Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEGGLE Slovakia s. r. o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti MEGGLE Slovakia s. r. o.

 • Názov MEGGLE Slovakia s. r. o.
 • IČO 31329519
 • DIČ 2020328629
 • IČ DPH SK2020328629 podľa §4
 • Sídlo Studená 35, 823 55 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 1. augusta 1992, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 459/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 30 748 000 € / splatené 30 748 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 30 748 000 €
 • Historický názov RAJO s.r.o.
  (platné do 2. apríla 2024 )
  MEGGLE Slovakia s. r. o.
  (platné do 3. januára 2024 )
  RAJO s.r.o.
  (platné do 2. januára 2024 )
  RAJO a.s.
  (platné do 1. októbra 2021 )
 • Historické sídlo Studená 35, 823 55 Bratislava
  (platné do 1. októbra 2021)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba mliečnych výrobkov 20.9.2022
výroba potravinárskych výrobkov 20.9.2022
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 20.9.2022
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 12.4.2012
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 11.8.2023
Balenie spotrebiteľského balenia, ktoré je označené značkou "e" (označené spotrebiteľské balenie) 11.8.2023
Dovoz spotrebiteľského balenia, ktoré je označené značkou "e" (označeného spotrebiteľského balenia) 11.8.2023
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle ust. § 27 a násl. § 175 Zák.č. 513/1991 Zakladateľskou listinou uzavretou 24.6.1992. Stary spis: Sa 906
2. Dňa 27. 4. 1993 Valné zhromaždenie spoločnos- ti schválilo: zvýšenie základného imania, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, a schválilo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 906
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
4. Notárska zápisnica N 65/94, Nz 59/94 napísaná dňa 31. 3. 1994 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 906
5. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 14.10.1994 Stary spis: Sa 906
6. Notárska zápisnica N 33/95, NZ 33/95 napísaná dňa 10. 5. 1995 notárom JUDr. Evou Imrišovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia z členskej schôdze ZO NOZ konanej dňa 28. 3. 1995, výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 10. 5. 1995. Stary spis: Sa 906
7. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.08.1995. Stary spis: Sa 906
8. Osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.1996 pod č. N 45/96, Nz 44/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
9. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.11.1996. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 906
10. Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia dňa 25.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 77/97, Nz 76/97 napísanej dňa 25.6.1997 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
11. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.12.1997. Stary spis: Sa 906
12. Zápisnica z VZ konaného dňa 24.3.1998, vo forme notárskej zápisnice N 35/98, Nz 34/98 spísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
13. Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.8.1998 o odvolaní
predsedu predstavenstva a menovaní nového člena
predstavenstva.
14. Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 16.3.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 32/99.
15. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 27.4.199
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 4.8.1999
16. Notárska zápisnica č. N 192/00, Nz 186/00 zo dňa 16.3.2000 osvedčujúca priebech valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stabnov v čl. VI a XX.
17. Notárska zápisnica N 184/01, Nz 174/01 napísaná dňa 15.03.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade spoločnosti.
18. Notárska zápisnica N 358/01, Nz 342/01 napísaná dňa 15.5.2001 notárskym kadidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a vydanie rokovacích poriadkov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
19. Protokol o výsledku hlasovania vo voľbách člena dozor-
nej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch
9. - 12. 11. 2001.
Výpis zo zápisnice č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4. 12. 2001.
20. Notárska zápisnica č. N 372/02, Nz 356/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov.
21. Notárska zápisnica N 1080/02, Nz 1019/02 napísaná dňa 27.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady.
22. Notárska zápisnica N 314/2003, Nz 32080/2003 napísaná dňa 29. 4. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2003.
23. Notárska zápisnica N 1000/2003, Nz 110086/2003 napísaná dňa 26. 11. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti.
24. Výpis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2005 - odvolanie prokuristu
25. Notárska zápisnica N 925/2006, Nz 58417/2006, NCRls 58048/2006 zo dňa 22.12.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti.
26. Notárska zápisnica N 232/2008, Nz 11399/2008 zo dňa 18.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
27. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2008.
28. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1405/2008, Nz 56653/2008 zo dňa 9.12.2008.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2009.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 12. 2009. Rozhodnutie, jediného akcionára zo dňa 4. 11. 2009.
31. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.01.2010.
32. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 483/2010, Nz 50016/2010 zo dňa 06.12.2010
33. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.03.2012.
34. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 29.03.2012.
35. Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 08.07.2013 a 12.07.2013.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12. 2014.