Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
237 287 451€ 210 298 370€ 187 383 315€ 151 257 663€ 91 671 684€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
200 628 439€ 183 023 513€ 154 479 832€ 127 555 492€ 88 750 684€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
36 659 012 € 27 274 857 € 32 903 483 € 23 702 171 € 2 921 000 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 682 040 € 1 397 011 € 1 296 525 € 1 508 845 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 397 011€ 1 296 525€ 1 508 845€
07
II.3
Aktivácia
8 682 040€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
30 836 134 € 24 609 755 € 29 035 551 € 23 991 078 € 11 824 897 € 111 982 € 116 696 € 98 772 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 129 865€ 2 537 695€ 2 387 376€ 2 422 756€ 782 775€ 19 130€ 21 191€ 24 409€
10
B.2
Služby
27 369 270€ 22 263 065€ 26 657 272€ 21 511 882€ 10 644 918€ 92 852€ 95 505€ 74 363€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 822 878 € 2 665 102 € 3 867 932 € -288 907 € -221 857 € 1 285 029 € 1 179 829 € 1 410 073 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
545 881 € 548 643 € 523 655 € 397 563 € 326 149 € 319 308 € 312 239 € 291 134 €
13
C.1
Mzdové náklady
396 821€ 401 012€ 380 134€ 289 166€ 236 665€ 227 928€ 228 079€ 214 785€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
142 554€ 141 468€ 137 723€ 104 772€ 86 164€ 86 031€ 78 478€ 70 918€
16
C.4
Sociálne náklady
6 506€ 6 163€ 5 798€ 3 625€ 3 320€ 5 349€ 5 682€ 5 431€
17
D
Dane a poplatky
428€ 405€ 760€ 978€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
117 813€ 96 513€ 93 060€ 92 298€ 61 676€ 9 185€ 18 789€ 32 641€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
48 907€ 6 189€ 18 239€ 4 417€ 10 490€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 320€ 5 926€ 9 587€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 820€ 28 214€ 30 668€ 60 497€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 425 727€ 5 237 337€ 3 765 798€ 3 611 113€ 1 586 539€ 4 437€ 4 957€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 512 110€ 863 678€ 984 875€ 2 309 538€ 656 855€ 52€ 610€ 209€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 074 568 € 6 365 654 € 6 001 472 € 480 121 € 320 002 € 960 496 € 852 771 € 1 090 068 €
38
X.
Výnosové úroky
144€ 93€
39
N
Nákladové úroky
45 899€ 45 342€ 40 331€ 44 216€ 22 239€ 70€
40
XI.
Kurzové zisky
56 638€ 199 405€ 313 106€ 798 589€ 682 341€ 12€
41
O
Kurzové straty
252 618€ 123 308€ 514 998€ 1 049 487€ 991 533€ 12€ 45€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 370€ 19 419€ 22 231€ 27 479€ 19 126€ 5 573€ 6 643€ 7 943€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-261 249 € 11 336 € -264 454 € -322 593 € -350 557 € -5 439 € -6 688 € -7 908 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 813 319 € 6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 € 1 082 160 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 502 662 € 1 519 542 € 1 366 738 € 366 331 € 1 335 € 219 925 € 201 639 € 209 044 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 883 989€ 421 647€ 2 536 864€ 1 217 298€ 1 135 925€ 219 925€ 201 639€ 209 044€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-381 327€ 1 097 895€ -1 170 126€ -850 967€ -1 134 590€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 813 319 € 6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 € 1 082 160 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €