Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Edenred Slovakia, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 913€ 13 414€ 15 522€ 13 594€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 268€ 10 783€ 12 460€ 10 690€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-355 € 2 631 € 3 062 € 2 904 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
14 892 228 € 8 835 340 € 8 936 538 € 8 997 547 € 8 436 854 € 8 167 833 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
14 892 228€ 8 835 340€ 8 936 538€ 8 997 547€ 8 436 854€ 8 167 833€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 336 169 € 3 895 175 € 3 329 115 € 3 090 440 € 3 099 633 € 3 364 051 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 325 736€ 920 234€ 794 584€ 646 429€ 702 537€ 701 321€
10
B.2
Služby
5 010 433€ 2 974 941€ 2 534 531€ 2 444 011€ 2 397 096€ 2 662 730€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 556 059 € 4 940 165 € 5 607 068 € 5 909 738 € 5 340 283 € 4 806 686 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 856 933 € 2 925 491 € 2 397 172 € 2 507 352 € 2 564 034 € 2 340 824 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 837 962€ 2 213 688€ 1 823 206€ 1 914 514€ 1 972 800€ 1 737 154€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
909 186€ 637 386€ 509 114€ 513 350€ 516 046€ 506 251€
16
C.4
Sociálne náklady
109 785€ 74 417€ 64 852€ 79 488€ 75 188€ 97 419€
17
D
Dane a poplatky
6 872€ 3 067€ 11 648€ 27 996€ 15 410€ 4 950€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 508 589€ 174 792€ 222 433€ 294 399€ 305 868€ 319 128€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
92 797€ 39 213€ 21 643€ 19 527€ 13 500€ 33 469€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
61 512€ 12 180€ 6 376€ 6 901€ 6 649€ 7 082€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
79 857€ 90 271€ 37 886€ 3 482€ 1 650€ 9 346€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 252 536€ 1 062 588€ 1 009 348€ 762 136€ 650 344€ 530 080€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
133 084€ 127 038€ 883 208€ 44 246€ 82 818€ 65 499€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 254 545 € 2 709 127 € 3 079 336 € 3 807 025 € 3 027 698 € 2 623 406 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
65 620€ 244 021€ 355 901€ 427 792€ 450 451€ 479 150€
39
N
Nákladové úroky
896€ 32 005€
40
XI.
Kurzové zisky
24 333€ 52€ 226€ 100€ 369€ 4 069€
41
O
Kurzové straty
12 047€ 4 763€ 3 689€ 4 154€ 2 961€ 4 168€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
54 838€ 35 634€ 29 563€ 28 601€ 30 727€ 30 904€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
22 172 € 171 671 € 322 875 € 395 137 € 417 132 € 448 147 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 276 717 € 2 880 798 € 3 402 211 € 4 202 162 € 3 444 830 € 3 071 553 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
541 418 € 635 106 € 970 067 € 946 018 € 780 964 € 739 172 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
591 964€ 695 184€ 923 843€ 919 426€ 805 486€ 784 536€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-50 546€ -60 078€ 46 224€ 26 592€ -24 522€ -45 364€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 735 299 € 2 245 692 € 2 432 144 € 3 256 144 € 2 663 866 € 2 332 381 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 276 717 € 2 880 798 € 3 402 211 € 4 202 162 € 3 444 830 € 3 071 553 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 735 299 € 2 245 692 € 2 432 144 € 3 256 144 € 2 663 866 € 2 332 381 €