Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skanska SK a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Skanska SK a.s.

 • Názov Skanska SK a.s.
 • IČO 31611788
 • DIČ 2020478955
 • IČ DPH SK2020478955 podľa §4
 • Sídlo Krajná 29, 821 04 Bratislava
 • Dátum vzniku 3. augusta 1994, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5012/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 660 000 € / splatené 1 660 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 660 000 €
 • Historický názov Skanska BS a.s.
  (platné do 1. apríla 2010 )
  BANSKÉ STAVBY, a.s.
  (platné do 4. januára 2005 )
 • Historické sídlo Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
  (platné do 1. apríla 2010)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu 3.8.1994
budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu 3.8.1994
predprojektová, projektová a inžinierska činnosť 3.8.1994
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane 3.8.1994
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane 3.8.1994
výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou 3.8.1994
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti 20.12.1994
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti 20.12.1994
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 20.12.1994
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy 20.12.1994
vedenie účtovníctva 20.12.1994
projektovanie elektrických zariadení 20.12.1994
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 20.12.1994
revízia vyhradených elektrických zariadení 20.12.1994
elektroinštalatérstvo 20.12.1994
vykonávanie geodetických a kartografických prác 20.12.1994
oprava motorových vozidiel 20.12.1994
zámočníctvo 20.12.1994
kovoobrábanie 20.12.1994
montáž a opravy stabilných tlakových nádob 20.12.1994
konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení 20.12.1994
prekládka a skladovanie nákladov 20.12.1994
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb. 20.12.1994
cestná verejná doprava tovaru 20.12.1994
vykonávanie trhacích prác 20.12.1994
nepravidelná cestná doprava osôb 20.12.1994
banská činnosť 20.12.1994
uschovávanie písomností nearchívnej povahy 28.5.2003
výroba stavebných hmôt a dielcov 4.5.2005
výkon činnosti stavebného dozoru 4.5.2005
výkon činnosti stavbyvedúceho 4.5.2005
zabezpečenie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností 4.5.2005
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi 1.4.2010
medzinárodná cestná preprava tovaru 1.4.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.4.2010
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 1.4.2010
správa počítačových sietí 1.4.2010
požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplotenia a mobilných WC 1.4.2010
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 1.4.2010
upratovacie a čistiace práce 1.4.2010
testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti 1.4.2010
prenájom hnuteľných vecí 1.4.2010
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien 1.4.2010
nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla 1.4.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 1.4.2010
technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika 1.4.2010
výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení 1.4.2010
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika 1.4.2010
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A 1.4.2010
inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu 1.4.2010
montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov 1.4.2010
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku 1.4.2010
projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika - plyn 1.4.2010
skladovanie 1.4.2010
vodoinštalatérstvo 1.4.2010
klampiarstvo 1.4.2010
výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí 1.4.2010
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody 1.4.2010
výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie 1.4.2010
zváračské práce 1.4.2010
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 1.4.2010
montáž a servis stabilných hasiacich zariadení 1.4.2010
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.4.2010
medzinárodná nákladná cestná doprava 1.4.2010
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.4.2010
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena 1.4.2010
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 1.4.2010
O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín 1.4.2010
montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/ 1.4.2010
výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva 11.7.2011
paletovanie prírodného kameňa, umelého kameňa 11.7.2011
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 11.7.2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 11.7.2011
zváranie koľajníc 11.7.2011
projektovanie stavieb - dopravné stavby, v kategórii inžinierske stavby 11.7.2011
projektovanie pozemných stavieb, projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Mosty, v kategórii stavebné konštrukcie 11.7.2011
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky 5.11.2013
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení 5.11.2013
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky 5.11.2013
vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky 22.5.2014
pravidelná kontrola klimatizačných systémov 4.7.2016
technické poradenstvo pri výrobe asfaltových a betónových zmesí a pri výrobe betónových prefabrikátov 23.8.2019
opravy pracovných strojov 23.8.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza.
Stary spis: Sa 663
2. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
3. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
5. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
6. Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999.
Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve.
Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
8. Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
10. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
11. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003.
Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady.
Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
12. 6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účasti dozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpenie p. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstva
13. Zasadnutie predstavenstva Skanska a.s. č. 4.1/2011 zo dňa 21.3.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2011.
15. Notárska zápisnica N 62/2011, Nz 25270/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2011 - rozšírenie predmetov činnosti
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.3.2012
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 119/2012, Nz 35128/2012, NCRls 35860/2012 zo dňa 01.10.2012.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.01.2013.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.03.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.11.2013.
21. Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05. 2014.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.2014.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.03.2015.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2016.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016