z hodnoty 437 129 158 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838
 • 1.2. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 12.8. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Samostatne konať v mene spoločnosti sú opráv- není všetci členovia predstavenstva. Vo všet- kých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisu- júci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty
   • základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • poskytovanie technickej pomoci a analytic kého a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti
   • čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
   • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností
   • inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   • poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiarno-asistenčné práce
   • poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce
   • prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých
   • činnosť výchovno-vzdelávacích poradcov
   • činnosť psychologických a sociologických poradcov
   • ubytovacie služby
   • výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   • dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370
   • ývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2712903 hs 2901102 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902435 hs 2910101 hs 2917378 hs 2830108 hs 2901102 hs 2710
   • prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv
   • technicko - informačné služby verejne dostupných informácií
   • nákup a predaj výrobkov z ropy, vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
   • verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
   • montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činností uvedených v § 3, ods.2, písm.h živnostenského zákona
   • chemické vyváranie kotlov a iných techno logických zariadení
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   • vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky
   • zámočníctvo
   • výroba nástrojov
   • výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   • kováčstvo
   • brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   • kovoobrábanie
   • stavba strojov s mechanickým pohonom
   • opravy motorových vozidiel
   • sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, offsetová tlač, počítačová grafika a sadzba a užitá fotografia
   • murárstvo
   • obkladačské práce
   • podlahárstvo
   • oprava karosérií
   • vodoinštalatérstvo
   • výroba elektrických teplomerov
   • je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa
   • výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie
   • poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
   • výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
   • vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   • opravy a montáž meradiel
   • vykonávanie výcviku vo zváračskej škole
   • montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   • prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich rekondícii a regenerácii
   • vyučovanie v odbore cudzích jazykov
   • výroba, inštalácia a opravy elektrických elektrických strojov a prístrojov
   • úradné meranie
   • výroba elektrických teplomerov - výroba informatívneho meradla
   • pohostinská činnosť
   • revízie a skúšky určených technických zariadení - vykonávanie revízií tlakových zariadení v rozsahu periodických skúšok tlakových nádržkových vozňov na prepravu látok TR.3 a 4 podľa predpisu RID
   • skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
   • automatizované spracovanie údajov
   • výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových zariadení
   • výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
   • montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyny
   • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Zrušené predmety
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá a ostatné základné výrobky z ropy, základné organické produkty-uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
   • základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení
   • výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielcov, výroba potrubí, strojnotechnologických zariadení a oceľových konštrukcií, výroba automatizačných, meracích a kontrolných zariadení, diagnostických prípravkov
   • strojno-,montážne a opravárenské práce, výroba a oprava vyhradených technických zariadení podľa osobitných oprávnení, opravy a overenie meradiel, oprava a výroba nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
   • poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania podľa osobitných oprávnení
   • poskytovanie technickej pomoci, analytického a iného laboratórneho servisu, vývoj a predaj aplikačných programov ASR, projektovanie a realizácia sietí výpočtovej techniky, poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky, reprografické služby
   • dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j. 13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j- 13/08210/90, registračné číslo 108 001370
   • vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2712903 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902302 hs 2902605 hs 2902419 hs 2902435 hs 2910101 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2917378,hs 2830108 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2901102 hs 2710
   • maloobchodná činnosť
   • výkon zahranično-obchodnej činnosti
   • technická pomoc v zahraničí
   • je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa
   • nákup a predaj výrobkov rafinérskeho priemyslu vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
   • poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc
   • zber a výkup opotrebovaných ropných olejov a iných druhotných surovín z predávaného sortimentu
   • poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj ojazdených motorových vozidiel a požičiavanie nákladných prívesov
   • prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana federálnych hmotných rezerv
   • výroba, montáž a opravy technických zariadení a doplnkov v oblasti manipulácie s pohonnými hmotami
   • predaj tovarov všetkého druhu systémom kreditných kariet tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   • sprostredkovanie a zabezpečenie základných a doplnkových služieb domáceho a zahraničného cestovného ruchu.
   • verejná cestná nákladná doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
 • 7.4. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 29.11. 1993
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 31.5. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 29.4. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy SLOVNAFT a.s.
  • novú adresu firmy Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
  • nové základne imanie 374 145 954 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spo- ločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá a ostatné základné výrobky z ropy, základné organické produkty-uhľovodíky a ich deriváty, kyslíkaté, špeciálne a heterocyklické zlúčeniny, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty, výroba a rozvod tepelnej a elektrickej energie, čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov
   • základný a aplikovaný výskum spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru
   • projektová a inžinierska činnosť v rozsahu vydaných oprávnení
   • výroba strojov, foriem, zariadení a náhradných dielcov, výroba potrubí, strojnotechnologických zariadení a oceľových konštrukcií, výroba automatizačných, meracích a kontrolných zariadení, diagnostických prípravkov
   • strojno-,montážne a opravárenské práce, výroba a oprava vyhradených technických zariadení podľa osobitných oprávnení, opravy a overenie meradiel, oprava a výroba nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
   • poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania podľa osobitných oprávnení
   • poskytovanie technickej pomoci, analytického a iného laboratórneho servisu, vývoj a predaj aplikačných programov ASR, projektovanie a realizácia sietí výpočtovej techniky, poskytovanie prác a služieb výpočtovej techniky, reprografické služby
   • dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j. 13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j- 13/08210/90, registračné číslo 108 001370
   • vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j. 13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j. 13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2712903 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902302 hs 2902605 hs 2902419 hs 2902435 hs 2910101 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2917378,hs 2830108 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2901102 hs 2710
   • maloobchodná činnosť
   • výkon zahranično-obchodnej činnosti
   • technická pomoc v zahraničí
   • je zriaďovateľom stredného odborného učilišťa
   • nákup a predaj výrobkov rafinérskeho priemyslu vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj
   • poskytovanie služieb a maloobchodný predaj doplnkového sortimentu súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc
   • zber a výkup opotrebovaných ropných olejov a iných druhotných surovín z predávaného sortimentu
   • poskytovanie obchodno-technických a servisných služieb, predaj ojazdených motorových vozidiel a požičiavanie nákladných prívesov
   • prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana federálnych hmotných rezerv
   • výroba, montáž a opravy technických zariadení a doplnkov v oblasti manipulácie s pohonnými hmotami
   • prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov
   • predaj tovarov všetkého druhu systémom kreditných kariet tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   • sprostredkovanie a zabezpečenie základných a doplnkových služieb domáceho a zahraničného cestovného ruchu.
   • prevádzkovanie kreditného systému