Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. v konkurze

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. v konkurze

 • Názov TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. v konkurze
 • IČO 31324711
 • DIČ 2020297565
 • Sídlo Rastislavova 110, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 1. júna 1992, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 33531/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 713 669 € / splatené 713 669 €
  Podľa účtovnej závierky: 713 669 €
 • Historický názov TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
  (platné do 27. apríla 2020 )
  AWT BAVARIA s.r.o.
  (platné do 11. apríla 2006 )
  AWT SLOVAKIA s.r.o.
  (platné do 8. apríla 1999 )
  AWT Bratislava, spol. s r. o.
  (platné do 8. júla 1997 )
 • Historické sídlo Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
  (platné do 19. augusta 2013)
  Kapitulská 15, 811 01 Bratislava
  (platné do 16. júla 2002)
  Štúrova 11, 811 02 Bratislava
  (platné do 20. júla 1999)
  Martanovičova 25, 819 02 Bratislava
  (platné do 28. septembra 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 12. júna 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
obchodná činnosť, export, reexport a import tovaru všetkého druhu, s výnimkou vecí /tovaru/ na ktoré je potrebné zvláštne povolenie 1.6.1992
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností 1.6.1992
sprostredkovateľská činnosť 28.9.1995
organizovanie seminárov a školení 28.9.1995
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 28.9.1995
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru 8.4.1999
opravy motorových vozidiel 8.4.1999
prenájom motorových vozidiel 8.4.1999
reklamná činnosť 27.10.2000
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 27.10.2000
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 21.9.2007
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy 21.9.2007
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 21.9.2007
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 21.9.2007
prieskum trhu a verejnej mienky 21.9.2007
vedenie účtovníctva 21.9.2007
kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb 21.9.2007
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 21.9.2007
automatizované spracovanie dát 21.9.2007
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 21.9.2007
faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok 21.9.2007
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 21.9.2007
Iné právne skutočnosti
1. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 18.9.1995 pod. č. N 258/95, NZ 252/95.
Stary spis: S.r.o. 5740
2. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 325/97, Nz 318/97 dňa 2.7.1997, ktorou sa mení pôvodné obchodné meno AWT Bratislava, s r.o. Stary spis: S.r.o. 5740
3. Notárska zápisnica č. N 16/98, Nz 16/98 zo dňa 22.1.1998
Stary spis: S.r.o. 5740
4. Notárska zápisnica N 128/98, Nz 128/98 zo dňa 1.7.1998 o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou
AWT Bavaria, spol. s r.o. , so sídlom Bratislava,
Štúrova 11, IČO 35 687 461, spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti AWT Bavaria, IČO 35 687 461 so sídlom Bratislava, Štúrova 11.
5. Notárska zápisnica N 298/98, Nz 298/98 spísaná dňa 3.11.1998 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z AWT SLOVAKIA s.r.o. na AWT BAVARIA s.r.o. a o ustanovení dozornej rady.
Notárska zápisnica N 12/98, Nz 12/98 spísaná dňa 13.1.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o vymenovaní ďalšieho konateľa.
6. Notárska zápisnica N 90/99, Nz 87/99 zo dňa 25.3.1999.
Notárska zápisnica N 127/99, Nz 123/99 zo dňa 10.5.
1999.
Notárska zápisnica N 141/99, Nz 137/99 zo dňa 31.5.
1999.
7. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 430/00, Nz 419/00 napísanej dňa 11.10.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2001 o odvolaní konateľa spoločnosti.
9. Zmena zakladateľskej listiny a schválenie prevodu obchodného podielu formou notárskej zápisnice č. N 1058/2001, NZ 1037/2001 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou zo dňa 27. decembra 2001.
Prevod obchodného podielu zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 27. decembra 2001.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.3.2002.
11. Notárska zápisnica č. N 225/02, Nz 223/02 zo dňa 6.6.2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny, ktorej súčasťou je aj rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.4.2002 o menovaní ďalšieho konateľa. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.7.2002. Prokurista Ing. Danica Rauová, deň zániku funkcie: 1.7.2002.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1. 8. 2002, ktorým schválil Zmluvy o výkone funkcie konateľa konateľov spoločnosti Ing. Danice Rauovej, Ing. Petra Kramára, Ing. Eduarda Klöcklera a Mirjany Urosevic Markovic, všetky zo dňa 1. 7. 2002.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2002, 16.12.2002.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2003 o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny.
15. Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2003 o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2002, rozdelení zisku, doplnení rezervného fondu.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2004.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2004.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného AWT BAVARIA s.r.o. na nové TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka Tempus-Bavaria s.r.o.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.9.2006.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2007.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2007 o rozšírení predmetu podnikania.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2009.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2013.
25. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/3/2019-209 zo dňa 05.06.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o., Rastislavova 10, 040 01 Košice, IČO: 31 324 711 a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Andreu Havlátovú-Rajczyovú, zn. správcu S791.
26. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 30K/3/2019-209 zo dňa 13.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.09.2019 odvolal správcu podstaty JUDr. Andreu Havlátovú-Rajczyovú, zn. správcu S791 a za nového správcu podstaty ustanovil Areko Group, k.s., zn. správcu: S1689.