Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.M.T. SPEDITION, s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
231 083 € 232 099 € 235 308 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
218 592 € 218 592 € 218 592 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
218 592 € 218 592 € 218 592 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
218 592€ 218 592€ 218 592€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
12 491 € 13 507 € 16 716 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 971 € 12 862 € 11 760 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6€ 1 070€ 153€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
10 965€ 11 792€ 11 607€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 520 € 645 € 4 956 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 520€ 645€ 4 956€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
231 083 € 232 099 € 235 308 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 511 € -223 050 € -236 718 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 431€ 1 431€ 1 431€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-231 121€ -244 788€ -255 049€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 540 € 13 668 € 10 261 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
441 594 € 455 149 € 472 026 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
18€ 18€ 18€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
441 576 € 455 131 € 472 008 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
25€ 1€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 411€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
439 165€ 455 106€ 471 047€