Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
264 669 858 € 304 420 209 € 252 160 980 € 193 929 281 € 223 774 274 € 250 407 568 € 241 961 512 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 120 136€ 4 394 688€ 3 358 604€ 3 252 858€ 2 964 579€ 3 289 619€ 2 888 207€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
242 164 608€ 280 609 898€ 229 685 061€ 180 712 683€ 212 586 593€ 233 091 093€ 230 235 670€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 772 737€ 5 927 286€ 5 568 864€ 5 830 430€ 6 184 931€ 3 789 252€ 1 150 529€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 230 826€ 4 132 300€ 3 963 333€ -2 670 707€ -6 537 677€ 880 253€ -1 934 772€
07
V.
Aktivácia
6 734 161€ 7 201 880€ 5 814 948€ 5 746 914€ 6 887 211€ 6 951 802€ 7 880 453€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
569 989€ 794 948€ 371 444€ 383 708€ 388 273€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 077 401€ 1 359 209€ 3 398 726€ 673 395€ 1 300 364€ 2 405 549€ 1 741 425€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
261 931 202 € 290 257 320 € 249 191 260 € 198 208 120 € 223 721 317 € 248 156 387 € 248 987 976 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 891 484€ 4 099 115€ 3 130 884€ 3 069 006€ 2 782 000€ 3 062 284€ 2 689 777€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 961 098€ 180 670 496€ 151 549 918€ 112 577 109€ 135 804 123€ 161 673 605€ 164 709 062€
14
D.
Služby
22 658 939€ 23 156 719€ 20 310 007€ 19 334 908€ 19 635 387€ 18 457 024€ 18 934 587€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
73 280 642 € 71 365 512 € 63 630 589 € 54 251 399 € 55 411 692 € 54 538 990 € 53 550 572 €
16
E.1.
Mzdové náklady
50 875 074€ 49 821 623€ 43 875 586€ 37 808 555€ 38 725 081€ 38 187 903€ 37 880 588€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
22 405 568€ 21 543 889€ 19 755 003€ 16 442 844€ 16 686 611€ 16 351 087€ 15 669 983€
20
F.
Dane a poplatky
351 202€ 361 733€ 411 426€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 962 203€ 8 289 501€ 8 251 446€ 8 047 283€ 7 945 772€ 8 204 474€ 6 568 607€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 962 203€ 8 289 501€ 8 251 446€ 8 047 283€ 7 945 772€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 825 634€ 2 314 244€ 1 906 990€ 928 415€ 2 142 343€ 2 220 010€ 2 535 371€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 738 656 € 14 162 889 € 2 969 720 € -4 278 839 € 52 957 € 2 251 181 € -7 026 464 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
82 510 947 € 94 339 722 € 73 400 001 € 57 891 155 € 63 864 127 € 64 809 106 € 53 886 661 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 357 082 € 3 478 235 € 3 005 479 € 49 499 960 € 5 637 091 € 6 939 930 € 11 939 690 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
4 669 798 € 3 068 061 € 2 094 267 € 12 240 280 € 4 677 430 € 6 594 066 € 11 891 760 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
4 669 798€ 3 068 061€ 2 094 267€ 12 240 280€ 4 677 430€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
318 827 € 99 904 € 305 755 € 311 996 € 1 707 € 18 409 € 47 930 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
318 827€ 99 904€ 305 755€ 311 996€ 1 707€
42
XII.
Kurzové zisky
368 457€ 305 578€ 605 457€ 352 266€ 671 424€ 322 892€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 4 692€ 0€ 2 391€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 36 595 418€ 286 530€ 2 172€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
969 847 € 1 181 351 € 904 565 € 1 236 376 € 1 715 570 € 1 875 767 € 1 543 650 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
516 918 € 509 102 € 436 897 € 677 634 € 1 069 832 € 1 389 240 € 1 193 403 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
677 634€ 1 069 832€
52
O.
Kurzové straty
304 788€ 541 291€ 396 701€ 495 730€ 452 523€ 407 900€ 248 764€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 793€ 0€ 21 911€ 93 389€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
144 348€ 130 958€ 49 056€ 63 012€ 99 826€ 78 627€ 101 483€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
4 387 235 € 2 296 884 € 2 100 914 € 48 263 584 € 3 921 521 € 5 064 163 € 10 396 040 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 125 891 € 16 459 773 € 5 070 634 € 43 984 745 € 3 974 478 € 7 315 344 € 3 369 576 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-113 368 € 3 153 561 € 1 022 402 € 7 749 772 € 239 291 € -13 056 € -1 624 937 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
46€ 2 901 183€ 224 713€ 7 189 147€ 2 918€ 2 931€ 72€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-113 414€ 252 378€ 797 689€ 560 625€ 236 373€ -15 987€ -1 625 009€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 239 259 € 13 306 212 € 4 048 232 € 36 234 973 € 3 735 187 € 7 328 400 € 4 994 513 €