Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
26 664 029€ 22 430 251€ 28 568 256€ 25 400 408€ 14 293 361€ 64 187 006€ 38 137 145€ 44 834 458€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
26 921 630 € 22 836 251 € 28 687 105 € 25 872 613 € 14 642 044 € 64 537 944 € 38 584 970 € 44 770 737 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
274€ 0€ 0€ 19 122€ 67 542€ 19 758€ 0€ 11 158€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 663 755€ 22 430 251€ 28 568 256€ 25 381 286€ 14 225 820€ 64 167 248€ 38 137 145€ 44 259 885€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 42 779€ -21 373€ 18 579€ 1 315€ 1 148€ -175 029€ 191 721€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 616€ 222 826€ 9 416€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
105 854€ 279 426€ 46 665€ 206 872€ 108 412€ 202 742€ 137 310€ 140 729€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
151 747€ 83 795€ 93 557€ 246 754€ 238 955€ 141 432€ 262 718€ 157 828€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 805 957 € 21 993 668 € 27 977 980 € 25 135 993 € 14 228 192 € 60 311 073 € 37 333 188 € 40 909 537 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
329€ 0€ 0€ 19 122€ 67 542€ 19 758€ 0€ 11 158€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 967 149€ 4 746 371€ 4 776 653€ 3 686 921€ 3 130 973€ 6 288 738€ 4 381 129€ 3 864 634€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
16 406 670€ 11 890 375€ 18 640 825€ 16 811 760€ 6 725 613€ 47 904 038€ 27 968 080€ 32 164 549€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 788 857 € 4 363 190 € 3 846 480 € 3 486 241 € 3 438 534 € 4 360 827 € 3 926 211 € 3 747 198 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 440 948€ 3 157 913€ 2 792 330€ 2 537 220€ 2 499 119€ 3 187 657€ 2 911 581€ 2 743 295€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 214 892€ 1 107 433€ 976 686€ 879 774€ 846 973€ 1 086 158€ 939 702€ 933 595€
19
E.4.
Sociálne náklady
133 017€ 97 844€ 77 464€ 69 247€ 92 442€ 87 012€ 74 928€ 70 308€
20
F.
Dane a poplatky
58 299€ 71 102€ 58 399€ 53 828€ 111 131€ 289 734€ 60 085€ 78 606€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
480 330€ 469 323€ 391 053€ 406 433€ 519 476€ 561 892€ 663 476€ 644 960€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
480 330€ 469 323€ 391 053€ 406 433€ 519 476€ 561 892€ 663 476€ 644 960€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
51 193€ 150 714€ 32 193€ 264 728€ 78 866€ 87 718€ 65 428€ 130 709€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-104 998€ 137 886€ 4 424€ 34 546€ 24 168€ 2 350€ 59 865€ 31 677€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
158 128€ 164 707€ 227 953€ 372 414€ 131 889€ 796 018€ 208 914€ 236 046€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 115 673 € 842 583 € 709 125 € 736 620 € 413 852 € 4 226 871 € 1 251 782 € 3 861 200 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 289 881 € 5 836 284 € 5 129 405 € 4 901 184 € 4 370 549 € 9 981 236 € 5 835 733 € 8 431 839 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
331 007 € 31 978 € 32 534 € 31 086 € 75 590 € 145 224 € 168 053 € 63 722 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
272 920€ 0€ 0€ 0€ 672€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 899 € 31 948 € 32 534 € 31 086 € 56 554 € 124 967 € 144 171 € 63 659 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
26 045€ 29 624€ 30 845€ 26 647€ 47 424€ 16 763€ 132 403€ 39 767€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 854€ 2 324€ 1 689€ 4 439€ 9 130€ 108 204€ 11 768€ 23 892€
42
XII.
Kurzové zisky
30 188€ 30€ 0€ 0€ 0€ 13€ 14€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 18 364€ 20 244€ 23 868€ 54€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 202 648 € 199 383 € 168 835 € 209 574 € 211 083 € 256 347 € 187 760 € 183 685 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
927 928€ 0€ 0€ 0€ 672€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
35 280 € 44 277 € 17 652 € 31 164 € 9 514 € 30 579 € 14 518 € 17 272 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
35 280€ 44 277€ 17 652€ 31 164€ 9 514€ 30 579€ 14 518€ 17 272€
52
O.
Kurzové straty
39 593€ 77€ 38€ 92€ 38€ 32€ 530€ 1 061€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
199 847€ 155 029€ 151 145€ 178 318€ 200 859€ 225 736€ 172 712€ 165 352€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-871 641 € -167 405 € -136 301 € -178 488 € -135 493 € -111 123 € -19 707 € -119 963 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
244 032 € 675 178 € 572 824 € 558 132 € 278 359 € 4 115 748 € 1 232 075 € 3 741 237 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
220 642 € 175 298 € 147 263 € 129 796 € 40 118 € 951 412 € 260 991 € 866 475 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
220 083€ 161 060€ 152 491€ 141 425€ 59 203€ 970 435€ 265 052€ 878 106€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
559€ 14 238€ -5 228€ -11 629€ -19 085€ -19 023€ -4 061€ -11 631€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 390 € 499 880 € 425 561 € 428 336 € 238 241 € 3 164 336 € 971 084 € 2 874 762 €