Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vertiv Slovakia, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.09.2016
29.09.2017
30.09.2015
29.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
-
-
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2008
30.09.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
105 211 269 € 112 118 171 € 92 021 598 € 145 262 166 € 155 070 131 € 161 290 020 € 137 532 676 € 123 089 129 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
26 272 699 € 24 666 789 € 15 695 514 € 14 472 414 € 15 092 867 € 34 991 986 € 36 796 329 € 38 507 344 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
593 510 € 194 947 € 125 522 € 36 120 € 57 399 € 633 694 € 178 789 € 138 512 €
005
A.I.2
Software
593 510€ 194 947€ 125 522€ 36 120€ 57 399€ 633 694€ 178 789€ 138 512€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
25 679 189 € 24 471 842 € 15 569 992 € 14 436 294 € 15 035 468 € 34 358 292 € 36 617 540 € 38 368 832 €
012
A.II.1
Pozemky
452 108€ 452 108€ 479 287€ 532 202€ 568 879€ 758 982€ 758 982€ 758 982€
013
A.II.2
Stavby
17 507 320€ 13 891 208€ 11 131 462€ 11 601 065€ 11 660 649€ 24 059 170€ 24 992 211€ 25 671 570€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 747 768€ 4 590 856€ 3 783 148€ 2 282 188€ 2 749 597€ 9 281 915€ 10 181 198€ 11 626 551€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 478 759€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
435 294€ 5 500 090€ 176 095€ 18 319€ 56 343€ 258 225€ 685 149€ 311 729€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
57 940€ 37 580€ 0€ 2 520€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
78 053 340 € 87 191 841 € 76 119 390 € 130 142 577 € 105 532 232 € 125 845 610 € 100 390 527 € 84 181 262 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
24 057 972 € 29 496 370 € 28 740 156 € 21 232 508 € 19 032 723 € 28 652 251 € 31 634 814 € 33 838 770 €
032
B.I.1
Materiál
15 911 776€ 20 436 002€ 18 363 529€ 13 885 226€ 13 360 331€ 17 437 929€ 17 802 772€ 21 347 276€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 791 813€ 2 301 676€ 2 074 556€ 2 226 447€ 1 830 414€ 4 353 068€ 4 981 712€ 4 090 874€
034
B.I.3
Výrobky
3 617 440€ 4 668 563€ 7 015 268€ 3 393 106€ 2 166 240€ 3 773 997€ 6 050 273€ 4 681 489€
036
B.I.5
Tovar
1 736 943€ 2 090 129€ 1 286 803€ 1 727 729€ 1 675 738€ 3 087 257€ 2 800 057€ 3 719 131€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
723 553 € 1 105 814 € 965 905 € 611 851 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
723 553€ 1 105 814€ 965 905€ 611 851€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
53 036 445 € 56 270 460 € 46 205 926 € 108 184 609 € 86 462 037 € 97 176 487 € 68 669 630 € 46 283 327 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 122 365€ 44 176 196€ 37 549 130€ 36 838 269€ 42 555 270€ 56 778 835€ 57 406 366€ 42 224 537€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
28 416 909€ 4 939 096€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
39 254 675€ 33 787 051€ 6 257 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 223 428€ 6 174 011€ 7 730 932€ 2 797 021€ 4 869 965€ 6 541 117€ 4 969 633€ 4 026 371€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
273 743€ 981 157€ 925 864€ 68 549 319€ -217 873€ 69 484€ 36 631€ 32 419€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
235 370 € 319 197 € 207 403 € 113 609 € 37 472 € 16 872 € 86 083 € 4 059 165 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 793€ 44 117€ 28 991€ 30 764€ 6 930€ 16 593€ 26 019€ 23 111€
057
B.IV.2
Účty v bankách
221 577€ 275 080€ 178 412€ 82 845€ 30 542€ 279€ 60 064€ 4 036 054€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
885 230 € 259 541 € 206 694 € 647 175 € 34 445 032 € 452 424 € 345 820 € 400 523 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
417 842€ 322 041€ 237 221€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 582€ 23 779€ 163 302€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
105 211 269 € 112 118 171 € 92 021 594 € 145 262 166 € 155 070 131 € 161 290 020 € 137 532 676 € 123 089 129 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
50 116 524 € 46 093 692 € 42 833 915 € 88 464 351 € 90 228 271 € 76 720 505 € 65 631 334 € 53 761 328 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
15 963 410 € 15 963 410 € 15 963 410 € 15 963 410 € 15 963 410 € 16 036 822 € 16 011 854 € 16 036 822 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 963 410€ 15 963 410€ 15 963 410€ 15 963 410€ 15 963 410€ 16 036 822€ 16 036 822€ 16 036 822€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ -24 968€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 331 139 € 1 331 139 € 1 331 139 € 1 331 139 € 1 331 139 € 1 331 139 € 1 331 139 € 1 331 139 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 € 2 558 757 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 246 504€ 3 246 504€ 2 472 806€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 332 455€ 3 332 455€ 3 332 455€ 3 332 455€ 3 332 455€ 85 951€ 85 951€ 85 951€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
29 489 520 € 25 466 688 € 22 206 911 € 49 598 922 € 61 590 096 € 44 955 887 € 33 060 912 € 26 097 634 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 489 520€ 25 466 688€ 22 206 911€ 49 598 922€ 61 590 096€ 44 955 887€ 33 060 912€ 26 097 634€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
18 238 425 € 8 011 171 € 11 064 202 € 11 894 974 € 7 736 976 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
55 084 271 € 65 834 887 € 49 125 471 € 56 150 640 € 59 365 686 € 84 506 434 € 71 742 560 € 69 274 156 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 762 946 € 2 054 404 € 1 881 789 € 5 305 423 € 3 570 307 € 3 686 790 € 4 020 546 € 2 643 405 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
828 397€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 354 953€ 1 650 917€ 1 457 845€ 1 154 978€ 1 133 594€ 934 058€ 719 717€ 313 583€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
407 993€ 403 487€ 423 944€ 4 150 445€ 2 436 713€ 1 924 335€ 3 300 829€ 2 329 822€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 093 425 € 42 447 € 21 973 € 73 251 € 325 970 € 641 247 € 741 173 € 1 084 865 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
126 521€ 42 447€ 21 973€ 73 251€ 182 057€ 82 570€ 74 417€ 53 036€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
966 904€ 137 896€ 169 591€ 216 185€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 143 913€ 420 781€ 497 165€ 815 644€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
51 227 900 € 63 738 036 € 47 221 709 € 50 771 966 € 55 469 409 € 80 178 397 € 66 980 841 € 65 545 886 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
46 178 550€ 59 697 648€ 40 805 016€ 44 930 156€ 44 046 179€ 43 275 624€ 42 776 468€ 39 094 304€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 940 558€ 3 692 811€ 4 442 555€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 618€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
27 773 011€ 17 094 268€ 19 743 847€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 361 450€ 2 948 811€ 1 053 670€ 964 602€ 1 146 528€ 1 203 984€ 1 125 577€ 1 025 919€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
768 600€ 795 372€ 674 922€ 615 489€ 723 711€ 726 300€ 667 085€ 586 154€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 151 024€ 294 000€ 206 742€ 3 666 563€ 1 206 862€ 0€ 1 136 079€ 553 790€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
743 658€ 2 205€ 4 481 359€ 595 156€ 8 346 129€ 258 920€ 488 553€ 99 317€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
10 474 € 189 592 € 62 208 € 647 175 € 5 476 174 € 63 081 € 158 782 € 53 645 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
44 667€ 158 782€ 53 645€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
18 414€