Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 354 159 € 32 981 786 € 35 455 548 € 40 597 426 € 44 177 417 € 45 593 179 € 44 580 715 € 46 730 426 € 49 998 558 € 48 896 667 € 43 002 586 € 50 614 577 € 57 039 700 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
19 346 835 € 20 776 765 € 22 813 858 € 25 506 218 € 29 065 311 € 31 394 849 € 30 226 249 € 32 559 007 € 36 894 338 € 34 252 054 € 28 171 776 € 31 462 007 € 34 460 332 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
16 119 € 25 932 € 138 995 € 217 767 € 330 269 € 427 351 € 222 457 € 43 907 € 210 076 € 401 382 € 566 692 € 310 113 € 112 594 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 784€ 25 932€ 134 163€ 217 767€ 330 269€ 427 351€ 28 947€ 34 467€ 206 876€ 346 996€ 566 692€ 17 635€ 112 594€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 335€ 4 832€ 193 510€ 9 440€ 3 200€ 54 386€ 292 478€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
18 542 140 € 19 946 851 € 21 855 654 € 24 533 399 € 27 963 869 € 30 179 960 € 29 198 212 € 32 505 140 € 36 674 302 € 33 840 712 € 27 130 682 € 30 595 786 € 33 424 689 €
012
A.II.1
Pozemky
1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 252 846€ 1 245 103€ 1 357 337€ 1 842 508€ 1 730 274€ 1 730 274€ 1 730 274€
013
A.II.2
Stavby
10 371 463€ 11 221 100€ 12 078 869€ 12 950 939€ 13 759 909€ 14 616 698€ 15 710 713€ 16 520 376€ 17 899 042€ 8 347 956€ 8 197 772€ 8 517 739€ 8 811 338€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 991 588€ 7 470 662€ 8 597 696€ 10 349 587€ 12 969 351€ 10 473 209€ 12 175 643€ 14 724 363€ 16 872 001€ 13 188 171€ 17 024 842€ 20 307 407€ 22 867 090€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 205€ 35 205€ 35 205€ 88 989€ 90 725€ 3 947 035€ 14 415€ 13 484€ 425 727€ 8 872 663€ 177 599€ 25 974€ 15 987€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 186€ 81 186€ 5 186€ 5 186€ 5 186€ 4 320€ 44 595€ 1 814€ 120 195€ 1 589 414€ 195€ 14 392€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
788 576 € 803 982 € 819 209 € 755 052 € 771 173 € 787 538 € 805 580 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 474 402 € 556 108 € 923 049 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
28 616€ 24 022€ 19 249€ 15 092€ 11 213€ 7 578€ 5 620€ 9 171€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 474 402€ 471 881€ 511 651€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
650 000€ 670 000€ 770 000€ 710 000€ 730 000€ 750 000€ 770 000€ 84 227€ 402 227€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
100 000€ 100 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 919 705 € 12 104 187 € 12 589 602 € 15 013 601 € 15 061 207 € 14 154 539 € 14 305 646 € 14 138 415 € 13 067 028 € 14 603 869 € 14 801 608 € 19 120 377 € 22 536 336 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 962 251 € 4 333 978 € 4 723 875 € 5 088 707 € 5 463 848 € 5 040 749 € 4 697 230 € 4 643 741 € 5 252 347 € 6 133 414 € 6 332 973 € 6 641 555 € 5 549 928 €
032
B.I.1
Materiál
4 556 411€ 3 370 768€ 3 646 789€ 3 796 172€ 3 888 773€ 3 802 115€ 3 421 044€ 3 266 398€ 3 829 470€ 4 272 847€ 4 670 122€ 5 049 633€ 3 640 187€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 328 466€ 885 836€ 999 712€ 1 215 161€ 1 478 320€ 1 196 652€ 1 230 447€ 1 323 883€ 1 353 039€ 1 756 974€ 1 565 623€
034
B.I.3
Výrobky
77 374€ 77 374€ 77 374€ 77 374€ 96 755€ 41 866€ 45 573€ 53 344€ 69 722€ 79 724€ 93 112€ 154 097€ 174 632€
035
B.I.4
Zvieratá
116€ 116€ 116€ 116€ 116€ 116€ 116€ 116€
036
B.I.5
Tovar
50€ 3 325€ 3 989€ 4 046€ 8 336€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
20 428€ 11€ 1 694€ 11€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
110 500 € 3 317 666 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
110 500€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
6 951 714 € 5 363 346 € 5 833 283 € 7 957 842 € 7 722 546 € 7 310 837 € 7 655 996 € 7 374 361 € 7 093 077 € 6 962 950 € 7 320 485 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 597 325€ 5 065 756€ 5 736 702€ 7 782 355€ 7 316 519€ 7 149 988€ 7 595 289€ 7 112 883€ 6 633 554€ 6 577 859€ 7 071 166€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
349 968€ 285 359€ 83 985€ 173 338€ 400 611€ 153 899€ 54 192€ 241 538€ 434 792€ 379 777€ 71 501€ 46 878€ 73 866€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 421€ 12 231€ 12 596€ 2 149€ 5 416€ 6 950€ 6 515€ 19 940€ 24 731€ 5 314€ 177 818€ 3 349 789€ 3 732 066€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 005 740 € 2 406 863 € 2 032 444 € 1 967 052 € 1 874 813 € 1 802 953 € 1 952 420 € 2 009 813 € 721 604 € 1 507 505 € 1 148 150 € 421 932 € 51 309 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 844€ 4 681€ 3 373€ 4 421€ 7 805€ 6 189€ 5 819€ 5 132€ 8 268€ 22 297€ 10 514€ 8 633€ 4 572€
057
B.IV.2
Účty v bankách
222 333€ 665 866€ 337 512€ 292 908€ 318 521€ 340 394€ 792 447€ 963 431€ 713 336€ 1 485 208€ 1 137 636€ 413 299€ 46 737€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 778 563€ 1 736 316€ 1 691 559€ 1 669 723€ 1 548 487€ 1 456 370€ 1 154 154€ 1 041 250€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
87 619 € 100 834 € 52 088 € 77 607 € 50 899 € 43 791 € 48 820 € 33 004 € 37 192 € 40 744 € 29 202 € 32 193 € 43 032 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
126€ 2 956€ 227€ 754€ 502€ 4 437€ 9 162€ 1 319€ 5 209€ 10 402€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87 493€ 97 878€ 52 088€ 77 607€ 50 671€ 43 791€ 48 065€ 32 448€ 32 751€ 31 543€ 27 825€ 26 984€ 31 761€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1€ 1€ 54€ 4€ 39€ 58€ 869€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 354 159 € 32 981 786 € 35 455 548 € 40 597 426 € 44 177 417 € 45 593 179 € 44 580 715 € 46 730 426 € 49 998 558 € 48 896 667 € 43 002 586 € 50 614 577 € 57 039 700 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 397 168 € 20 625 146 € 20 839 739 € 21 729 210 € 22 801 965 € 23 768 362 € 23 128 786 € 24 096 880 € 25 777 909 € 28 154 307 € 29 175 776 € 30 896 118 € 32 184 207 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 17 504 021 € 17 608 671 € 17 800 747 € 17 634 595 € 17 775 747 €
069
A.I.1
Základné imanie
18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-712 188€ -607 538€ -415 462€ -581 614€ -440 462€
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
238 548 € 233 954 € 229 181 € 225 024 € 221 145 € 217 510 € 215 552 € -173 319 € -173 856 € -173 856 € -111 993 € 2 409 347 € 4 843 301 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-74 203€ -78 797€ -83 570€ -87 727€ -91 606€ -95 241€ -97 199€ -878 700€ -879 237€ -879 237€ -817 374€ 1 703 966€ 4 137 920€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 392 632€ 392 632€ 392 632€ 392 632€ 392 632€ 392 632€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 112 087 € 4 108 943 € 4 108 943 € 4 108 943 € 4 108 943 € 5 684 115 € 7 037 268 € 7 037 268 € 7 037 268 € 7 051 543 € 7 102 933 € 7 507 861 € 7 598 399 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 646 386€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 643 242€ 3 642 575€ 3 642 575€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
465 701€ 465 701€ 465 701€ 465 701€ 465 701€ 2 040 873€ 3 394 026€ 3 394 026€ 3 394 026€ 3 408 301€ 3 459 691€ 3 865 286€ 3 955 824€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 949 422 € -1 965 400 € -820 966 € 109 130 € 1 032 086 € -987 090 € -987 090 € 591 894 € 2 922 512 € 3 463 710 € 2 172 222 € 810 797 € 162 633 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
109 130€ 109 130€ 109 130€ 109 130€ 1 032 086€ 588 082€ 588 082€ 591 894€ 2 922 512€ 3 463 710€ 2 172 222€ 810 797€ 162 633€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 058 552€ -2 074 530€ -930 096€ -1 575 172€ -1 575 172€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-220 254 € 31 440 € -893 628 € -930 096 € -776 418 € 637 618 € -1 353 153 € -1 575 172 € -1 512 036 € 204 239 € 2 211 867 € 2 533 518 € 1 804 127 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 956 948 € 12 356 602 € 14 615 634 € 18 867 937 € 21 369 640 € 21 821 687 € 21 451 454 € 22 632 970 € 24 220 455 € 20 737 829 € 13 819 509 € 19 712 254 € 24 842 131 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
741 815 € 719 674 € 670 598 € 809 502 € 782 266 € 912 156 € 1 521 381 € 1 473 812 € 1 408 460 € 1 596 380 € 1 350 226 € 1 260 616 € 1 019 098 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
330 966€ 312 026€ 261 475€ 363 140€ 375 713€ 523 614€ 1 177 844€ 1 171 346€ 1 175 514€ 1 352 353€ 1 086 465€ 924 328€ 615 275€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
270 370€ 281 437€ 285 895€ 284 559€ 291 782€ 281 505€ 275 940€ 255 911€ 191 477€ 216 716€ 210 181€ 223 099€ 226 982€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
140 479€ 126 211€ 123 228€ 161 803€ 114 771€ 107 037€ 67 597€ 46 555€ 41 469€ 27 311€ 53 580€ 113 189€ 176 841€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 113 058 € 637 688 € 660 751 € 905 325 € 1 101 348 € 1 281 098 € 1 451 630 € 1 443 000 € 1 895 724 € 2 077 579 € 2 505 063 € 3 318 612 € 4 136 648 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
19 756€ 39 512€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18 561€ 5 492€ 2 851€ 3 609€ 6 847€ 1 299€ 1 958€ 7 780€ 8 022€ 25 934€ 21 912€ 2 959€ 4 226€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
519 766€ 4 292€ 20 750€ 2 782€ 45 136€ 72 248€ 302 309€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
574 731€ 632 196€ 638 144€ 862 204€ 1 094 501€ 1 279 799€ 1 449 672€ 1 430 928€ 1 866 952€ 2 048 863€ 2 438 015€ 3 243 405€ 3 830 113€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 404 191 € 2 805 476 € 3 908 773 € 5 599 636 € 6 454 684 € 4 849 017 € 5 187 198 € 4 340 069 € 3 346 143 € 7 426 991 € 5 072 239 € 7 951 810 € 10 502 471 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 560 424€ 2 098 948€ 3 256 585€ 4 877 064€ 5 719 689€ 3 820 286€ 4 359 801€ 3 537 008€ 2 575 491€ 6 546 742€ 4 077 315€ 6 486 511€ 9 144 615€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 306€ 18 274€ 4 198€ 10 418€ 3 337€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119€ 1 082€ 119€ 111€ 29 477€ 109 535€ 7 525€ 55€ 17 762€ 29 849€ 33€ 67 747€ 120 018€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
373 829€ 372 263€ 339 555€ 375 280€ 373 293€ 376 326€ 380 964€ 395 099€ 386 038€ 421 078€ 397 920€ 391 236€ 422 849€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
249 062€ 246 054€ 229 859€ 254 716€ 248 653€ 248 625€ 252 308€ 256 733€ 256 614€ 268 915€ 259 238€ 254 929€ 252 188€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 956€ 55 856€ 49 276€ 55 986€ 53 204€ 267 221€ 140 587€ 100 227€ 48 926€ 65 743€ 255 142€ 461 778€ 103 937€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
166 801€ 31 273€ 33 379€ 36 479€ 30 368€ 27 024€ 46 013€ 50 947€ 57 006€ 76 390€ 78 393€ 279 191€ 455 527€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 697 884 € 8 193 764 € 9 375 512 € 11 553 474 € 13 031 342 € 14 779 416 € 13 291 245 € 15 376 089 € 17 570 128 € 9 636 879 € 4 891 981 € 7 181 216 € 9 183 914 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
280 000€ 967 500€ 1 624 000€ 2 850 217€ 4 852 338€ 6 049 005€ 5 694 578€ 7 944 699€ 10 194 819€ 4 850 668€ 393 600€ 3 417 365€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 417 884€ 7 226 264€ 7 751 512€ 8 703 257€ 8 179 004€ 8 730 411€ 7 596 667€ 7 431 390€ 7 375 309€ 4 786 211€ 4 891 981€ 6 787 616€ 5 766 549€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
43 € 38 € 175 € 279 € 5 812 € 3 130 € 475 € 576 € 194 € 4 531 € 7 301 € 6 205 € 13 362 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
43€ 38€ 175€ 279€ 5 812€ 3 130€ 475€ 576€ 194€ 548€ 3 318€ 3 505€ 2 125€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 983€ 3 983€ 2 700€ 11 237€