Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 948 793€ 2 585 176€ 2 528 140€ 4 359 832€ 3 804 362€ 3 632 430€ 2 955 398€ 2 999 351€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 228 490 € 3 245 313 € 2 939 898 € 4 406 788 € 4 539 444 € 3 663 781 € 3 313 204 € 3 009 424 € 3 135 061 € 2 661 842 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
269 506€ 58 774€ 55 737€ 138 619€ 177 655€ 163 489€ 157 639€ 149 750€ 176 053€ 137 024€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 679 288€ 2 526 402€ 2 472 403€ 4 221 213€ 3 626 706€ 3 468 941€ 3 122 087€ 2 805 648€ 2 823 298€ 2 367 534€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
24 497€ 17 484€ 17 026€ 28 555€ 28 184€ 25 259€ 21 523€ 21 257€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 000€ 500€ 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
255 199€ 642 653€ 394 732€ 16 401€ 706 399€ 6 092€ 11 455€ 32 769€ 135 710€ 157 284€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 124 142 € 3 484 649 € 3 111 954 € 4 201 553 € 4 523 588 € 3 524 344 € 3 277 971 € 3 107 550 € 3 370 259 € 2 848 596 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 692€ 33 755€ 34 557€ 85 082€ 101 106€ 93 434€ 91 729€ 84 443€ 95 801€ 71 024€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 447 615€ 619 805€ 572 157€ 987 900€ 917 951€ 811 342€ 802 343€ 809 415€ 844 633€ 719 680€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
775 298€ 489 515€ 399 941€ 665 240€ 604 953€ 597 066€ 570 963€ 446 865€ 601 857€ 472 053€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 252 608 € 1 861 903 € 1 558 652 € 1 914 543 € 1 685 977 € 1 498 663 € 1 321 118 € 1 227 813 € 1 212 604 € 1 023 360 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 672 243€ 1 362 499€ 1 135 208€ 1 394 143€ 1 230 459€ 1 096 860€ 970 551€ 906 155€ 899 699€ 758 755€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
536 525€ 467 687€ 381 224€ 478 074€ 418 197€ 368 864€ 322 480€ 298 776€ 307 499€ 260 391€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 840€ 31 717€ 42 220€ 42 326€ 37 321€ 32 939€ 28 087€ 22 882€ 5 406€ 4 214€
20
F.
Dane a poplatky
18 036€ 15 822€ 14 532€ 18 080€ 14 014€ 16 051€ 14 677€ 13 516€ 17 840€ 16 427€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
329 062€ 325 012€ 346 067€ 356 123€ 357 307€ 345 479€ 317 561€ 319 507€ 400 673€ 440 755€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
329 062€ 325 012€ 346 067€ 356 123€ 357 307€ 345 479€ 317 561€ 319 507€ 400 673€ 440 755€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
112€ 1 237€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 275€ 418€ 738€ 4 607€ -7 600€ 9 587€ 5 615€ 3 017€ -5 504€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
194 556€ 138 419€ 185 310€ 169 978€ 849 880€ 162 309€ 149 881€ 200 376€ 193 834€ 109 564€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-895 652 € -239 336 € -172 056 € 205 235 € 15 856 € 139 437 € 35 233 € -98 126 € -235 198 € -186 754 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 644 686 € 1 459 585 € 1 538 511 € 2 650 165 € 2 208 535 € 2 155 847 € 1 836 214 € 1 635 932 € 1 457 060 € 1 241 801 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 854 € 939 € 297 € 92 € 288 € 26 035 € 16 737 € 16 839 € 15 665 € 22 418 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 818 € 934 € 276 € 69 € 189 € 25 912 € 16 660 € 16 663 € 15 206 € 16 827 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 818€ 934€ 276€ 69€ 189€ 25 912€ 16 660€ 16 663€ 15 206€ 16 827€
42
XII.
Kurzové zisky
36€ 5€ 21€ 23€ 64€ 123€ 77€ 176€ 253€ 384€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€ 206€ 5 207€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
110 863 € 153 237 € 68 131 € 74 525 € 81 423 € 74 360 € 77 569 € 81 532 € 53 663 € 115 102 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
94 735 € 82 117 € 59 518 € 63 397 € 72 110 € 65 930 € 69 948 € 73 165 € 40 740 € 96 467 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
94 735€ 82 117€ 59 518€ 63 397€ 72 110€ 65 930€ 69 948€ 73 165€ 40 740€ 96 467€
52
O.
Kurzové straty
1 085€ 5€ 15€ 13€ 34€ 97€ 15€ 183€ 27€ 22€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 043€ 71 115€ 8 598€ 11 115€ 9 279€ 8 333€ 7 606€ 8 184€ 12 896€ 18 613€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-108 009 € -152 298 € -67 834 € -74 433 € -81 135 € -48 325 € -60 832 € -64 693 € -37 998 € -92 684 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 003 661 € -391 634 € -239 890 € 130 802 € -65 279 € 91 112 € -25 599 € -162 819 € -273 196 € -279 438 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-63 100 € -11 767 € -11 924 € 25 423 € -14 818 € -38 516 € -17 517 € -18 907 € 64 950 € -13 875 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
38 539€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-63 100€ -11 767€ -11 924€ -13 116€ -14 818€ -41 396€ -20 397€ -21 787€ 62 070€ -13 875€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-940 561 € -379 867 € -227 966 € 105 379 € -50 461 € 129 628 € -8 082 € -143 912 € -338 146 € -265 563 €