Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
62 428 666€ 67 424 196€ 63 027 351€ 58 110 603€ 59 703 596€ 30 547 864€ 28 582 515€ 28 336 805€ 29 505 361€ 26 864 888€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
53 539 032€ 57 975 929€ 52 832 618€ 49 564 217€ 48 473 652€ 23 712 851€ 22 163 690€ 21 670 816€ 21 757 538€ 19 559 933€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 889 634 € 9 448 267 € 10 194 733 € 8 546 386 € 11 229 944 € 6 835 013 € 6 418 825 € 6 665 989 € 7 747 823 € 7 304 955 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
51 168 640 € 56 639 459 € 66 876 462 € 63 907 070 € 66 306 722 € 4 137 676 € 4 106 000 € 4 402 752 € 4 534 633 € 4 378 671 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
51 351 639€ 56 549 588€ 66 852 502€ 64 098 370€ 66 339 795€ 4 137 676€ 4 106 000€ 4 402 752€ 4 534 633€ 4 378 671€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-182 999€ 89 871€ 23 960€ -191 300€ -33 073€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
43 052 190 € 49 900 625 € 60 443 043 € 59 721 427 € 62 516 955 € 5 861 614 € 5 256 323 € 5 289 940 € 5 169 205 € 4 900 085 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 901 306€ 40 218 038€ 51 210 999€ 50 818 827€ 32 854 619€ 806 456€ 876 851€ 800 697€ 624 031€ 503 677€
10
B.2
Služby
9 127 718€ 9 702 580€ 9 211 099€ 8 913 584€ 29 672 169€ 5 074 728€ 4 379 472€ 4 489 243€ 4 545 174€ 4 396 408€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
17 006 084 € 16 187 101 € 16 628 152 € 12 732 029 € 15 019 711 € 5 111 075 € 5 268 502 € 5 778 801 € 7 113 251 € 6 783 541 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 392 093 € 8 453 663 € 7 942 701 € 6 753 151 € 7 357 256 € 4 037 578 € 4 502 480 € 4 523 565 € 4 382 971 € 4 275 932 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 271 940€ 6 166 668€ 5 675 841€ 4 938 183€ 5 336 411€ 3 026 963€ 3 429 718€ 3 478 748€ 3 450 141€ 3 403 598€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 843 998€ 2 058 225€ 1 995 754€ 1 680 521€ 1 906 633€ 950 345€ 1 010 998€ 973 716€ 845 361€ 787 455€
16
C.4
Sociálne náklady
276 155€ 228 770€ 271 106€ 134 447€ 114 212€ 60 270€ 61 764€ 71 101€ 87 469€ 84 879€
17
D
Dane a poplatky
68 924€ 29 097€ 33 529€ 33 946€ 33 567€ 26 158€ 29 698€ 30 251€ 34 236€ 26 715€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
552 543€ 647 010€ 880 415€ 855 605€ 878 804€ 289 428€ 321 895€ 403 511€ 451 673€ 483 129€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
59 674€ 51 435€ 60 397€ 49 003€ 46 170€ 62 055€ 85 516€ 35 826€ 59 531€ 33 865€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 453€ 8 576€ 18 418€ 11 545€ 29 181€ 14 934€ 7 208€ 19 546€ 8 691€ 8 695€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
378 071€ 79 268€ 281 692€ 5 660€ 172 525€ 89 791€ -34 640€ 25 417€ 120 943€ 61 761€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
204 900€ 259 823€ 120 347€ 108 715€ 356 532€ 184 136€ 200 710€ 293 388€ 289 107€ 140 916€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
412 355€ 412 798€ 412 057€ 420 486€ 603 313€ 364 766€ 376 600€ 360 392€ 432 017€ 297 894€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 458 219 € 6 867 947 € 7 240 084 € 4 809 354 € 6 347 767 € 534 611 € 351 487 € 745 333 € 2 031 358 € 1 804 196 €
38
X.
Výnosové úroky
1 439€ 1 621€ 2 456€ 3 753€ 4 369€ 11 574€ 7 114€ 24 112€ 86 179€ 39 756€
39
N
Nákladové úroky
211€ 318€ 373€ 2€
40
XI.
Kurzové zisky
27 615€ 46 435€ 64 242€ 65 244€ 71 202€ 58€ 623€ 561€ 468€ 36€
41
O
Kurzové straty
89 178€ 139 016€ 107 692€ 73 266€ 106 869€ 5 551€ 1 675€ 2 836€ 2 972€ 2 528€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 759€ 4 372€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 056€ 3 180€ 4 236€ 5 551€ -1 753€ 5 447€ 4 946€ 9 188€ 11 715€ 150 001€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-63 391 € -91 699 € -45 603 € -9 820 € -29 545 € 5 006 € 1 116 € 12 649 € 71 960 € -112 739 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 394 828 € 6 776 248 € 7 194 481 € 4 799 534 € 6 318 222 € 539 617 € 352 603 € 757 982 € 2 103 318 € 1 691 457 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 868 152 € 1 519 935 € 1 606 962 € 1 182 544 € 1 537 243 € 212 873 € 181 551 € 156 163 € 520 186 € 472 394 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 773 719€ 1 424 327€ 1 735 466€ 1 136 675€ 1 909 610€ 121 077€ 220 276€ 164 186€ 507 522€ 491 015€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
94 433€ 95 608€ -128 504€ 45 869€ -372 367€ 91 796€ -38 725€ -8 023€ 12 664€ -18 621€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 526 676 € 5 256 313 € 5 587 519 € 3 616 990 € 4 780 979 € 326 744 € 171 052 € 601 819 € 1 583 132 € 1 219 063 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 394 828 € 6 776 248 € 7 194 481 € 4 799 534 € 6 318 222 € 539 617 € 352 603 € 757 982 € 2 103 318 € 1 691 457 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 526 676 € 5 256 313 € 5 587 519 € 3 616 990 € 4 780 979 € 326 744 € 171 052 € 601 819 € 1 583 132 € 1 219 063 €