Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
30.06.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 385€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
25 € 7 444 € 277 068 € 132 654 € 17 245 773 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 859 472€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
183€ 3 192 820€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-66 493€
07
V.
Aktivácia
27 150€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 385€ 23 273€ 2 455 334€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25€ 7 444€ 274 683€ 109 198€ 2 777 490€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
496 € 748 452 € 43 136 € 29 877 € 16 861 € 218 362 € 16 842 258 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 564 850€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3€ 30€ 804€ 1 344€ 1 741 263€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1€ 3€ 37€ -10 658€ 558€ 1 317 303€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
460 € -1 723 € 66 € -481 € 515 € 626 503 €
16
E.1.
Mzdové náklady
340€ -1 274€ -356€ -169€ 477 211€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
120€ -449€ -125€ 681€ 159 287€
19
E.4.
Sociálne náklady
66€ 3€ -9 995€
20
F.
Dane a poplatky
17€ 338€ 1 983€ 9 306€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
90 729€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
90 729€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 387€ 24 141€ 1 575 899€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 411€ -4 000€ 29 727€ 21 855€ 35 474€ 19 209€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36€ 746 037€ 48 856€ 1 616€ 154 347€ 2 897 196€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-496 € -748 452 € -43 111 € -22 433 € 260 207 € -85 708 € 403 515 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-4 € -3 € -67 € 9 854 € -1 719 € 389 533 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 € 13 € 12 € 11 € 188 € 41 996 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
40 319€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 € 13 € 12 € 11 € 10 € 1 677 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15€ 13€ 12€ 11€ 10€ 1 677€
42
XII.
Kurzové zisky
178€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 € 1 € 1 € 5 € 77 € 1 747 € 1 823 188 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 753 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 € 20 € 27 669 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20€ 20€ 27 669€
52
O.
Kurzové straty
-63€ 17€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1€ 1€ 1€ 5€ 57€ 1 790€ 42 502€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 € 14 € 12 € 7 € -66 € -1 559 € -1 781 192 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-497 € -748 438 € -43 099 € -22 426 € 260 141 € -87 267 € -1 377 677 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 23 050 € 4 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 23 050€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-497 € -748 438 € -44 059 € -23 386 € 237 091 € -87 267 € -1 377 681 €