Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

 • Názov KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
 • IČO 31714501
 • DIČ 2020525914
 • IČ DPH SK2020525914 podľa §4
 • Sídlo 48, 065 02 Vyšné Ružbachy
 • Dátum vzniku 1. októbra 1995, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10491/P
 • Základné imanie Podľa ORSR: 7 034 351 € / splatené 7 034 351 €
  Podľa účtovnej závierky: 7 034 351 €
 • Historické sídlo Zámocká 30, 811 01 Bratislava
  (platné do 8. septembra 2014)
  48, 065 02 Vyšné Ružbachy
  (platné do 2. septembra 2013)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 12. októbra 2013
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2013, sp.zn.: 6R 6/2013-204 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., so sídlom Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31 714 501 a za správcu bol ustanovený JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1581
 • Reštrukturalizačný správca JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
  od 12.10.2013
 • Dátum ukončenia 14. júna 2014
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.6.2014 sp. Zn. 6R /6/2013-1347, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.6.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 22.1.2014 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501.
Predmety podnikania
Názov Vznik
prevádzkovanie cestovnej agentúry 16.7.2004
vnútroštátna taxislužba 16.7.2004
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 16.7.2004
vnútroštátna nákladná cestná doprava 16.7.2004
pohostinská činnosť 11.8.2004
ubytovacie služby 11.8.2004
príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu 11.8.2004
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov,obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu 11.8.2004
príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu 11.8.2004
kopírovanie tlačív 11.8.2004
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 11.8.2004
organizovanie kurzov, seminárov a školení s výnimkou kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov a telovýchovných kurzov 11.8.2004
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 11.8.2004
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti ambulantná a ústavná kúpeľná starostlivosť 11.8.2004
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín 11.8.2004
nájom hnuteľných vecí 11.8.2004
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 11.8.2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 11.8.2004
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby 11.8.2004
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 11.8.2004
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 17.11.2005
zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 17.11.2005
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava 12.5.2006
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 10.7.2007
upratovacie služby 10.7.2007
prevádzkovanie kúpalísk 10.7.2007
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 23.5.2009
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 31.10.2018
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 253/95, Nz 250/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 655
2. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 28.6.1996. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 7.5.1998.
3. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 16.9.1999.
4. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 19.5.2000.
5. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
6. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 o poverení predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie o sumu 50.000.000,-Sk peňažnými a nepeňažnými vkladmi akcionárov upísaním nových akcií v počte 50.000 akcií znejúcich na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 1.000,-Sk na dobu 5 rokov s tým, že predstavenstvo môže zvýšiť základné imanie aj viackrát, pričom ak dôjde k upísaniu akcií nepeňažnými vkladmi, predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií schváli predstavenstvo.
7. Zvýšené základné imanie zo 150 206 000,- Sk na 154 706 000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 11.5.2004.
8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2013, č.k. 33Exre/440/2013, právoplatné dňa 25.11.2013.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 08.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 354/2014 Nz 32823/2014 NCRIs 33495/2014.
10. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.6.2014, sp. zn. 34 Exre/252/2014 - 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.8.2014.