Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
210 298 370 € 187 383 315 € 151 257 663 € 91 671 684 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
183 023 513 € 154 479 832 € 127 555 492 € 88 750 684 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
27 274 857 € 32 903 483 € 23 702 171 € 2 921 000 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 682 040 € 1 397 011 € 1 296 525 € 1 508 845 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 397 011 € 1 296 525 € 1 508 845 €
07
II.3
Aktivácia
8 682 040 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
24 609 755 € 29 035 551 € 23 991 078 € 11 824 897 € 111 982 € 116 696 € 98 772 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 537 695 € 2 387 376 € 2 422 756 € 782 775 € 19 130 € 21 191 € 24 409 €
10
B.2
Služby
22 263 065 € 26 657 272 € 21 511 882 € 10 644 918 € 92 852 € 95 505 € 74 363 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 665 102 € 3 867 932 € -288 907 € -221 857 € 1 285 029 € 1 179 829 € 1 410 073 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
548 643 € 523 655 € 397 563 € 326 149 € 319 308 € 312 239 € 291 134 €
13
C.1
Mzdové náklady
401 012 € 380 134 € 289 166 € 236 665 € 227 928 € 228 079 € 214 785 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
141 468 € 137 723 € 104 772 € 86 164 € 86 031 € 78 478 € 70 918 €
16
C.4
Sociálne náklady
6 163 € 5 798 € 3 625 € 3 320 € 5 349 € 5 682 € 5 431 €
17
D
Dane a poplatky
428 € 405 € 760 € 978 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
96 513 € 93 060 € 92 298 € 61 676 € 9 185 € 18 789 € 32 641 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 189 € 18 239 € 4 417 € 10 490 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 926 € 9 587 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
28 214 € 30 668 € 60 497 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 237 337 € 3 765 798 € 3 611 113 € 1 586 539 € 4 437 € 4 957 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
863 678 € 984 875 € 2 309 538 € 656 855 € 52 € 610 € 209 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 365 654 € 6 001 472 € 480 121 € 320 002 € 960 496 € 852 771 € 1 090 068 €
38
X.
Výnosové úroky
144 € 93 €
39
N
Nákladové úroky
45 342 € 40 331 € 44 216 € 22 239 € 70 €
40
XI.
Kurzové zisky
199 405 € 313 106 € 798 589 € 682 341 € 12 €
41
O
Kurzové straty
123 308 € 514 998 € 1 049 487 € 991 533 € 12 € 45 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 419 € 22 231 € 27 479 € 19 126 € 5 573 € 6 643 € 7 943 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
11 336 € -264 454 € -322 593 € -350 557 € -5 439 € -6 688 € -7 908 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 € 1 082 160 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 519 542 € 1 366 738 € 366 331 € 1 335 € 219 925 € 201 639 € 209 044 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
421 647 € 2 536 864 € 1 217 298 € 1 135 925 € 219 925 € 201 639 € 209 044 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 097 895 € -1 170 126 € -850 967 € -1 134 590 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 € 1 082 160 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €