Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

 • Názov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
 • IČO 31355161
 • DIČ 2020379691
 • IČ DPH SK2020379691 podľa §4
 • Sídlo Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
 • Dátum vzniku 7. júla 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 132 776 € / splatené 132 776 €
  Podľa účtovnej závierky: 132 776 €
 • Historický názov ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
  (platné do 13. novembra 2014 )
 • Historické sídlo Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava
  (platné do 1. marca 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba stavebných dielcov a materiálov 17.2.1997
zasielateľstvo 17.2.1997
inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva 7.7.1993
prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva nájomcu po ukončení nájmu /leasing/ 17.2.1997
pohostinská činnosť 17.2.1997
výroba hotových jedál a polotovarov 17.2.1997
poradenská činnosť v oblasti dopravy 16.4.1999
sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy 16.4.1999
poskytovanie prechodného ubytovania 8.7.1999
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 16.12.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu a služieb 16.12.2004
oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení 16.12.2004
projektovanie stavieb 16.12.2004
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 16.12.2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (požičiavanie výrobných zariadení, strojov) 16.12.2004
vnútroštátna nákladná cestná doprava 16.12.2004
prevádzkovanie dráhy 27.3.2007
prevádzkovanie dopravy na dráhe 27.3.2007
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových 28.12.2010
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí 23.2.2011
poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia 23.2.2011
poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia 23.2.2011
návrh a optimalizácia informačných technológií 23.2.2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 3.6.2011
výkon činnosti stavbyvedúceho 22.5.2015
výkon činnosti stavebného dozoru 22.5.2015
činnosť agentúry dočasného zamestnávania 2.3.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 13.4.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 13.4.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 13.4.2016
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 13.4.2016
výroba vyhradených technických zariadení - plynových, elektrických, tlakových, zdvíhacích 13.4.2016
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 17.5.2016
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 17.5.2016
podnikateľské poradenstvo 14.12.2016
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 14.12.2016
reklamné a marketingové služby 14.12.2016
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora 14.12.2016
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti 14.12.2016
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 14.12.2016
Výroba výrobkov z betónu a cementu 23.6.2017
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 11264
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.1994. Stary spis: S.r.o. 11264
3. Povolenie na pobyt v SR pre Ing. Martina Vávru.
Stary spis: S.r.o. 11264
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996.
Stary spis: S.r.o. 11264
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996 a 30.5.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.6.1997.
Stary spis: S.r.o. 11264
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998 a 29.7.1998, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmenách spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002.
Pavla Titzová, deň zániku funkcie 5.12.2002.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2003.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.03. Zmena a nové znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 223/03, Nz 94015/03 spísanej dňa 20.10.03 notárom JUDr. Blahom.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.10.2003: účinná dňom vydania rozhodnutia Protimonopolného úradu SR.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2004 o zmene konateľov. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 10.9.2004.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2004.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2004
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2005.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09. 2005.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2006, Nz 49038/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou N.R.C.S., s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 36 381 985, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 42976/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5475/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 775/2006, Nz 49042/2006 zo dňa 29.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti N.R.C.S., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006 o zlúčení so spoločnosťou PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 851/2006, Nz 53082/2006, NCRIs 52815/2006 JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 11. 12. 2006.

Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161 je právnym nástupcom spoločnosti PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01. 2007.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2007.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2007.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2007.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2009.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2010.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2011
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2011 v znení opravy zo dňa 26.05.2011.
29. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2011.
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011.
31. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2012.
32. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2012 o zlúčení so spoločnosťou ZIPP GEČA, s.r.o., so sídlom: Geča 248, 044 10 Geča, IČO: 31 687 016 zrušenej bez lidvidácie ku dňu 01.07.2012.
Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice pod číslom N 811/2012, Nz 21378/2012, NCRls 21839/2012 zo dňa 14.06.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 ako univerzálny právny nástupca obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti a zároveň vstupuje do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti ZIPP GEČA, s.r.o., Geča 248, 044 10 Geča, IČO: 31 687 016.


33. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.11.2012.
34. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2014.
35. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2014.
36. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2014.
37. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2014.
38. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2015
39. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2015.
40. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2016 a 02.03.2016.
41. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.04.2016
42. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.04.2016.
43. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2016.
44. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2016.
45. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2016.
46. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 966/2016, Nz 54646/2016, NCRIs 55640/2016 zo dňa 12.12. 2016.
47. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2016.
48. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2017
49. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2018.
50. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2018.
51. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2018.
52. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2018.